Tom IV, część 21 - Korespondencja 1926-1945

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1979

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z CZŁONKAMI EPISKOPATU POLSKI 1927-1935

Kardynał A. Hlond do bpa Arkadiusza Lisieckiego - 29.10.1927

Bp Antoni Julian Nowowiejski do kard. A. Hlonda - 14.11.1927

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy - 05.11.1926

Kard. Aleksander Kakowski do kard. A. Hlonda - 14.11.1927

Bp Henryk Przeździecki do kard. A. Hlonda - 05.12.1927

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy - 22.04.1927

Kard. A. Hlond do bpa Bolesława Twardowskiego 16.01.1928

Kard. A. Hlond do kard. Al. Kakowskiego - 21.01.1928

Kard. A. Hlond do bpa Piotra Mańkowskiego - 12.03.1928

Kard. A. Hlond do bpa Anatola Nowaka - 05.03.1928

Kard. A. Hlond do bpa Władysława Krynickiego - 05.03.1928

Kard. A. Hlond do bpa Anatola Nowaka - 27.02.1928

Kard. A. Hlond do kard. Al. Kakowskiego - 07.05.1928

Kard. A. Hlond do bpa P. Mańkowskiego - 25.01.1929

Kard. A. Hlond do abpa S. A. Sapiehy - 30.12.1928

Kard. A. Hlond do bpa Zygmunta Łozińskiego - 29.01.1929

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego - 24.02.1929

Kard. A. Hlond do bpa Wincentego Tymienieckiego - 12.07.1929

Kard. A. Hlond do bpa Karola Józefa Fischera - 23.07.1929

Kard. A. Hlond do bpa Mariana Fulmana - [brak daty]

Kard. A. Hlond do bpa Wincentego Tymienieckiego

- 30.10.1929
- 12.11.1929

Kard. A. Hlond do bpa Teodora Kubiny - 26.11.1929

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy - [brak daty]

Kard. A. Hlond do bpa A. Lisieckiego - [brak daty]

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego

- 18.01.1930
- 21.02.1930

Kard. A. Hlond do abpa B. Twardowskiego

- 06.07.1930
- 18.07.1930

Kard. A. Hlond do bpa Nowaka - 07.07.1930

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy - [brak daty]

Kard. A. Hlond do bpa T. Kubiny - [brak daty]

Kard. A. Hlond do bpa Anatola Nowaka - 29.08.1930

Ks. Henryk Zborowski do ks. abpa J. Teodorowicza - 15.09.1930

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy - 06.12.1930

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego - 06.10.1930

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy - 08.01.1931

Kard. A. Hlond do bpa T. Kubiny - 16.01.1931

Kard. A. Hlonda do bpa H. Przeździeckiego - [brak daty]

Kard. A. Hlond do bpa Wł. Jasińskiego - [brak daty]

Kard. A. Hlond do abpa A. Nowowiejskiego - 05.11.1931

Kard. A. Hlond do bpa B. Twardowskiego - 12.11.1931

Kard. A. Hlond do bpa T. Kubiny - 14.11.1931

Kard. A. Hlond do bpa Franciszka Bardy - 21.02.1931

Kard. A. Hlond do A. Kakowskiego

- 15.12.1931
- 26.11.1931

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy - 15.06.1931

Kard. A. Hlond do abpa J. Teodorowicza - 29.04.1931

Kard. A. Hlond do bpa H. Przeździeckiego - [brak daty]

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy - 06.06.1931

Kard. A. Hlond do bpa St. Łukomskiego - 10.06.1931

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego - 17.05.1931

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy - 15.06.1931

Abp J. T. Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 29.09.1931

Kard. A. Hlond do abpa J. Teodorowicza - 30.09.1931

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy

- 02.10.1931
- 26.11.1931

Kard. A. Hlond do bpa A. Nowaka

- 28.11.1931
- 21.12.1931

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego

- 20.01.1932
- 21.01.1932

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy

- 23.01.1932
- 23.12.1932

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda

- 26.12.1932
- 29.12.1932

Kard. A. Hlond do bpa Adamskiego S. - 03.01.1933

Kard. A. Hlond do bpa A. Nowaka - 28.12.1932

Ks. bp Karol Radoński do kard. A. Hlonda - 26.01.1933

Bp Anatol Nowak do kard. A. Hlonda - 26.01.1933

Kard. A. Hlond do bpa A. Nowaka - 01.02.1933

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego - 02.03.1933

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy - [brak daty]

