Tom IV, część 20 - Korespondencja 1926-1948

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1978

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z TOWARZYSTWEM „OPIEKA POLSKA NAD RODAKAMI NA OBCZYŹNIE” 1926-1933

Hanna Paczkowska i Jadwiga Morawska do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Hanny Paczkowskiej - 17.12.1926

Jadwiga Morawska do kard. A. Hlonda - 12.10.1927

Kard. A. Hlond do Zarządu Stowarzyszenia „Opieka Polska nad Rodakami” - 18.04.1928

Kard. A. Hlond do ks. Lecha Ziemskiego - 03.07.1928

Kard. A. Hlond do redakcji „Wieści z Polski” - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 02.09.1929

Kancelarja Prymasa Polski do KAP - [brak daty]

Kard. A. Hlond do bpa W. S. Okoniewskiego - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Opieka nad Rodakami na obczyźnie” - 14.09.1929

Kard. A. Hlond do hr Wiktora Szołdrskiego - 11.11.1929

Kard. A. Hlond do Stowarzyszenia „Opieka Polska nad Rodakami” - 11.11.1929

Kard. A. Hlond w sprawie „Tygodnia Emigranta” - 28.02.1930

- Załącznik 1: Kancelarja Prymasa Polski do ks. ks. proboszczów - 29.01.1930
- Załącznik 2: Założenie Oddziału Stowarzyszenia „Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie”
- Załącznik 3: Instrukcje szczegółowe dla Wielebnych XX. Proboszczów
- Załącznik 4

Kard. A. Hlond do ks. ks. proboszczów w sprawie Emigrantów - 1930

Kancelarja Prymasa Polski do ks. proboszcza w sprawie ankiety - 11.12.1929

Ks. Stanisław Janicki do Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Opieka” - 18.01.1930

Ks. Stanisław Janicki do kard. A. Hlonda - 22.01.1930

Kard. A. Hlond do dyr. St. Gawrońskiego - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. Mateusza Zabłockiego - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Witolda Hedingera - [brak daty]

St. Gawroński do kard. A. Hlonda - 18.03.1930

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Hlonda - 22.07.1930

Naukowy Instytut Emigracyjny i Kolonialny do ks. H. Zborowskiego - 30.07.1930

Tydzień Emigranta Polaka - 25.05.1930

Komitet Wykonawczy Tygodnia Emigranta Polaka do kard. A. Hlonda - 04.08.1930

Kard. A. Hlond do Komitetu Wykonawczego Tygodnia Emigranta Polaka - 16.08.1930

Kard. A. Hlond do Zarządu Głównego „Opieka Polska nad Rodakami” - 01.01.1931

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Janickiego - 01.01.1931

Kard. A. Hlond do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Chrześcijańsko - Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych - 12.01.1931

Kard. A. Hlond do bpa S. W. Okoniewskiego - 03.03.1931

St. Gawroński do kard. A. Hlond - 11.07.1931

[Podziękowanie kard. A. Hlonda - 18.07.1931]

Abp Adam Sapieha do kard. A. Hlonda - 13.03.1930

Kard. A. Hlond do abpa Adama Sapiehy - 14.03.1930

Kard. A. Hlond do Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia „Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie” - 24.12.1931

Notatka kard. A. Hlonda - [brak daty]

Ks. Henryk Zborowski do Konsula Śmigielskiego w Pile - 06.06.1932

Kard. A. Hlond do Oddziału Stowarzyszenia Opieka Polska w Poznaniu - 26.10.1930

[Hr A. Bniński do kard. A. Hlonda] - 18.10.1930

Kard. A. Hlond do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 07.02.1933

Ministerstwo Spraw Zagranicznych do kard. A. Hlonda - 10.02.1933

Kard. A. Hlond do Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Opieka Polska”

- 17.04.1933
- 28.09.1933

Ks. Stanisław Janicki do kard. A. Hlonda

- 04.10.1933
- 10.10.1932

Ambasada Polska przy Stolicy Ap. do kard. A. Hlonda - 14.10.1933

[Odpowiedź kard. Hlonda - brak daty]

