Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1945-1948

List do ks. Piotra Ricaldone, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego z okazji XVI Kapituły Generalnej.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 1947.

Najczcigodniejszy Księże Ricaldone,

drodzy Współbracia, którzy wyjeżdżają, by brać udział w wielkiej wagi wydarzeniu salezjańskim - w najbliższej Kapitule Generalnej - przekażą mu te słowa, skreślone pod dyktandem niezmiennej miłości do wielkiego Patriarchy salezjańskiego i do jego po katolicku powszechnego Zgromadzenia.

Dla czcigodnego i uroczystego zjazdu, w którego ręce w tak niezwykle ciężkiej sytuacji, zostały złożone losy jego Rodziny, przesyłam ze wzruszeniem moje braterskie życzenia. Wiech wam Duch św. rozdziela hojnie światła i natchnienia, aby czy to podane zasadnicze wskazania, czy to uchwalone normy postawiły Zgromadzenie na mocnym fundamencie pierwotnego ducha, w godzinie rewolucji, która zagraża wszystkim wartościom duchowym. Nadto, ażeby niezwykłej działalności salezjańskiej, w granicach ustalonych przez natchnionego Założyciela, była zapewniona możność uratowania młodzieży, o którą idą targi i wiara ludu z pomocą metod, przystosowanych do realnych wymagań czasu. Wreszcie, ażeby Zgromadzenie, które z okrucieństw wojny wyszło z nienaruszonymi energiami, mogło pod wszechmocnym przewodnictwem Niepokalanej Wspomożycielki przebrnąć nieustraszone przez nową burzę zagrażającą niepokutującej ludzkości na świecie, która wśród ogromnych cierpień zaczyna się odradzać do służby swemu dawnemu Bogu Odkupicielowi i nadal dokonywać cudów gorliwości i poświęcenia, tak bogato udokumentowanych w rocznikach Zgromadzenia.

Tobie, najczcigodniejszy Księże Ricaldone, i wszystkim najdroższym Współbraciom, zebranym na Kapitule Generalnej, ślę moje przywiązanie, mój podziw i ścisłą łączność umysłu i serca. Przesyłam także moje najczulsze, braterskie i hojne błogosławieństwo w imię lego, który wszystko może.

Najoddańszy w Sercu Jezusa


Druk: "Atti del Capitolo Superiore" [Torino] 143(1927), s. 12;
także: Dzieła, s. 862-863. 

Drukuj cofnij odsłon: 2267 aktualizowano: 2012-03-13 14:27 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone