mal. W. Gałczyńska mal. W. Gałczyńska

W centralnej części tryptyku znajduje się wizerunek Chrystusa Króla. Oto Chrystus Król Wszechświata staje jako Zwycięzca na kuli ziemskiej. Ubrany jest w długą, białą szatę, który to kolor z kolei jest symbolem Boskiego światła, czystości, świętości i prostoty, ale także przebóstwienia. Chrystus ma także królewską czerwoną kapę, pod którą widoczna jest czerwona stuła, symbol władzy i godności urzędu kapłańskiego, ale także i męczeństwa. Ponieważ stuła jest założona na sposób noszenia paliusza, może suponować to, że Chrystus posiada nieograniczoną władzę na ziemi, na której stoi, i we wszechświecie. Poza tym Chrystus Król depcze smoka, który symbolizuje potęgę zła. Szatan został pokonany przez krzyż Chrystusa, który z kolei podtrzymywany przez anioła, wbija się w ciało smoka. O godności królewskiej Chrystusa świadczy także złota korona nad głową, wysadzana szlachetnymi kamieniami, a także ozdobna aureola, która również posiada szlachetne kamienie. Na nogach i rękach Chrystusa widać ślady po gwoździach. Ręce Chrystusa zostały przedstawione w geście oranta, czyli człowieka modlącego się i uwielbiającego Boga Ojca. Z prawego Boku Chrystusa wypływa obfity strumień Krwi, która jest zbierana przez anioła do kielicha, wysadzanego drogimi kamieniami.

W tej części obrazu widoczni są jeszcze, stojący za Chrystusem, dwaj Archaniołowie, a w górnej części anioł z Księgą Ewangelii. Natomiast na samej górze tryptyku ukazuje się świetlisty nimb, w którym z kolei widoczna jest dłoń z charakterystycznie ułożonymi palcami i wskazująca na Chrystusa. Ręka ta jest nawiązaniem do tajemnicy Trójcy Świętej, a także zdaje się, że wraz z pojawieniem się tej ręki słychać głos, który był słyszany podczas Przemienienia na Górze Tabor: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie” (Mt 17,5).

Ta część tryptyku jest doskonałym przedstawieniem istotnej cechy duchowości Towarzystwa Chrystusowego - chrystocentryzmu. Chrystusowiec bowiem ma w swoim życiu przede wszystkim naśladować Jezusa Chrystusa i do Niego się upodabniać oraz winien za wszelką cenę rozszerzać Królestwo Chrystusowe. Chrystus, podobnie jak to jest na tryptyku, winien stać w centrum życia i działania każdego członka Towarzystwa Chrystusowego. Stąd również i drugorzędne hasło chrystusowców: „Oby tylko Chrystus był głoszony” (por. Dz 20,24).

Co więcej, Chrystus w duchowości Towarzystwa Chrystusowego czczony jest w tajemnicy swojego panowania i królowania nad Uniwersum, czyli jako Chrystus Król. Patronalnym świętem chrystusowców jest więc uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, natomiast ważnym kultem w życiu każdego chrystusowca winien być kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. 


TRYPTYK: CZĘŚĆ LEWA * ŚRODEK * CZĘŚĆ PRAWA

odsłon: 13295 Do góry