[Odpowiedź kard. Hlonda na odwrocie listu Wł. Skrzyńskiego - 07.11.1933]


II. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z ANTONIM OSUCHOWSKIM - 1926-1927

Antoni Osuchowski do kard. A. Hlonda - 01.12.1926

Załącznik do listu A. Osuchowskiego z 01.12.1926

Prymas August Hlond do Antoniego Osuchowskiego - 13.12.1926

Antoni Osuchowski do kard. A. Hlonda - 18.12.1926

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 10.01.1927

A. Osuchowski do kard. A. Hlonda

- 18.01.1927
- 09.02.1927

Załącznik do listu A. Osuchowskiego z 09.02.1927 - 05.02.1927

Antoni Osuchowski do kard. A. Hlonda - 27.05.1927

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 28.05.1927

Pro notitia do konferencji z J. Eksc. ks. Biskupem Szlagowskim - członkiem Zarządu Tow. im. Mickiewicza w Poznaniu - [brak daty]


III. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA W SPRAWIE DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO W NIEMCZECH 1921-1939

Kard. A. Hlond do biskupów niemieckich - 04.01.1927

Kard. A. Hlond do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 28.03.1927

Ks. Henryk Zborowski do ks. prob. Szymańskiego

- 04.01.1927
- 17.02.1927

Kancelaria Prymasa Polski do ks. prob. Szymańskiego - 26.08.1931

Opieka duszpasterska nad Polakami w Niemczech - [brak daty]

Ks. Henryk Zborowski do Konsula Generalnego w Berlinie - [brak daty]

Konsulat Generalny RP w Berlinie do Episkopatu - 08.02.1927

Kard. A. Hlond do Kat. Sekretariatu Zagranicznego w Hamburgu - 28.02.1927

Konsul Gen. RP Zieliński do kard. A. Hlonda - 01.03.1927

Kard. A. Hlond do Konsula Gen. Zielińskiego - 27.03.1927

Kard. Hlond do Departamentu Konsularnego MSZ - [brak daty]

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 28.04.1927

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa SZ - Departament Konsularny - 04.06.1927

Ks. H. Zborowski do Kurii Biskupich w Fuldzie i Speyer - 24.08.1928

Kancelaria Prymasa Polski do Ministerstwa SZ RP - 12.07.1928

Ministerstwo Spraw Zagr. Departament Konsularny - 05.07.1928

Kancelaria Prymasa Polski do gen. Wikariatu Diecezji Fulda - 09.08.1928

Kard. A. Hlond do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 12.07.1929

Kard. A. Hlond do biskupów i kardynałów niemieckich - 14.01.1929

Kard. A. Hlond do Paul von Hindenburg - 01.08.1929

Kard. A. Hlond do Eugenio Pacelli, Nuncjusza Ap. w Berlinie - 02.08.1929

Nuncjusz Ap. E. Pacelli do kard. A. Hlonda - 08.08.1929

Kard. A. Hlond do abpa E. Pacelli - 13.08.1929

Poselstwo niemieckie do kard. A. Hlonda - 08.08.1929

Kancelaria Prymasa Polski do J. Dunin Marcinczyka - 22.08.1929

Kard. A. Hlond do Poselstwa Niemieckiego w Warszawie -16.08.1929

Kard. A. Hlond do ordynariatów niemieckich - 27.03.1930

Kancelarja Prymasa Polski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 03.10.1929

