VI Ogólnopolski Kurs dla Postulatorów i ich Współpracowników w sprawach kanonizacyjnych

W dniach 6-7 listopada 2012 w Krakowie, w Instytucie Duchowości Karmelitańskiej odbył się VI Ogólnopolski Kurs dla Postulatorów i ich Współpracowników w sprawach kanonizacyjnych.

W kursie tym, którego tematem w bieżącym roku był "Kult relikwii", wzięli udział księża wchodzący w skład Ośrodka Postulatorskiego Towarzystwa Chrystusowego.

Poniżej przedstawiony jest ramowy program tegoz kursu:

7 listopada 2012 (środa)
09.00 - Inauguracja: Słowo Ks. dr. Andrzeja Scąbra, kierownika Referatu Spraw Kanonizacyjnych Krakowskiej Kurii Metropolitalnej
09.15 - Wykład: Dr Lidia Fiejdasz, Kształtowanie się pojęcia relikwii: aspekt prawny
10.15 - Wykład: O. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap, Ekshumacja i zabezpieczenie doczesnych szczątków sług Bożych: studium przypadków
11.15 - Przerwa
11.45-12.30 - Kwestie praktyczne: konsultacje i dyskusja
14.30 - Wykład: Ks. dr Andrzej Scąber, Rozpoznanie i zabezpieczenie doczesnych szczątków sług Bożych oraz pobranie relikwii w procedurze beatyfikacyjnej: instrukcje Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i procedura
15.30 - Wykład: Ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ, Współczesne przepisy liturgiczne w odniesieniu do kultu relikwii: dedykowanie kościołów i kaplic, obrzęd konsekracji kościoła i umieszczenie relikwii w ołtarzu
16.30 - Przerwa, konsultacje

8 listopada 2012 (czwartek)
09.00 - Wykład: Ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś, Kult relikwii: historia i aspekt teologiczny
10.00 - Wykład: Ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, Kult relikwii w chrześcijańskich Kościołach niekatolickich
11.00 - Przerwa
11.30-12.30 - Kwestie praktyczne: konsultacje i dyskusja
14.30 - Informacja: O. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD, Fenomen pielgrzymowania i oddziaływania relikwii świętych na życie duchowe wierzących na przykładzie peregrynacji relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus
15.30 - Wystąpienia postulatorów mających doświadczenie ekshumacji i rekognicji doczesnych szczątków sług Bożych i relikwii błogosławionych
16.00 - Przerwa
16.15 - Wręczenie dyplomów i zakończenie Kursu: Słowo O. dr. Szczepana T. Praśkiewicza OCD, doradcy Referatu Spraw Kanonizacyjnych Krakowskiej Kurii Metropolitalnej

odsłon: 4919 aktualizowano: 2012-11-10 00:10 Do góry