Uroczystości rocznicowe w Potulicach

7 października 2012 r. w Potulicach k. Nakła nad Notecią odbyła się uroczystość z okazji 80-cio lecia istnia Towarzystwa Chrystusowego, 80-tej rocznicy śmierci hrabiny Anieli Potulickiej oraz 150-cio lecia istnienia kościoła w Potulicach.

Obchody te były zorganizowane przez proboszcza parafii pw. Zwiastowania N.M.P. ks. Ryszarda Czajkę SChr.

Program obchodów zaczął się prelekcjami zaproszonych gości, na tematy, których dotyczyły obchody:
- 150 rocznica wybudowania kościoła w Potulicach – wygłoszona przez Konserwatora Zabytków z Bydgoszczy, panią mgr Iwonę Brzozowską. Z referatu tego można było dowiedzieć się m.in. o historii powstania kościoła, który pierwotnie był kaplicą grobową Potulickich. Prelekcja została ubogacona slajdami ze zdjęciami historycznymi, przed i po pracach konserwatorskich, wyposażenia kościoła, itd. Kaplicę zaprojektował jeden z najwybitniejszych architektów XIX w. – Henryk Marconi (zaprojektował też kaplicę w Wilanowie). Wykonywane prace konserwatorskie mają na celu powrót do pierwotnego wyglądu kościoła, który przez 150 lat obecności w Potulicach miewał również ‘gorsze’ lata, m.in. podczas II wojny światowej służył Niemcom jako magazyn.
- 80 rocznica powstania w Potulicach Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej – prelekcja wygłoszona została przez ks. prof. UAM dr hab. Bernarda Kołodzieja SChr. Geneza powstania duszpasterstwa emigracyjnego w Potulicach, geneza emigracji Polskiej, fakt zaistnienia Towarzystwa w Potulicach - to główne zagadnienia tego wykładu.
- 80 rocznica śmierci Anieli hr. Potulickiej – referat ten wygłosił ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Necel SChr. Hrabina Aniela Potulicka (1861-1932) m.in. w 1932r. przekazała na własność Towarzystwa Chrystusowego swój pałac i park w Potulicach, w sumie 25 ha posiadłość. Prof. Necel uświadomił wszystkim ogrom dobra, którym hrabina obdzielała mnóstwo ludzi, m.in. rozbudzała wśród mieszkańców Potulic i okolic patriotyzm, wiarę, pomagała wielu, zasłynęła swoją działalnością filantropijną, itd.
Całość prelekcji dopełnił Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią mgr. Inż. Sławomir Napierała, który w swojej prelekcji zatytułowanej „Potulice dziś i jutro” opisał demografię, infrastrukturę, przemysł, rolnictwo a także problemy terenów, którym przewodzi. Ciekawą informacją była ta, że Potulice zawiązały ścisłą współpracę z niemieckim miastem Esterwelda, a w listopadzie 1999r. miało miejsce w Potulicach polsko-niemieckie pojednanie.

Kolejnym programem planu dnia była Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Jana Tyrawy, Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej. W ślicznym wnętrzu potulickiego kościoła miała miejsce liturgia upamiętniająca wydarzenia ściśle związane z naszym Zgromadzeniem Zakonnym. Interesującą, pełną pokoju i przesiąkniętą dobrem homilię wygłosił ks. Edward Szamanek TChr, były Generał zgromadzenia. Na zakończenie Eucharystii na ręce księdza Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego przedstawiciele lokalnych władz, sejmiku województwa i szkół złożyli podziękowania za wkład Chrystusowców w lokalne życie przez ostatnie 80 lat.

odsłon: 4588 aktualizowano: 2012-10-24 12:13 Do góry