Kancelaria Prymasa Polski do redakcji „Dziennika Berlińskiego” 23.08.1929

Kancelaria Prymasa Polski do Ministerstwa Spraw Zagr. - 06.02.1930

Kard. A. Hlond do kard. E. Pacelli - 15.01.1938

Kard. E. Pacelli do kardynała Augusta Hlonda - 27.01.1938

Kard. A. Hlond do Ambasadora Lipskiego Józefa - 31.01.1938

Kard. A. Hlond do Związku Kół Śpiewaczych w Berlinie - 16.10.1938

Kancelaria Prymasa Polski do Ministerstwa Spraw Zagr. - 31.03.1938

Kard. A. Hlond do kard. Rossi - 27.04.1938

Kard. A. Hlond do kard. Adolfa Bertrama - 21.05.1938

Kancelaria Prymasa Polski do Ambasady RP w Berlinie - 04.07.1938

[Pismo ks. Zborowskiego na odwrocie - [brak daty]]

Kard. A. Hlond do kard. Adolfa Bertrama - 28.07.1938

Kard. A. Hlond do ks. Józefa Styp - Rekowskiego

- 08.08.1938
- 12.08.1938

Kancelaria Prymasa Polski do Ordynariatu bpa Miśnieńskiego - 27.08.1938

Kancelaria Prymasa Polski do Ministerstwa Spr. Zagranicznych - 18.11.1938

Kard. A. Hlond do Stanisława Kard. Konsula Gen. RP w Berlinie - 06.12.1938

Kancelaria Prymasa Polski do /Stanisława Kary/ Ministerstwa SZ - 15.03.1938

Kancelaria Prymasa Polski do ks. I. Posadzego - 15.03.1939

Kancelaria Prymasa Polski do Ministerstwa Spraw Zagr. - 30.03.1939

Kard. A. Hlond do kardynała A. Bertrama - 09.02.1939

[Pismo ks. Zborowskiego] - 11.05.1939

Kancelaria Prymasa Polski do Ministerstwa Spraw Zagr. - 27.02.1939

Kancelaria Prymasa Polski do Konsula Gen. Stanisława Kary - 16.03.1939

Ks. H. Zborowski do kard. A. Hlonda - 07.04.1939


IV. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z REKTOREM POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ WE FRANCJI KS. WITOLDEM PAULUSEM 1934-1937

Kard. A. Hlond do ks. Witolda Paulusa - 08.01.1934

Kard. A. Hlond do Ambasadora A. Chłapowskiego - 08.01.1934

Kard. A. Hlond do ks. St. Czapskiego - 08.01.1934

Kard. A. Hlond do Kancelarii Prymasowskiej - 08.01.1934

Kancelaria Prymasa Polski do ks. Łuczaka - 09.01.1934

Polska Agencja Prasowa. Nowy rektor Misji Polskiej we Francji. Komunikat Kancelarii Prymasowskiej - 11.01.1934

