Wystawa hlondowska w Domu Głównym w Poznaniu

W Domu Głównym naszego zgromadzenia w Poznaniu od soboty 23 listopada można obejrzeć wystawę poświęconą osobie naszego założyciela, Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda pod tytułem: „Kardynał August Hlond - Prymas czasu narodowych wyborów”.

Ekspozycja została przygotowana przez katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach (instytucja kultury Samorządu Woj. Śląskiego) z okazji przypadającej w tym roku 65. rocznicy śmierci kard. Hlonda oraz trwającego na Śląsku Roku Kardynała Augusta Hlonda. Patronat honorowy nad wystawą objął Prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

Koncepcja i projekt graficzny wystawy jest autorstwa Łukasza Kobieli. Jej scenariusz opracowali dr Andrzej Drogoń i Łukasz Kobiela. W przygotowaniu wystawy brał także udział nasz historyk i archiwista ks. prof. Bernard Kołodziej TChr.

Na trzydziestu planszach wystawy zaprezentowano postać kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, jego życie oraz posługę w trudnych czasach budowy Restytuowanej II RP, podczas II wojny światowej i w nowej, komunistycznej rzeczywistości. Tłem dla postaci Kardynała i Jego życia jest zarys historii Górnego Śląska w okresie walk o polskość tych ziem, zarys historii ziem i losów Polaków w okresie II wojny światowej oraz w początkowym okresie kształtowania systemu totalitarnego na ziemiach polskich przez komunistów. Kolejne wydarzenia z życia Kardynała ilustrowane są fotografiami i innymi materiałami, m.in. fragmentami rękopisów, wycinkami z czasopism, dokumentami, pieczęciami, kartami notatnika Kardynała. Opis towarzyszący fotografiom jest wprowadzeniem do lekcji historii najnowszej.

Informacja i zdjęcia za: www.chrystusowcy.pl


odsłon: 3341 aktualizowano: 2013-11-27 15:56 Do góry