Kalendarium życia ks. Rudolfa


 

- 29 sierpnia 1911 - urodził się w Komorowicach Krakowskich, pow. Biała, jako syn Jana i Teresy z Bachowskich;
- 1922 - ukończył pięcioklasową szkołę powszechną ukończył;
- od 1922 - przynależność do harcerstwa i Sodalicji Mariańskiej;
- od 1925 - zastępowy, a następnie drużynowym w 1 Drużynie Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki;
- 1928 - uczestnik Światowego Zlotu Harcerstwa w Cambridge jako członek Śląskiej Chorągwi Harcerstwa Polskiego;
- 1931 - egzamin maturalny;
- 1931/32 - ochotnik służby wojskowej (ukończył 6-miesięczny kurs w Szkole Podchorążych Piechoty w Zambrowie i 4-miesięczny kurs aplikacyjny w 4. pułku strzelców podhalańskich w Cieszynie, a następnie odbył praktykę w jednostce wojskowej w 3. psp w Bielsku);
- 5 października 1933 - wstąpił do Seminarium Zagranicznego Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców w Potulicach;
- 13 października 1933 - rozpoczęcie kanonicznego nowicjatu;
- 13 października 1934 - profesja zakonna;
- 1937 - uczestnik Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie; zwiedzenie Jugosławii oraz Paryża;
- 22 października 1937 - śluby wieczyste;
- 3 czerwca 1939 - święcenia kapłańskie z rąk Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda;
- lipiec 1939 - zostaje powołany na kapelana 58. pułku piechoty w Poznaniu;
- 12 września 1939 - dekret przydziału na kapelana w szpitalu maltańskim w Warszawie;
- 1 października 1939 - aresztowanie przez Niemców i osadzenie na Pawiaku;
- listopad 1939 - zwolnienie z więzienia i wysłanie przez konspiracyjną Komendę Główną Organizacji Orła Białego do Bielska dla stworzenia struktur tej organizacji;
- listopad-grudzień 1939 - pełni funkcję szefa miejscowej komórki;
- marzec 1940 - otrzymuje rozkaz udania się do Budapesztu, do polskiej komórki przerzutowej;
- 4 kwietnia 1940 - aresztowany w Marz przez Gestapo i osadzony w więzieniu w Wiedniu, a później do obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen;
- maj 1941 - zwolnienie z obozu;
- od czerwca 1941 - duszpasterz w parafii św. Mikołaja w Bielsku, a następnie przesz dwa miesiące rektor w kościele w Dziedzicach;
- wiosna 1942 - nominacja na rektora kościoła w Bystrej Krakowskiej;
- kwiecień-maj 1945 - odprawiał Msze św. dla oddziału NSZ Gustawa Matusznego „Orła Białego” w Białej Wisełce i Brennej;
- czerwiec - 10 września 1945 - ochotnicza służba w (Ludowym) Wojsku Polskim w stopniu kpt., mianowany kapelanem tworzonej wówczas na Górnym Śląsku 13. DP w Katowicach;
- lipiec 1945 - kapelan śląskiego konspiracyjnego VII Okręgu NSZ;
- 15 wrzesień 1945 - przyjazd do Monachium, gdzie zgłosił się do bp. Józefa Gawliny;
- 1 października 1945 - nominacja na kapelana wojskowego w Norymberdze, a także na dowódcę Brygady Świętokrzyskiej NSZ i oficera Grupy Operacyjnej Zachód NSZ w stopniu majora;
- grudzień 1945 - powrót do Polski;
- 24 grudnia 1945 - 30 czerwca 1946 - rektor kościoła w Bystrej Śląskiej; kapelan oddziałów Zgrupowania Leśnego NSZ „Bartka”;
- 1 lipca 1946 - początek ukrywania się w Bystrej i Szczyrku;
- sierpień/wrzesień 1946 - wyjazd do Niemiec w celu zorganizowania pomocy oddziałom NSZ i ich przerzutu na Zachód;
- 1 grudnia 1946 - powrót do kraju;
- 12 grudnia 1946 - aresztowanie przez UB w Mikuszowicach Śląskich;
- 10 stycznia 1947 - wszczęcie śledztwa przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego;
- 5 sierpnia 1947 - przedłużenie aresztu do września;
- 23 sierpnia 1947 - zamknięcie śledztwa; podjęcie obrony przez adwokata H. Nowogródzkiego;
- 14 stycznia 1948 - skazanie na karę śmierci z datą na 17 stycznia 1948;
- 20 lutego 1948 - odrzucenie apelacji przez Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie;
- 8 marca 1948 - odrzucenie apelacji przez prezydenta Bieruta;
- 10 marca 1948, ok. godz. 22 - wykonano wyrok śmierci i pochowano bezimiennie na terenie Dolinki Służewieckiej w Warszawie, na tzw. Kwaterze na Łączce. Lokalizacja grobu nieznana.

odsłon: 12629 Do góry