Kard. A. Hlond do min. Józefa Becka - 08.01.1934

Tekst przysięgi złożonej przez ks. W. Paulusa w Poznaniu - 29.01.1934

Alfred Chłapowski do kard. A. Hlonda - 13.01.1934

Kard. A. Hlond do ks. Witolda Paulusa - 26.06.2936

Uwaga kard. A. Hlonda na liście Łabędzkiej Kamili z 26.01.1937

Ks. W. Paulus do kard. A. Hlonda - 01.07.1936

Kancelaria Prymasa Polski do Kamili Łabędzkiej - 10.02.1937

Kancelaria Prymasa Polski do Władysława Wędziłowicza - 02.06.1927

Kancelaria Prymasa Polski do ks. Franciszka Cegiełki - 17.08.1937

Kard. A. Hlond do ks. W. Paulusa - 17.06.1937

Kard. A. Hlond do Konsulatu Generalnego Polski w Paryżu - 17.06.1937

Kard. A. Hlond do ks. Franciszka Cegiełki - 17.06.1937

Kard. A. Hlond od kard. Jean Verdier - 17.06.1937

Przekład

Kancelaria Prymasa Polski do ks. Fr. Cegiełki - 17.06.1937

Ks. Witold Paulus do kard. A. Hlonda

- 11.08.1937
- 18.08.1937

Kancelaria Prymasa Polski do Kazimierza Witwickiego - 30.08.1937

Kancelaria Prymasa Polski do ks. W. Paulusa - 06.11.1937

Zaświadczenie wystawione ks. Witoldowi Paulusowi - 08.02.1938


V. KORESPONDENCJA KARD. A. H.LONDA Z KS. FILIPEM DACHOWSKIM 1926-1948

Bp Zygmunt Łoziński do kard. A. Hlonda

- 26.12.1928
- 15.01.1929

[List kard. A. Hlonda do bpa Z. Łozińskiego] - 29.01.1929

Bp Zygmunt Łoziński do kard. A. Hlonda - 14.02.1929

Kancelaria Prymasa Polski do ks. Leona Łagody - 06.02.1933

Kancelaria Prymasa Polski do Filipa Dachowskiego

- 18.10.1933
- 24.01.1934

Sprawa x. Dachowskiego w Amiens - 19.06.1937

Kancelaria Prymasa Polski do ks. F. Dachowskiego

- 1937
- 13.01.1937

Ks. F. Dachowski do Kancelarii Prymasa Polski - 19.01.1937

Kancelaria Prymasa Polski do ks. F. Dachowskiego - 11.02.1937

Ks. H. Zborowski do ks. W. Paulusa - 14.06.1937

Ks. W. Paulus do Kancelarii Prymasa Polski - 11.06.1937

Ks. Franciszek Cegiełka do Kancelarii Prymasa Polski

- 20.07.1937
- 23.08.1937

Kancelaria Prymasa Polski do ks. F. Dachowskiego - 22.07.1937

Kard. A. Hlond do ks. Filipa Dachowskiego - 30.07.1937

Nota ks. S. Durzyńskiego w sprawie ks. F. Dachowskiego - 06.08.1938

[Załącznik: Zaświadczenie Konsulatu RP w Paryżu] - 05.07.1938

Kancelaria Prymasa Polski do ks. F. Dachowskiego - 25.08.1938

Ks. Cegiełka do Kancelarii Prymasa Polski - 15.12.1938

Kancelaria Prymasa Polski do ks. F. Cegiełki - 16.12.1938

Ks. F. Cegiełka do Kancelarii Prymasa Polski - 23.12.1938

Ks. Filip Dachowski do Kancelarii Prymasa Polski - 18.12.1938

[Załącznik: Przekład artykułu z "La telegramma" z 15.12.1938]

Uwagi ks. S. Durzyńskiego na marginesie listu ks. F. Dachowskiego [list z 14.01.1939]

Ks. F. Cegiełka do Kancelarii Prymasa Polski - 17.03.1939

Kancelaria Prymasa Polski do ks. F. Cegiełki - 27.06.1939

Misja Polska we Francji do Kancelarii Prymasa Polski

- 04.07.1939
- 10.07.1939

Z listu ks. F. Dachowskiego do Kancelarii Prymasa Polski - 16.07.1939

Ks. Filip Dachowski do ks. A. Baraniaka - 21.05.1948

Ks. Antoni Baraniak do ks. Filipa Dachowskiego - 03.06.1948

Ks. Antoni Baraniak do ks. Antoniego Banaszaka - 30.07.1948

Ks. A. Banaszak do ks. Antoniego Baraniaka - 03.08.1939

Oświadczenie ks. Witolda Paulusa w sprawie ks. F. Dachowskiego - 01.03.1948


VI. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z KS. RYSZARDEM MOSKWĄ, REKTOREM POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W BELGII 1934-1939

Kard. A. Hlond do ks. Ryszarda Moskwy - 12.03.1934

Sprawozdanie ks. Ryszarda Moskwy - 31.03.1935

Kard. A. Hlond do bpa Antoine Rasneur - 13.06.1935

Kancelaria Prymasa Polski do ks. R. Moskwy

- 18.06.1935
- 18.06.1938
- 12.06.1935
- 25.06.1935

Kard. A. Hlond do bpa Włodzimierza Jasińskiego - 24.05.1939

Ks. R. Moskwa do kard. A. Hlonda - 14.06.1939

Bp Wł. Jasiński do kard. A. Hlonda

- 05.06.1939
- 16.06.1939

Ks. H. Zborowski do L. Chevalier Wi. Gen. Tournay - 26.05.1939


VII. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z ADMINISTRACJĄ APOSTOLSKĄ W PILE 1926-1930

