List jedności w związku z procesem beatyfikacyjnym Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

Pliki do pobrania

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, ks. Władysław Nieszporek, w związku z zaplanowaną dyskusją Komisji Teologów nad Positio Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, przysłał list następującej treści:

Szczęść Boże!

W odpowiedzi na apel Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego w sprawie modlitwy o rychłą beatyfikację Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda przesyłamy zapewnienie o duchowej łączności w tejże sprawie przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej w Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Piekarskie sanktuarium - główny ośrodek kultu Maryjnego na Górnym Śląsku wiele zawdzięcza Słudze Bożemu kard. Hlondowi. To on w 1925 roku przyczynił się do ukoronowania obrazu Matki Bożej koronami papieża Piusa XI. To dzięki jego postawie piekarskie sanktuarium w trudnym, międzywojennym okresie na nowo stało się ważnym ośrodkiem kultu. Do dziś powtarzane niemal na pamięć przez wiernych są jego słowa wypowiedziane o Piekarach: "Ludu Śląski! Ktokolwiek dochodzi przyczyn twej głębokiej wiary, musi pójść do Piekar. Bez nich nie można ani twej duszy zrozumieć, ani twego życia religijnego ogarnąć. Tylko ten je zupełnie pojmie, kto cię widział przed cudownym obrazem i przejrzał związek między nim a tobą. Piekary to filar, na którym sama Opatrzność oparła twą wiarę”.

Naszą modlitwę o jak najszybsze wyniesienie na ołtarze kard. Hlonda i pomyślność kolejnego szczebla procesu beatyfikacyjnego, zaplanowanego na 9 marca br., wyraziliśmy w czasie Nowenny do Matki Bożej Piekarskiej i Eucharystii transmitowanej jak co tydzień za pośrednictwem radia i łącz internetowych we wtorek 7 marca br. Naszą gorącą modlitwę zanosić będziemy także w dniu 9 marca, za przyczyną Matki Bożej Piekarskiej, do której kard. Hlond miał szczególne nabożeństwo.

Wyrażając raz jeszcze naszą duchową bliskość z Towarzystwem Chrystusowym w modlitwie o rychłą beatyfikację Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, serdecznie zapraszamy do Piekar Śląskich – miejsca gdzie znaleźć można wiele namacalnych śladów gorliwej obecności Sługi Bożego. Bardzo cieszylibyśmy się obecnością braci, którzy również wyrażają Bogu wdzięczność za osobę Prymasa Hlonda i oczekują Jego beatyfikacji.

W załączniku pozwalamy sobie przesłać zdjęcia kard Augusta Hlonda wraz z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej, a także jeden z wpisów do Księgi Pamiątkowej, z naszego archiwum.

Z poważaniem

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej
Ks. Władysław Nieszporek 


Zamieszczamy również zdjęcia, które przysłał Ksiądz Kustosz.

Adres internetowy Sanktuarium MB Piekarskiej (bazylikapiekary.pl).

odsłon: 9164 aktualizowano: 2017-03-08 12:28 Do góry