Sympozjum naukowe - Dzieło Prymasa

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach zaprasza na I zjazd i sympozjum naukowe instytucji i podmiotów noszących imię Kardynała Augusta Hlonda.

Wydarzenie będzie miało charakter podsumowujący obchody Roku Kardynała Hlonda, a zarazem początkujący integrację placówek i instytucji, którym Kardynał Hlond patronuje.
W programie przewidziano wystąpienia naukowe dotyczące życia, działalności i spuścizny Prymasa, a także prezentacje przedstawicieli placówek i instytucji wdrażających myśl Kardynała w swojej działalności. Uzupełnieniem będzie część artystyczna, w której znajdzie się montaż słowno-muzyczny przygotowany przez mysłowickich gimnazjalistów oraz występ chóru Vox Dei pod dyrekcją Aleksandry Jędyczek.
W czasie zjazdu zaplanowano także wernisaż wystawy prac laureatów konkursów „Mistrzowie wrażliwości" oraz kiermasz wyrobów beneficjentów Środowiskowego Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek" w Mysłowicach. Sympozjum zakończy się w Muzeum Miasta Mysłowice, gdzie jego uczestnicy obejrzą unikatową wystawę „August Hlond Prymas z Mysłowic".
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok oraz ks. Dziekan Dekanatu Mysłowickiego Krzysztof Kasza.
Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2013 r. w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach (ulicy Powstańców 19.). Jego organizatorem jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach wraz z Górnośląską WSP im. A. Hlonda w Mysłowicach.

Dodatkowych informacji udziela:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. J. Lompy w Katowicach
Filia w Mysłowicach
ul. Powstańców 19
41-400 Mysłowice
tel. 32 225 04 33
e-mail: myslowice@pbw.katowice.pl

Informacja za: slaskie.pl

odsłon: 3239 aktualizowano: 2013-12-02 13:23 Do góry