Adm. Ap. Maksymilian Kaller do abpa A. Hlonda

- 05.08.1926
- 21.10.1926

Abp A. Hlond do Nunc. Ap. L. Lauri - 02.11.1926

Abp A. Hlond do Mons. Carlo Chiarlo - 28.10.1926

Pismo Mons. Calro Chiarlo do abpa A. Hlonda - 18.10.1926

Adm. Ap. M. Kaller do abpa A. Hlonda - 06.10.1926

Abp A. Hlond do Maksymiliana Kallera - 19.11.1926

Adm. Ap. M. Kaller do abpa A. Hlonda

- 27.01.1927
- 04.11.1926
- 30.09.1927

Kard. A. Hlond do Maksymiliana Kallera

- 28.10.1927
- 01.12.1927

Poselstwo Polskie w Berlinie do Kancelarii Prymasa Polski - 22.11.1928

Kanc. Prym. do Poselstwa Polskiego w Berlinie - 08.01.1929

Kard. A. Hlond do ks. Grochowskiego, prob. Głubczyna, pow. złotowski - 28.10.1927

List Wicekonsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Pile do ks. kard. A. Hlonda - 17.07.1927

[Artykuł z „Gazety Olsztyńskiej”] - 15.07.1927

M. Kaller do kard. A. Hlonda - 09.10.1930

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 21.10.1930

Dr Hartz do kard. A. Hlonda - 30.04.1931

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 15.04.1931

Kard. A. Hlond do bpa A. Lisieckiego - 18.10.1929

Kard. A. Hlond do bpa Stanisława Okoniewskiego - 18.10.1929

Kard. A. Hlond do Nunc. Ap. w Warszawie P. Marmaggi - 18.10.1929

Nuncjatura Apostolska do kard. A. Hlonda - 22.10.1929

Kard. A. Hlond do Mons. P. Marmaggi - 20.12.1930


VIII. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA W SPRAWIE POLONII KANADYJSKIEJ 1927-1934

Kard. A. Hlond do ks. proboszcza J. Golskiego - 07.01.1928

Telegram księży z Winnipeg do kard. A. Hlonda - 15.12.1927\

Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Depart. Kons. w Warszawie - 27.03.1929

Kard A. Hlond do kard. Ratnondo Marta Rouleau, abpa Quebec- 28.02.1928

Kancelaria Prymasa Polski do Urzędu Emigracyjnego - 27.03.1928

Ks. H. Zborowski do Mons. Philippe Casgrain - 17.06.1929

Z listu Mons. Casgrain Ph. do kard. A. Hlonda - 1929

Kancelaria Prymasa Polski do ks. Teodora Cichosa - 1929

Ks. H. Zborowski do bpa Wilhelma Teodora Potter - 17.06.1929

Ks. H. Zborowski do Urzędu Emigracyjnego - 19.09.1929

Kard. A. Hlond sprawie ks. Komorowskiego - 11.1929

[Telegram kard. A. Hlonda do abpa O’Leary] - 17.10.1929

Kard. A. Hlond do abpa Henryka Józefa O’Leary -11.1929

Zaświadczenie dla ks. Franciszka Komorowskiego - 05.12.1929

Kard. A. Hlond do abpa H. J. O’Leary

- 11.11.1929
- 30.11.1929

Ks. H. Zborowski do ks. Franciszka Komorowskiego - 30.04.1930

Kard. A. Hlond do abpa H. O’Leary - 01.01.1931

Kard. A. Hlond do bpa J. Prud’honne - 30.05.1930

Kard. A. Hlond do ks. S. Janickiego - 17.10.1929

Kard. A. Hlond do ks. W. J. Kręciszewskiego - 12.1933

Kard. A. Hlond do ks. Jana Kazimierza Holika O.M.I. - 21.04.1934

Kard. A. Hlond do ks. prał. Józefa Solskiego - 07.12.1934

Kancelaria Prymasa Polski do ks. Józefa Solskiego

- 10.02.1934
- 21.03.1934

[Ks. Zborowski do ks. Janickiego] - 11.04.1934

Zaświadczenie dla ks. J. Łopuszańskiego - 15.12.1934

„Do akt Polaków w Kanadzie”


