Tom IV, Część XXVI - Korespondencja 1924-1948

Red. S. Kosiński Ląd nad Wartą 1990

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA W SPRAWIE KSIĘŻY KATOLICKICH W ROSJI SOWIECKIEJ 1923-1939

Abp Edward Ropp do kard. Edmunda Dalbor

- 20.07.1923
- 26.07.1923

Ministerstwo Spraw Zagranicznych do kard. E. Dalbora

- 07.08.1923
- 29.11.1923

Kard. Edmund Dalbor do Ministerstwa SZ Departament Konsularny - [brak daty]

Ks. Tadeusz Zakrzewski do kard. A. Hlonda - 17.04.1928

Kard. A. Hlond do Augusta Zaleskiego - [brak daty]

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 17.11.1932

Załącznik do listu bpa St. Łukomskiego

Ministerstwo SZ do kard. Augusta Hlonda - 18.06.1928

Stefan Sowiński do kard. A. Hlonda

- 16.12.1931
- 31.10.1932

[Ks. H. Zborowski do Stefana Sowińskiego - 03.11.1932]

[Pismo ks. S. Durzyńskiego - brak daty]

Stefan Sowiński do Kancelarii Prymasa Polski - 17.11.1932

Stefan Sowiński do kard. A. Hlonda - 28.01.1933

Ks. Władysław Kudłacik do Kancelarii Prymasa Polski

- 16.11.1928
- 23.11.1928
- 26.11.1928

Ks. Antoni Około-Kułak do Kurii Poznańskiej - 28.11.1928

Telegramy w sprawie Tarłowskiego i ks. Józefa Lukjanina - 27.11.1928

Ks. Teodor Kurpisz SDB do kard. Augusta Hlonda - 26.10.1929

Kard. A. Hlond do ks. T. Kurpisza - 22.03.1930

Franciszka Trojgo do kard. A. Hlonda - 26.10.1929

Romuald Ottowicz do kard. A. Hlonda - 04.11.1929

Kard. A. Hlond do Romualda Ottowicza - 20.03.1923

Ministerstwo SZ do Kancelarii PP - 21.10.1930

Ministerstwo SZ do Kancelarii Prymasa Polski - 29.10.1930

Roman Morawski do kard. A. Hlonda - 06.07.1931

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda

- 21.07.1930
- 20.12.1929
- 13.02.1930

[List ks. Zborowskiego do abpa A. Szeptyckiego] - 27.02.1931

Alfredowa Chłapowska do kard. A. Hlonda - 24.02.1930

[List kard. A. Hlonda do A. Chłapowskiej] - 13.03.1930

Kard. A. Hlond do Ludwika Woronicza - 19.03.1930

Ludwik Woronicz do kard. A. Hlonda - 01.03.1930

Ks. Franciszek Rutkowski do W. Zielińskiej - 15.07.1930

W. Zielińska do kard. A. Hlonda - 14.07.1930

Załącznik do listu W. Zielińskiej - 19.07.1930

Władysław Przyrembel do kard. A. Hlonda - 06.04.1930

Kard. A. Hlond do bpa Piotra Mańkowskiego - 13.09.1930

Abp Piotr Mańkowski do kard. A. Hlonda

- 16.07.1930
- 31.07.1930

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda - 21.07.1930

Siostra Władysława Niepokalanka do kard. A. Hlonda - 16.07.1930

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda

- 16.07.1930
- 30.07.1930

Szymon Skalski do kard. A. Hlonda - 09.08.1930

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda - 16.02.1932

Notatka w sprawie księży na Ukrainie Sowieckiej

[MSZ Departament Konsularny do Kancelarii Prymasa]- 09.03.1932

Załącznik do pisma MSZ z 09.02.1932

Legacja węgierska w Warszawie do Kurii abpiej w Poznaniu - 12.04.1932

[Odpowiedź ks. Zborowskiego] - 19.04.1932

Ministerstwo SZ do Kancelarii Prymasa Polski - 18.05.1932

Kard. Eugenio Pacelli do kard. A. Hlonda - 04.09.1932

Ludwik Woronicz do kard. A. Hlonda - 25.08.1932

Alfred Poniński do kard. A. Hlonda

- 10.09.1932
- 16.09.1932

Ludwik Woronicz do kard. A. Hlonda - 28.09.1932

Prośba L. Woronicza w sprawie zasiłku dla jego brata do Jego Eminencji ks. Kardynała A. Hlonda - 7.03.1933

