Artykuły i wspomnienia drukowane o ks. Pawle


 

W niniejszym dziale zostały zamieszczone różne wspomnienia o ks. Pawle Kontnym, które ukazały się drukiem. Wspomnienia te zostały podzielone z kolei na dwa działy: Artykuły i Książkę (chodzi o książkę napisaną przez Wandę Łakowiczówną "Za powierzone dusze").

Poniżej zaś znajdują się linki do miejsc w internecie, które również dotyczą ks. Pawła.

* E-ncyklopedia
* Śląskie groby ludzi Kościoła
* Księża niezłomni również w "Naszym Dzienniku"
* Zabili księdza
* Ks. Paweł Kontny SChr, męczennik komunizmu
* Ofiara najprawdziwszym świadectwem kapłańskiego życia

odsłon: 6292 Do góry