IX. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA W SPRAWIE POLONII LITEWSKIEJ 1937-1939

Wiktor Budzyński do kard. A. Hlonda - 18.01.1937

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 25.01.1937

Ks. H. Zborowski do Bolesława Żyndy - 30.01.1937

Bolesław Żynda do ks. H. Zborowskiego - 19.02.1937

Ks. H. Zborowski do B. Żyndy - 27.02.1937

W. Budzyński do ks. H. Zborowskiego - 24.02.1937

Ks. H. Zborowski do W. Budzyńskiego - 01.03.1937

Bolesław Żynda do ks. H. Zborowskiego - 08.03.1937


X. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA W SPRAWACH FINANSOWYCH 1927-1938

W sprawie pożyczki - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Banku Hollenderskiego - [brak daty]

Ks. Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 20.09.1927

Ks. Czeszewski do kard. A. Hlonda - 28.03.1928

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Wężyka - 26.09.1927

Kard. A. Hlond do Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego - 26.09.1927

Kard. A. Hlond do Kurii Arcybiskupich w Gnieźnie i Poznaniu - 13.04.1928

Ks. Czeszewski do kard. A. Hlonda - 16.03.1928

Kancelaria Prymasa Polski do Urzędu Poczt. w Berlinie - 18.01.1929

Kard. A. Hlond do Banku Związku Spółek Zarobkowych - 18.01.1929

Kard. A. Hlond do biskupów ordynariuszów w Polsce - 23.01.1929

Kard. A. Hlond do Kasy Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu - 28.01.1929

Bank Spółek Zarobkowych w Poznaniu do kard. A. Hlonda - 21.01.1929

Kard. A. Hlond do Postscheckart w Berlinie

- 09.02.1929
- 21.02.1929

Do Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu

- 11.07.1931
- 31.07.1931 [1]
- 31.07.1931 [2]

Kancelaria parafii św. Antoniego w Inowrocławiu do Kancelarii Prymasa Polski - 17.02.1938

[Odpowiedź Kancelarii Prymasa] - 30.09.1938

Kancelaria Prymasa Polski do parafii Dakowy Mokre - 19.05.1938

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 09.09.1938]

Kancelaria Prymasa Polski do Kasy tejże Kancelarii

- 30.07.1938 [1]
- 30.07.1938 [2]
- 30.07.1938 [3]
- 30.08.1938


XI. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z INSTYTUCJAMI I ODOBAMI PRYWATNYMI 1934-1939

