Tom I, część 2 - Orędzia i odezwy

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1966.

 

Nota bibliograficzna

 

I. ORĘDZIA

Orędzie w sprawie II. Śląskiego Zjazdu Katolickiego

Hirtenbrief aus Anlass des zweiten aschesischen Katholikentages

W szeregi! Odezwa do katolickiej młodzieży śląskiej

Wezwanie do zakładania Ligi Katolickiej

Aufruf zur Gruendung der katholischen Liga

Słowo arcypasterskie do mężów katolickich

Orędzie do katolickiej młodzieży polskiej z okazji uroczystości św. Stanisława Kostki

Orędzia do wielebnego duchowieństwa i wiernych miasta Poznania

Odezwa w sprawie przesilenia gospodarczego

Orędzie w sprawie modlitwy i pokuty zarządzonej przez Ojca św. Piusa XI encykliką „Pobudzeni miłością Chrystusową”

Odezwa w sprawie zakończenia Jubileuszu Odkupienia

Polskiemu wychodztwu w Belgii i Francji na święta Wielkanocne

Odezwa w sprawie Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla w Poznaniu 25-29.06.1937

Odezwa w spranie kanonizacji błogosławionego Andrzeja Boboli

Orędzie Prymasa Polski do Polaków w kraju i zagranicą w sprawie odbudowy kościołów warszawskich

Orędzie do ludności katolickiej Ziem Odzyskanych


II. ODEZWY

ODEZWY W SPRAWIE OBCHODÓW AKCJI KATOLICKIEJ

Odezwa w sprawie III. Śląskiego Zjazdu Katolickiego

W sprawie dnia katolickiego

W sprawie Dnia Katolickiego

W sprawie X. Dnia Katolickiego

W sprawie święta Akcji Katolickiej


ODEZWY W SPRAWIE AKCJI CHARYTATYWNEJ

W sprawie katolickiej Akcji Dobroczynnej

W sprawie Konferencyj św. Wincentego a Paulo

W sprawie jałmużny za zmarłych

Odezwa w sprawia ubogich

W sprawia „Dnia Ubogich”

Odezwa w sprawie „Tygodnia Miłosierdzia”

Odezwa w sprawie „Tygodnia Miłosierdzia”

Odezwa na „Tydzień Miłosierdzia”

Apel Prymasa Polski w związku z „Tygodniem Miłosierdzia”

Odezwa na „Tydzień Miłosierdzia”

Na Caritasowy Tydzień Miłosierdzia 1948 roku


ODEZWY DO KATOLICKIEJ MŁODZIEŻY

Odezwa Najprzewielebniejszego Administratora Apostolskiego ks. dr Hlonda do młodzieży śląskiej

Odezwa na święto Młodzieży

Odezwa w sprawie święta Młodzieży

W sprawie święta Młodzieży Katolickiej

Odezwa w sprawie święta Młodzieży Katolickiej

W sprawie „Święta Młodzieży Katolickiej”

Odezwa w sprawie Święta Młodzieży

Odezwa w sprawie „Święta Młodzieży”

Odezwa do katolickiej młodzieży w sprawie pielgrzymki na Jasną Górę


ODEZWY DO POLAKÓW ZAGRANICA

W sprawie opieki religijnej i moralnej nad wychodźtwem

W sprawie „Dnia opieki polskiej nad Rodakami na obczyźnie”

Odezwa w sprawie budowy Seminarium Zagranicznego w Poznaniu

W sprawie „Dnia Opieki Polskiej nad rodakami na obczyźnie”

Odezwa na „Dzień opieki polskiej nad rodakami na obczyźnie”

Odezwa na dzień opieki polskiej nad rodakami na obczyźnie. 22 IX 1935

Odezwa na „Dzień opieki polskiej nad rodakami na obczyźnie”


ODEZWY OKOLICZNOŚCIOWE 1922-1939

Odezwa w sprawie uroczystej koronacji Matki Boskiej Piekarskiej

Odezwa na „Święto Morza”

Odezwa w sprawie sprowadzenia zwłok ś.p. Ks. Kard. Mieczysława Ledóchowskiego

Odezwa w sprawie rozbudowy Seminarium Duchownego w Gnieźnie

Odezwa w sprawie przebudowy Seminarium Gnieźnieńskiego

Okólnik do wielebnych Księży Proboszczów w sprawie małżeńskiej

Odezwa w sprawie Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Poznaniu 1930 r.

W sprawie 40-lecia encykliki „Rerum novarum”

W sprawie dziesięciolecia rządów Piusa XI

W sprawie uroczystości papieskiej w 1933 roku

Uroczystość papieska w roku 1934

Odezwa w sprawie zakończenia jubileuszu Odkupienia w Bazylice Gnieźnieńskiej

Odezwa w sprawie Zjazdu Katolickiego w Borku

W sprawie Zjazdu X.X. Asystentów Kościelnych Stowarzyszeń Akcji Katolickiej

Odezwa w sprawie modlitw na intencje Synodu Plenarnego

W sprawie modlitw za Ojca św. Piusa XI

W sprawie erekcji kaplicy wieczystej adoracji Najśw. Sakramentu w kościele kolegiackim w Poznaniu

Odezwa z okazji I Międzynarodowego Katolickiego Kongresu Przeciwalkoholowego w Warszawie w 1937

Odezwa w sprawie budowy kościoła akademickiego w Poznaniu

Odezwa do druku ulotnego: „Budujemy w Poznaniu kościół akademicki” wydanego przez OO. Dominikanów w Poznaniu

Odezwa w sprawie tryduum ku czci św. Andrzeja Boboli


ODEZWY POWOJENNE 1945-1948

W sprawie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odezwa

Odezwa w sprawie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Odezwa w sprawie poświecenia się narodu Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej

