Śląskie uroczystości hlondowskie

W związku z przypadającą 22 października 65. rocznicą śmierci Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda – Prymasa Polski, syna ziemi śląskiej, założyciela Towarzystwa Chrystusowego – i trwającym na Śląsku Rokiem kard. Hlonda w kilku miejscach odbyły się uroczystości związane z jego osobą. Brał w nich udział nasz historyk i archiwista ks. prof. UAM Bernard Kołodziej. Jego krótkie relacje poniżej.

1. Mysłowice, sobota, 19 października 2013 r.

Katedra Pedagogiki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Hlonda, Mysłowicka Rada Obchodów Roku Kardynała Augusta Hlonda i Miasto Mysłowice zorganizowali sympozjum naukowe na temat: „Credo pedagogiczne Kardynała dr. Augusta Hlonda (1881-1948). Współczesne wyzwania dla opieki i wychowania”.

Referaty wygłosili w kolejności:

- Ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej – Kardynał August Hlond wychowawcą Narodu.
- Ks. dr Marek Łuczak – Ideały wychowawcze Augusta Hlonda na podstawie jego młodzieńczych pism.
- Dr Aleksander Lipski – Cichy heroizm, jako kulturowy ideał osobowościowy w myśli Kardynała Augusta Hlonda.
- Prof. nadzw. dr Mirosław Wójcik – Rola i miejsce Patrona uczelni w realizacji misji społecznej szkoły wyższej w środowisku lokalnym.
- Ks. lic. mgr Jan Michalski – Sakrament spowiedzi świętej w nauczaniu Kardynała Augusta Hlonda.
- Mgr Tomasz Wrona – Wychowanie w rodzinie kard. Augusta Hlonda.
- Dr Maria Włosek – Rola i wartość małżeństwa i rodziny w kształtowaniu życia społecznego i religijnego w nauczaniu Kard. Augusta Hlonda.
- Doc. dr Dorota Luber – Model wychowawcy – asystenta w pedagogii salezjańskiej.

2. Mysłowice–Brzęczkowice, niedziela, 20 października 2013 r.

W rodzinnej parafii kard. Augusta Hlonda pw. Matki Bożej Bolesnej w Brzęczkowicach uroczystej sumie koncelebrowanej w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Augusta Hlonda przewodniczył ks. Bernard Kołodziej TChr. On też wygłosił specjalne kazanie okolicznościowe. Podobne kazania głosił również na wszystkich Mszach Świętych. Po każdej Mszy była promocja książki Czesława Ryszki pt. Prymas ze Śląska, Sługa Boży Kardynał August Hlond (1881-1948).

3. Katowice, poniedziałek, 21 października 2013 r.

W sali sejmu śląskiego odbyła się uroczysta sesja sejmiku województwa śląskiego, poświęcona wielkiemu synowi śląskiej ziemi, kard. Augustowi Hlondowi, Prymasowi Polski. Zgromadziła ona władze wojewódzkie, miejskie i samorządowe oraz zaproszonych gości. Wśród nich byli: m.in. abp senior Damian Zimoń, wikariusz generalny diecezji śląskiej ks. Grzegorz Olszowski, żyjąca rodzina kardynała Hlonda z siostrzenicą Małgorzata Herok, przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego reprezentował ks. prof. Bernard Kołodziej TChr, przedstawiciele wszystkich szkół śląskich noszących imię kard. A. Hlonda, księża diecezjalni, salezjanie oraz liczni inni goście. Obecna była duża obsługa dziennikarsko-telewizyjna. Sesję uświetniał śpiewem chór z Mysłowic prezentujący utwory Augusta Hlonda oraz jego brata Antoniego.

Na koniec sesji radni sejmiku śląskiego jednogłośnie przyjęli uchwałę promującą rok 2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda, pochodzącego z Mysłowic-Brzęczkowic, pierwszego biskupa diecezji katowickiej (śląskiej) i późniejszego Prymasa Polski.

Po zakończeniu sesji, w westybulu sejmu śląskiego abp. Damian Zimoń otworzył wystawę pt. „August Hlond, Prymas czasu narodowych wyborów”. Po jej otwarciu laudację wystawy wygłosił ks. prof. Bernard Kołodziej TChr.


Relacja za: www.chrystusowcy.pl

odsłon: 3595 aktualizowano: 2013-10-25 13:35 Do góry