Bp T. Kubina do kard. A. Hlonda - 14.03.1933

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 18.03.1933

Kard. A. Hlond do bpa S. Adamskiego - 17.03.1933

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy - 17.03.1933

Abp J. Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 22.03.1933

Kard. A. Hlond do abpa J. Teodorowicza - 25.03.1933

Bp J. Gawlina do kard. A. Hlonda - 31.03.1933

Kard. A. Hlond do bpa T. Kubiny - 16.04.1933

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego - 30.06.1933

Kard. A. Hlond do bpa S. Adamskiego - 25.10.1933

Kard. A. Hlond do abpa Bolesława Twardowskiego - 14.12.1933

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego - 26.01.1934

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy

- 09.05.1934
- 23.05.1934

Kard. A. Hlond do bpa S. Łukomskiego - 22.06.1934

Kard. A. Hlond do bpa T. Kubiny - 19.07.1934

Kard. A. Hlond do abpa B. Teodorowicza - 09.05.1934

Kard. A. Hlond do bpa S. Adamskiego - 19.07.1934

Kard. A. Hlond do bpa H. Przeździeckiego - 15.09.1934

Kard. A. Hlond do bpa J. Gawliny - 15.09.1934

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy - 01.12.1934

Bp J. Gawlina do kard. A. Hlonda - 25.11.1934

Kard. A. Hlond do bpa J. Gawliny - 27.11.1934

Kard. A. Hlond do bpa Franciszka Lisowskiego - 12.12.1934

Bp Edward O’Rourke do kard. A. Hlonda - 29.11.1934

Kard. A. Hlond do bpa Edwarda O’Rourke - 11.01.1935

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego - 29.12.1934

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 02.01.1935

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego - 07.01.1935

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy - 11.01.1935

Abp J. Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 04.02.1935

Kard. A. Hlond do abpa J. Teodorowicza - 11.02.1935

Bp Karol Radoński do kard. A. Hlonda - 13.03.1935

Kard. A. Hlond do bpa Karola Radońskiego - 19.03.1935

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego - 19.03.1935

Kard. A. Hlond do bpa K. Radońskiego - 06.04.1935

Bp Franciszek Barda do kard. A. Hlonda - 30.03.1935

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 02.04.1935

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego

- 14.04.1935
- 26.04.1932

Kard. A. Hlond do abpa J. Teodorowicza - 19.06.1935

Kard. Al. Kakowski do kard. A. Hlonda - 29.06.1935

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego - 26.06.1935

Kard. A. Hlond do bpa S. Adamskiego - 14.07.1935

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy - 27.08.1935

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego

- 26.08.1935
- 20.07.1935
- 24.07.1935
- 29.10.1935


II. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z KS. IGNACYM POSADZYM TOW. CHRYST. 1933-1937

Ks. Ignacy Posadzy do kard. A. Hlonda

- 25.10.1933
- 02.02.1935
- 14.02.1935

Kancelaria Prymasowska do ks. I. Posadzego - 25.03.1935

Ks. I. Posadzy do Kancelarii Prymasowskiej - 27.03.1935

Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda - 27.02.1935

Ks. Henryk Zborowski do ks. Ignacego Posadzego - 09.03.1935

Dekret Egzekutorialny i deklaracja ks. I. Posadzego i P. Berlika - 20.03.1935

Zaświadczenie Kancelarii Prymasa Polski wystawione Seminarium Zagranicznemu w Potulicach - 18.03.1935

Ks. Ignacy Posadzy do kard. A. Hlonda

- 08.04.1935
- 19.04.1935
- 27.04.1935

Ks. Henryk Zborowski do ks. I. Posadzego - 17.05.1935

Ks. Władysław Zaremba do ks. I. Posadzego - 21.05.1935

Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda - 14.05.1935

W sprawie wypłaty depozytu budowniczemu Stanisławowi Trawczyńskiemu - 01.05.1935

Ks. I. Posadzy do ks. H. Zborowskiego - 21.05.1935

Litterae Dimissoriae dla ks. Bronisława Kaczanowskiego - 20.05.1935

Dekret kard. A. Hlonda w sprawie dyspensy dla ks. B. Kaczanowskiego - 25.05.1935

Ks. I. Posadzy do ks. H. Zborowskiego - 11.06.1935

Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda

- 02.06.1935
- 12.06.1935
- 29.07.1935

Koncept zwolnienia ze ślubów czasowych: Edwarda Piłata, Juliana Hellera, Antoniego Żerki i Ferdynanda Waszkiewicza Tow. Chrystusow. - 01.08.1935

Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda - 08.08.1935

Ks. Henryk Zborowski do Edmunda Koseckiego - 17.08.1936

Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda

- 26.08.1935
- 23.08.1935
- 20.08.1935
- 11.09.1935
- 23.09.1935
- 23.11.1935

Ks. H. Zborowski do ks. I. Posadzego - 18.12.1935

Ks. H. Zborowski do Olgierda Daszkiewicza - 07.11.1936

Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda

- 03.01.1936
- 10.01.1936

[Koncept zwolnienia kleryka S. Bartkowskiego] - 13.01.1936

Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda - 12.01.1936

Ks. I. Posadzy do ks. H. Zborowskiego - 13.01.1936

[Zaświadczenie Kancelarii Prymasa Polski] - 14.01.1936

Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda - 28.01.1936

Koncept dekretu erekcji Domu Tow. Chrystusowego w Puszczykowie - 07.02.1936

Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda

- 31.01.1936
- 10.02.1936
- 20.02.1936

Koncepty dekretów dla braci nowicjuszy Tow. Chrystusowego - 24.02.1936

Pismo ks. Durzyńskiego - 22.02.1936

Ostateczny tekst petycji [prośba o dyspensę dla S. Ruta i J. Lissa] - 24.02.1936

Kongregacja Dla Spraw Zakonnych do kard. A. Hlonda - 16.02.1936

Kancelaria Prymasa Polski do ks. I. Posadzego - 31.03.1936

Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda

- 03.03.1936
- 15.03.1936

Ks. I. Posadzy do Kancelarii Prymasa Polski w Poznaniu - 09.04.1936

Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda

- 10.04.1936
- 23.04.1936
- 15.05.1936
- 16.06.1936

Kancelaria Prymasa Polski do ks. I. Posadzego - 08.06.1936

Zaświadczenie Kancelarii Prymasa Polski dla ks. Bronisława Kaczanowskiego - 30.07.1936

Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda

- 05.07.1936
- 26.07.1936
- 29.09.1936
- 11.09.1936
- 13.10.1936
- 05.08.1936
- 05.12.1936
- 30.12.1936

Kard. A. Hlond do ks. A. Baraniaka - 28.12.1936 [Zaświadczenie dla ks. Posadzego]

Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda - 09.01.1937

Zaświadczenie wystawione przez Kancelarię Prymasa Polski dla brata Wacława Miernika Tow. Chryst - 19.02.1937

Ks. Florian Berlik do kard. A. Hlonda

- 15.02.1937
- 08.03.1937

Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda - 15.05.1937

Klerycy Tow. Chryst. do kard. A. Hlonda - 07.05.1937

Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda - 17.06.1937

Kancelaria Prymasa Polski do ks. I. Posadzego - 13.07.1937

Ks. I. Posadzy do Kancelarii Prymasa Polski - 21.07.1937

Kard. A. Hlond do Św. Kongregacji sla Spraw Zakonnych - 27.07.1937

Tekst właściwy petycji do Kongregacji dla S.Z. - 27.07.1937

Św. Kongregacja dla S.Z. do kard. A. Hlonda - 09.08.1937

Dekret wykonawczy do pisma Św. Kongregacji dla S/Z nr 3387/37 - 24.08.2937

Pismo ks. I. Posadzego w sprawie otwarcia Domu Zak. w Dolsku - [brak daty]

Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda

- 23.07.1937
- 07.08.1937
- 26.09.1937
- 27.09.1937

Listy poszczególnych spisów członków Tow. Chryst - [brak daty]

Ks. Henryk Weryński do kard. A. Hlonda - 29.10.1937

Kancelaria Prymasa Polski do ks. H. Weryńskiego - 17.11.1937

Ks. I. Posadzy do kardynała A. Hlonda

- 17.11.1937
- 05.12.1937

Kard. A. Hlond w sprawie dyspensy dla ks. S. Ruta i S. Grabowskiego - 07.12.1937

Dekret wykonawczy w sprawie dyspensy dla S. Rut i S. Grabowskiego - 05.01.1937

Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda

- 22.12.1937
- 14.12.1937

Zaświadczenie Kancelarii Prymasa Polski dla ks. I. Posadzego - 09.12.1937

Uwagi kard. A. Hlonda poczynione na prośbach członków Tow. Chr.

