Dekret o heroiczności cnót Kardynała Augusta Hlonda

Po pozytywnym Kongresie Kardynałów i Biskupów, który odbył się w Rzymie dn. 15 maja 2018 r. (w pierwszy dzień nowenny, odprawianej przez salezjanów przed ich uroczystością Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych), papież Franciszek przyjął 19 maja 2018 r. w sobotę (dzień maryjny) na audiencji Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato SDB i podpisał 12 dekretów, uznających heroiczność cnót Sług Bożych. Wśród nich był dekret kard. Augusta Hlonda.

Dekrety te zostały podane do publicznej wiadomości, a tym samym zostały promulgowane, 21 maja 2018 roku, w święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, które w bieżącym roku było obchodzone po raz pierwszy w całym Kościele.

Te wydarzenia, które miały miejsce w dni poświęcone Maryi, są bardzo znamienne i wymowne, gdyż znana jest miłość Prymasa Augusta do Najświętszej Maryi Panny.

Od tej chwili Kardynałowi Augustowi Hlondowi, Prymasowi Polski przysługuje tytuł Czcigodny Sługa Boży. Jego formalny proces beatyfikacyjny został zakończony, a do beatyfikacji potrzeba jeszcze udowodnionego cudu.

Bogu niech będą dzięki.

Informacja z KAI (wraz z wideowywiadem z wicepostulatorem)

odsłon: 2812 aktualizowano: 2018-06-28 15:56 Do góry