Adam Grzymała Siedlecki do kard. A. Hlonda - 20.01.1935

Adam Grzymała Siedlecki do ks. S. Iglińskiego - 01.02.1935

Na liście Anny Małopolskiej z d. 11.10.1935 - 18.10.1935

Na liście A. Pistola z Lwowa - 10.10.1935 

Bp Adolf Szelążek do kard. A. Hlonda - 19.10.1935

Kard. A. Hlond do Ignacego Paderewskiego - 06.11.1935

Bp S. Łukomski do kard. A. Hlonda - 02.11.1935

Bp J. Gawlina do kard. Hlonda - 12.12.1935

Kard. A. Hlond do kard. P. Marmaggi - 16.12.1935

Kard. A. Hlond do bpa Stanisława Adamskiego - 18.12.1935

Bp J. Gawlina do kard. A. Hlonda - 19.12.1935

Ks. Bolesław Filipiak do Sekretarza Rady Ministrów - 26.12.1935

Sekretarz Rady Ministrów do ks. B. Filipiaka - 27.12.1935

Kard. A. Hlond do bpa S. Adamskiego - 28.12.1935

Kard. A. Hlond do KAP - u - 26.12.1935

Alzaga Alvear Casares z Buenos Aires do kard. A. Hlonda - 26.12.1935

Na liście Kazimierza Kędzierskiego - 08.12.1935

Kard. A. Hlond do kard. Artura Hinsley’a - 21.01.1936

Sorkowa z Imielina do kard. A. Hlonda 07.02.1936

Kard. A. Hlond do Kanclerza Polańskiego w Rymanowie - 12.03.1936

Kard. A. Hlond do Jana Hlonda - 11.03.1936

Kard. A. Hlond w sprawie zatrzymania pociągu posp. w Słotowinie - 15.04.1936

Kard. A. Hlond do Kapituły Metropolitalnej w Krakowie - 22.05.1936

Kard. A. Hlond do bpa H. Przeździeckiego - 07.01.1936

Kard. A. Hlond do ks. proboszcza Ścigały - 11.03.1936

Na liście sekretarza wojewody krakowskiego, Poliksa Stańkowskiego donoszącego o powitaniu w Krakowie prymasa Hlonda na dworcu przez wojewodę Krak. Gnoińskiego w asyście wojewody Małaszyńskiego i sekretarza Stańkowskiego - 02.05.1936

Kard. A. Hlond do Rektora PMK w Paryżu W. Paulusa - 09.07.1936

Ks. Bolesław Filipiak do ks. L. Borkowskiego - 03.10.1936

Kard. A. Hlond do ks. Pawła Chodniewicza - 23.12.1936

Kard. A. Hlond do Ignacego Paderewskiego - 01.01.1938

Kard. A. Hlond do Sig. Commendatore Capostazione w Brennero - 04.04.1938

Ks. B. Filipiak do Chłapowskich - 06.04.1938

Ks. B. Filipiak do Zygmunta Nihalovics - 02.05.1938

Ks. B. Filipiak do ks. Remigiusza Dąbrowskiego - 06.05.1938

Ks. B. Filipiak do Miejskiego Komitetu Bezrobotnych w Poznaniu - 13.07.1938

Kard. A. Hlond do ks. Salezjanów w Lądzie - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. Janasika w Bninie - 29.09.1938

Kard. A. Hlond do ks. L. Biłki - [brak daty]

Kard. A. Hlond do bpa Kazimierza Michalkiewicza - 06.11.1938

Kard. A. Hlond do Nuncjusza Ap. P. Cortesi - 10.11.1938

Kard. A. Hlond do bpa J. Gawliny - 29.11.1938

Kard. A. Hlond do Kapituły Ormiańskiej - 05.12.1938

Ks. B. Kajetanowicz do ks. B. Filipiaka - 06.12.1938

[Kancelaria Prymasa Polski do ks. Infułata] - 07.12.1938

Bracia Albertyni do kard. A. Hlonda - 10.02.1939

Ks. B. Filipiak do Stanisława Grabskiego - 19.03.1930

Kard. A. Hlond do Kapituły Metropolitalnej Gnieźnieńskiej - 18.05.1939

Kard. A. Hlond do Skirmuntow w Mołodowie - 17.06.1939

Kard. A. Hlond do bpa Edwarda Komara - 04.06.1939

Kard. A. Hlond do ks. Józefa Białego - 02.07.1939

Ks. B. Filipiak do ks. prob. Armand Bled w Bagnoles - 02.06.1939

Ks. Armand Bled do ks. B. Filipiaka - 22.07.1939

Kard. A. Hlond do ks. Leona Formanowicza

- 12.06.1936
- 05.05.1938
- 23.05.1938

Ks. Leon Formanowicz do ks. A. Baraniaka - 07.07.1938

Ks. Antoni Baraniak do ks. L. Formanowicza - 12.07.1938


XII. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z STOLICĄ APOSTOLSKĄ I INNYMI URZĘDAMI KOŚCIELNYMI I PAŃSTWOWYMI 1929-1940