Dekret zwolnienia ze ślubów członków Towarzystwa Chrystusowego - 09.11.1936

Józef Miękus i Józef Grzelczak Tow. Chr. do kard. A. Hlonda - 01.12.1935

Klerycy Tow. Chryst. do kard. A. Hlonda - 08.09.1936

O. Miller do kard. A. Hlonda - 12.12.1934

Wykaz ofiar na rzecz Seminarium Zagranicznego w Potulicach - 04.02.1935

Kard. A. Hlond do O. Millera - 05.01.1935

Kard. A. Hlond do kard. Alessio Enrico Lepicier - 18.02.1935

Ministerstwo Wyzn. Rel. i Ośw. Publ. do Kancelarii Prymasa Pol. - 24.04.1935

Z. Kwileckich du Puget /Puszetowa/ do ks. A. Baraniaka - 04.11.1935

Ks. Antoni Baraniak do J. z Kwileckich du Puget - 11.11.1935

Z Kwileckich du Puget J. do ks. A. Baraniaka - 18.11.1935

Miejska Kasa Oszczędnościowa w Poznaniu do kard. A. Hlonda - 03.01.1936

Kard. A. Hlond do Elżbiety Kowalskowskiej - 12.03.1936

Ks. Józef Kłos do kard. A. Hlonda - 30.12.1936

Ks. Kazimierz Bajerowicz do Kancelarii Prymasa Polski

- 01.09.1936
- 03.09.1936

Stefan Lenartowicz do kard. A. Hlonda - 03.10.1936

Ks. F. M. Wojtalewicz do kard. A. Hlonda - 16.11.1936

Ks. Józef Kłos do kard. A. Hlonda - 23.11.1937

Spis członków Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców - [brak daty]


III. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z OKRESU WOJNY 1940-1942

Józef Łuczak do kard. A. Hlonda - 15.10.1940

Kard. A. Hlond do bpa St. W. Okoniewskiego - 15.10.1940

Rudolf Tarczyński do kard. A. Hlonda - 30.11.1940

Załącznik: Rudolf Tarczyński do Piusa XII - 10.10.1940

Kard. A. Hlond na liście Rudolfa Tarczyńskiego - 02.12.1940

Kard. A. Hlond do ks. Aleksego Wietrzykowskiego - 21.12.1940

Ks. A. Wietrzykowski do kard. A. Hlonda - 17.12.1940

Załącznik

List kard. A. Hlonda do bp Okoniewskiego - 15.12.1940

List bp Okoniewskiego do kard. A. Hlonda - 20.12.1940

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 08.03.1941

List bp Okoniewskiego do kard. A. Hlonda - 25.04.1941

Kard. A. Hlond do bpa S. W. Okoniewskiego - 26.04.1941

Józef Kołodziejczyk do kard. A. Hlonda - 16.12.1940

Kard. A. Hlond do ks. J. Kołodziejczyka - 03.01.1941

Kazimierz Papѐe do kard. A. Hlonda - 21.12.1940

Piotr Jasiok do kard. A. Hlonda - 31.12.1940

Bracia Wincenty i Władysław Tow. Chr. do kard. A. Hlonda - 05.1941

Kazimierz Papѐe do kard. A. Hlonda - 10.02.1941

Ks. Witold Paulus do kard. A. Hlonda - 03.01.1941

Załącznik do listu ks. W. Paulusa z 03.01.1941: Przepowiednie św. Jana Vianney, prob. z Ars

