Świadectwo bpa S. Adamskiego o ks. Pawle


 

"Odnośnie do ks. Kontnego muszę zakomunikować bolesną i równocześnie radosną wiadomość, że już nie żyje. Zmarł bowiem jako męczennik w obronie czci niewieściej w Lędzinach i tam został pochowany przy ogromnym udziale ludności parafii lędzińskiej, jak i całej okolicy.

Żołnierze rosyjscy, którzy chcieli się dopuścić gwałtów, zostali ukarani i jeden z nich nawet rozstrzelany".

Z listu do ks. Ignacego Posadzego,
Katowice, dn.  21 marca 1945 roku.

odsłon: 20600 Do góry