Odezwa w sprawie pomocy dla Seminarium Arcybiskupiego w Gnieźnie

W sprawie utrzymania Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie

Do wiernych Archidiecezji Gnieźnieńskiej w sprawie pomocy duchowieństwu


III. ROZPORZĄDZENIA

W sprawie Śląskiego Seminarium Duchownego

Rozporządzenie w sprawie jubileuszu

W sprawie kartoteki duszpasterskiej

Zarządzenie w sprawie „Opieka nad Wychodźcami”

Rozporządzenie dotyczące utworzenia Katolickiej Szkoły Społecznej w Poznaniu

„Jubileusz kapłański Ojca św. Piusa XI”. Odezwa do Wiel. Duchowieństwa i Wiernych

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie Jubileuszu extra ordinem

W sprawie zwołania XXVII Zjazdu Księży Dziekanów i delegatów dekanalnych

W sprawie rekolekcji kapłanów

W sprawie sprzętów kościelnych dla nowych kościołów

W sprawie kolędy

W sprawie kolekt kościelnych

Korespondencja z Władzą Duchowną

Komentarz do listu Ojca św. Piusa XI w sprawie prześladowań religijnych w Rosji skierowanego 2 lutego 1939 r. do kard. Bazylego Pompilj, biskupa Valletri i Wikariusza Generalnego w Rzymie

W sprawie wielkanocnej spowiedzi i Komunii świętej

Ochrona kobiet

Dzień Uniwersytetu Katolickiego

Rozporządzenie na uroczystość ŚŚ. Piotra i Pawła

Zarządzenie w sprawie projektu ustawy o małżeństwie. Komentarz do listu pasterskiego Biskupów Polskich z dnia 10 listopada 1931

Rozporządzenie dotyczące obowiązków i praw księży wikariuszów w parafiach

W sprawie nabożeństwa z okazji poświęcenia pomnika Najśw. Serca Jezusowego w Poznaniu

W sprawie misyj parafialnych

Roczne sprawozdania duszpasterskie

Zarządzenie w sprawie obchodów rocznicy odsieczy Wiednia

Instrukcja w sprawie chórów kościelnych

Zarządzenie w sprawie zbioru ustaw Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej

Zarządzenie na niedzielę Misyjną

Rozporządzenie o stwierdzeniu stanu majątkowego Kościoła

Rozporządzenie w sprawie dorocznych obchodów papieskich

Zarządzenie w sprawie nabożeństwa za marszałka Polski J. Piłsudskiego

W sprawie obchodu świata Chrystusa Króla

Zarządzenie w sprawie dorocznych obchodów patronalnego święta katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej

„Tydzień Miłosierdzia”. Zarządzenie

Zarządzenie w sprawie wykończenia organizacji A.K. i pogłębienia jej pracy w parafiach w roku 1937

Zarządzenie w związku ze zgonem Ojca św. Piusa XI

Rozporządzenie w sprawie zobowiązań finansowych duchowieństwa

Zarządzenie w sprawie Uroczystości Najświętszej Rodziny

W sprawie materiałów na sutanny i habity

Zarządzenie w sprawie uroczystości św. Józefa


POLECENIA

Ostrzeżenie przed propagandą sekciarską na Śląsku

Ostrzeżenie przed propagandą sekciarską

O przyszłe pokolenie kapłanów i nauczycieli

W sprawie składek na Dom Młodych Polek w Poznaniu

W sprawie aktu zadośćuczynienia na Uroczystość Najśw. Serca Jezusowego

W sprawie przedłużenia Jubileuszu „Extra ordinem”

W sprawie Bractw Wstrzemięźliwości i Tygodnia propagandy trzeźwości

W sprawie książki bpa Stan. Łukomskiego zawierającej ustawy i rozporządzenia wykonawcze do Konkordatu

Polecenie dzienników: „Głos Narodu”, „Mały Dziennik” i tygodnik „Kultura”

Polecenie encykliki Piusa XI „O różańcu świętym”

W sprawie sprawozdań z działalności charytatywnej

W sprawie śmierci Piusa XI. Nekrolog

W sprawie wyboru nowego Papieża Piusa XII

W sprawie nominacji ks. rektora Michała Kozala na biskupa-sufragana włocławskiego

W sprawie wyjazdu na pracę duszpasterską na Ziemie Zachodnie


ODEZWY EPISKOPATU

Episkopat polski do narodu polskiego

List Biskupów polskich do duchowieństwa i wiernych w sprawie Y.M.C.A

Wezwanie Rady Biskupiej dla spraw Uniwersytetu Lubelskiego do ofiar na konwikt teologiczny w Lublinie

Odezwa Episkopatu w sprawie pomocy doraźnej dla powodzian

Odezwa Episkopatu polskiego w sprawie Synodu Plenarnego


KOMUNIKATY URZĘDOWE EPISKOPATU

Komentarz Episkopatu o sytuacji politycznej 1938-1939 - w marcu 1939 według KAP

Komunikat urzędowy z Konferencji Episkopatu w 1945

Komunikat z Plenarnej Konferencji Episkopatu odbytej na Jasnej Górze w dniach 9-10 IX 1946


KOMUNIKATY KANCELARII PRYMASA POLSKI

Komunikat Prymasowskiej Kancelarii w sprawie obrad Biskupów w Warszawie odbytych w dniach 30 XI -1 XII 1926

W sprawie sprowadzenia zwłok kard. M. Ledóchowskiego

Komunikat Kancelarii Prymasowskiej w Poznanie w sprawie polskiej kaplicy w Loreto

Komunikat Kancelarii Prymasowskiej w sprawie rzekomego wyjazdu do Rzymu kard. A. Hlonda


Corrigenda

Addenda

Spis rzeczy

odsłon: 3648 Do góry