Kard. A. Hlond do Stanisława Rzepko-Łaskiego - 18.01.1941

Kard. A. Hlond do Nuncj. Ap. Rotta Angelo - 18.01.1941

Kard. A. Hlond do ks. W. Paulusa - 03.02.1941

Ks. Karol Brzezina OMI do kard. A. Hlonda - 07.02.1941

Ks. Hubert Misiuda do kard. A. Hlonda - 03.03.1941

Kard. A. Hlond do ks. Karola Brzeziny OMI - 07.03.1941

Ks. Kazimierz Sołowiej do kard. A. Hlonda - 06.03.1941

Ks. Hieronim Goździewicz do kard. A. Hlonda - 19.03.1941

Kard. A. Hlond do ks. H. Goździewicza - 01.04.1941

Ks. Jan Skowronek do kard. A. Hlonda - 25.03.1941

M. Teresa Kalkstein C.R. do kard. A. Hlonda - 03.04.1941

Kazimierz Papѐe do kard. A. Hlonda - 05.04.1941

Bp Ignacy Dub Dubowski do kard. A. Hlonda - 10.04.1941

Kard. A. Hlond do bpa Ignacego Dub Dubowskiego - 05.05.1941

Mons. Guglielmo Godfrey do kard. A. Hlonda - 14.04.1941

Ks. Paweł Miczko do kard. A. Hlonda - 16.04.1941

Kard. A. Hlond do ks. Czesława Czartoryskiego - 18.04.1941

Ks. Walerian Święcicki do kard. A. Hlonda - 15.04.1941

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 29.04.1941

Kard. A. Hlond do ks. Jana Skowronka - 23.04.1941

Kard. A. Hlond do ks. P. Miczki - 25.04.1941

Ks. Hieronim Goździewicz do kard. A. Hlonda - 24.04.1941

Ks. Jan Skowronek do kard. A. Hlonda - 26.04.1941

Kard. A. Hlond do M. Teresy Kalkstein - 28.04.1941

Kard. A. Hlond do bpa St. W. Okoniewskiego - 01.05.1941

Kard. August Hlond do Aleksandra Ładosia - 02.05.1941

Kard. A. Hlond do ks. H. Goździewicza - 04.05.1941

Zaświadczenie kard. A. Hlonda dla ks. Jana Skowronka - 03.05.1941

Zaświadczenie kard. A. Hlonda dla ks. Hieronima Goździewicza - 03.05.1941

Ks. Hieronim Goździewicz do kard. A. Hlonda - 04.05.1941

Władysław Sikorski do kard. A. Hlonda - 04.05.1941

Matka Laureta Lubowidzka Przeł. Gen. SS. Najśw. Rodziny do kard. Augusta Hlonda - 04.05.1941

Pius XII do Przełożonej Generalnej SS. Najśw. Rodziny z Nazaretu Matki Laurety Lubowidzkiej - 01.05.1941

Ks. Aleksy Wietrzykowski do kard. A. Hlonda - 05.05.1941

Jan Łuc do ks. Kard. Augusta Hlonda - 08.05.1941

Ks. W. Rogaczewski do ks. Antoniego Baraniaka - 13.05.1941

Kard. A. Hlond do ks. A. Wietrzykowskiego - 14.05.1941

Z. Gordziałkowska do ks. kard. Augusta Hlonda - 25.05.1941

Depesza kard. A. Hlonda do Ojca Św. Piusa XII - 31.05.1941

Józef Wawrzyniak do ks. kard. Augusta Hlonda

- 02.06.1941
- 08.06.1941

Ks. Kubsz Karol do ks. kard. Augusta Hlonda - 02.06.1941

Ks. H. Goździewicz do kard. A. Hlonda - 19.01.1941

Kard. A. Hlond do ks. H. Goździewicza - 03.02.1941

Mons. A. Paccini do kard. A. Hlonda - 13.10.1941

Edmund Puss i Abraham Tanebaum do kard. A. Hlonda - 14.10.1941

Kard. A. Hlond do Stanisława Strońskiego - 18.10.1941

Ks. Wojciech Turowski do ks. A. Baraniaka - 26.10.1941

[Odpowiedź ks. A. Baraniaka] - 12.11.1941

Kard. A. Hlond do bpa St. W. Okoniewskiego - 15.12.1941

Roman Zawadzki do kard. A. Hlonda - 22.03.1942

Kard. A. Hlond do Romana Zawadzkiego - 09.10.1942

Sytuacja Polaków w obozie Miranda de Ebre w Hiszpani]

Ks. Aleksy Wietrzykowski do kard. A. Hlonda - 05.05.1942

Ks. Hieronim Goździewicz do kard. A. Hlonda - 21.06.1942

Ks. Jan Skowronek do kard. A. Hlond - 21.04.1942

Wanda Ładzina do kard. A. Hlonda - 26.07.1942

Ks. Antoni Baraniak do Wandy Ładziny - 31.07.1942

Piotr Jasiok do kard. A. Hlonda - 15.01.1942

Siostra Bernadetta Rak do Ks. Kardynała Augusta Hlonda - 04.10.1942

Kard. A. Hlond do ks. H. Goździewicza i ks. J. Skowronka - 07.10.1942

Ks. Eugeniusz Hlibowicki do Ks. Kardynała Augusta Hlonda - 07.10.1942

Alumn Michał Król do Kardynała Augusta Hlonda - 01.11.1942


Spis rzeczy

odsłon: 2035 Do góry