Kard. A. Hlond do Nunc. Ap. F. Marmaggi - 05.03.1929

[Odpowiedź Nuncjusza Apostolskiego F. Marmaggi] - 06.03.1929

Kard. A. Hlond do Wojewody Dunina Borkowskiego - 09.03.1928

Kard. A. Hlond do Nuncj. Ap. F. Marmaggi - 07.03.1930

Abp Francesco Marmaggi do kard. A. Hlonda - 07.03.1929

Kard. A. Hlond do Nunc. Ap. F. Marmaggi

- 09.03.1939
- 22.03.1929
- 24.10.1929

Kard. A. Hlond do Piusa XI - [brak daty]

Kard. A. Hlond do kard. E. Pacelli’ego - 27.08.1932

Kard. A. Hlond do kard. E. Pacelli’ego /Tekst właściwy/ - 27.08.1932

Kard. E. Pacelli do kard. A. Hlonda - 02.09.1932

Kard. A. Hlond do Prezydenta RP I. Mościckiego - 31.12.1933

Kard. A. Hlond do Mons. Giuseppe Bruno - 10.03.1934

Kard. A. Hlond do kard. Raffaelo Carlo Rossi - 22.03.1934

Kard. A. Hlond do Piusa XI - 02.01.1934

Kard. A. Hlond do o. Włodzimierza Ledóchowskiego SJ - [brak daty]

O. Włodzimierz Ledóchowski do kard. A. Hlonda - 12.01.1934

Kard. A. Hlond do bpa Stanisława Adamskiego - 01.1934

Nuncj. Ap. F. Marmaggi do kard. A. Hlonda - 15.08.1934

Kard. A. Hlond do abpa F. Marmaggi - 18.08.1934

Kard. A. Hlond do ks. Antonina Michalika Prow. oo. Salwatorianów - 15.01.1934

Kard. A. Hlond do Piusa XI - 02.11.1937

Kard. A. Hlond do Mons. Ernesto Ruffini - 23.05.1938

Kard. A. Hlond do ks. Władysława Lewandowicza - 24.04.1939

Ks. Kazimierz Michalski do kard. A. Hlonda - 07.06.1939

Kard. A. Hlond w sprawie wywiezienia archiwaliów - 28.08.1939

Kard. August Hlond do Artura Wynen, audytora Roty Rzymskiej - 17.02.1940

Kard. A. Hlond do Nuncj. Ap. Luigi Centoz - 20.04.1940

Zaświadczenie kard. A. Hlonda dla ks. Alojzego Piórkowskiego - 03.06.1940


XIII. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA W RÓŻNYCH SPRAWACH 1946-1948

Kard. A. Hlond do Piusa XI - 09.1946

Ks. Antoni Baraniak do Rady Polonii Amerykańskiej - 19.04.1946

Ks. Antoni Baraniak do ks. Piotra Bobera - 13.05.1946

Notatki kard. A. Hlonda

[Polskie Biuro Podróży Orbis do kard. A. Hlonda] - 04.09.1946

Ks. Antoni Baraniak do biura podróży „Orbis” - 16.09.1946

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 05.12.1947

Kard. A. Hlond do bpa Stanisława Adamskiego - 13.12.1947

Kard. A. Hlond do biskupów ordynariuszów - 17.12.1947

Kard. A. Hlond do Kurii Metropolitalnej w Warszawie - 07.04.1948

Kuria Metropolitalna Warszawska do kard. A. Hlonda - 12.04.1948

Kard. A. Hlond do ks. Michała Zawadzkiego - 25.05.1948

Kard. A. Hlond i kard. Adam Sapieha do min. Władysława Wolskiego - 12.05.1948

Minister Władysław Wolski do bpa Z. Choromańskiego - 31.05.1948

Kard. A. Hlond do kard. A. Sapiehy - 03.06.1948


Spis rzeczy

odsłon: 1962 Do góry