Ludwik Woronicz do ks. Czesława Wojciechowskiego

- 21.03.1933
- 24.03.1933
- 27.03.1933
- 06.06.1933

Zbigniew Belina - Prażmowski do kard. A. Hlonda - 21.09.1933

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 20.10.1933

Julian Opolski do kard. A. Hlonda - 06.10.1933

Kurier Łódzki - 25.12.1933

Zb. Belina Prażmowski do kard. A. Hlonda - 18.11.1933

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 28.11.1933

Jan Zakrzewski do kard. A. Hlonda - 25.11.1933

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 16.04.1933

Zb. Belina - Prażmowski do kard. A. Hlonda - 02.12.1933

Ks. H. Zborowski do Zb. Beliny Prażmowskiego - 15.12.1933

Okrutne znęcanie się nad polskim kapłanem w Bolszewii - KAP 22.09.1934

Józef Beck do kard. A. Hlonda - 22.12.1933

Jadwiga Sobańska do kard. A. Hlonda - 08.01.1934

Julian Opolski do kard. A. Hlonda - 12.09.1934

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda - 12.09.1934

Katolicka Agencja Prasowa - 16.02.1935

„The Universe” - 25.01.1935

Ks. Teofil Skalski do kard. A. Hlonda - 28.11.1934

Załącznik do listu ks. Teofila Skalskiego z 28.11.1934

Telegram - 17.01.1935 [1]

Telegram - 17.01.1937 [2]

Katolicka Agencja Prasowa - 12.09.1935

Alfred Poniński do kard. A. Hlonda - 21.02.1935

Księża polscy w więzieniach bolszewickich

Nowa ofiara bolszewickiej kaźni na Sołówkach - 02.11.1935

Kurier Poznański - 27.07.1937

Zgon kapłana katolickiego w kaźni sowieckiej - 01.04.1938

ABC Warszawa - 18.09.1937

Zygmunt Zieliński do kard. A. Hlonda - 26.02.1935

Alfred Poniński do kard. A. Hlonda - 16.03.1935

Ks. Henryk Zborowski do Alfreda Ponińskiego - 08.04.1935

Zygmunt Zieliński o ks. Dworzeckim [załącznik do listu z 26.02.1935]

Pokwitowanie - 28.05.1935

A. Poniński do kard. A. Hlonda - 10.05.1935

Ks. Antoni Baraniak do Alfreda Ponińskiego /Janiny/ - 15.05.1935

Alfred Poniński do kard. A. Hlonda - 23.05.1935

A. Poniński do kard. A. Hlonda

- 01.07.1935
- 28.05.1935

Jan Szembek do kard. A. Hlonda - 29.05.1935

Julian Opolski do kard. A. Hlonda - 14.06.1934

Polska Katolicka Agencja Prasowa. Przyjazd ks. biskupa Maleckiego do Polski - 25.04.1934

Katolicka Agencja Prasowa. Ks. Biskup Malecki przyjął ostatnie Sakramenta św. - 23.05.1934

Katolicka Agencja Prasowa. Nowa ofiara prześladowań religij w Sowietach - 27.03. [brak roku]

Bp Józef Gawlina do kard. A. Hlonda - 02.08.1934

Życiorys ks. Franciszka Trockiego

Bp Józef Gawlina do kard. A. Hlonda - 25.08.1934

Kard. A. Hlond do Józefa Becka - 02.09.1934

Katolicka Agencja Prasowa. Uwięzienie kapłana w Sowietach. - 10.02.1934

Stanisław Czyrski do kard. A. Hlonda - 28.01.1936

Ks. L. Samosenko do kard. A. Hlonda - 22.08.1936

Zał.: Pismo Kurii Biskupiej w Łucku w sprawie ks. A. Samosenki

Ks. Teofil Skalski do kard. A. Hlonda

- 23.08.1936
- 28.01.1937

Ks. Franciszek Rutkowski do Min. J. Becka - 18.08.1937

Franciszek Pietkiewicz do kard. A. Hlonda - 09.12.1936

Ks. H. Zborowski do Konstancji Karpińskiej - 22.03.1937

Konstancja Karpińska do kard. A. Hlonda - 19.03.1937

W sprawie ks. Władysława Dworzeckiego - 26.12.1937

Wykaz księży katolickich pozbawionych wolności przez władze sowieckie - marzec 1937

Stanisław Janikowski do kard. A. Hlonda - 28.02.1928

[List Poselstwa RP z Japonii] - 22.09.1928

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda - 31.01.1929

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa SZ w Warszawie - 26.02.1929

Władysław Skrzyński do kard. A. Hlonda - 22.01.1929

Memoriał w sprawie opieki duchowej nad Polakami w Sachalinie - 26.11.1928

Zgon pierwszego misjonarza franciszkańskiego na Sachalinie - 27.08.1937

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda - 20.12.1929

[Odpowiedź ks. Zborowskiego] - 10.01.1930

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa SZ w Warszawie - [brak daty]

II. KORESPONDENCJA W SPRAWACH POLSKICH WYCHODŹCOW 1922-1939

Ks. August Hlond do kard. Edmunda Dalbora - 04.06.1926

Ks. Wilhelm Szymbor CM do kard. E. Dalbora - 18.06.1925

Kard. E. Dalbor do ks. Augusta Hlonda - 08.06.1925

Janina Giżycka do kard. E. Dalbora

- 04.06.1925
- 05.06.1925

Wanda Ładzina do kard. A. Hlonda - 06.07.1927

Ks. Wilhelm Szymbor CM do kard. A. Hlonda

- 05.07.1927
- 30.08.1927 [1]
- 30.08.1927 [2]

Ks. Henryk Zborowski do bpa Wincentego Tymienieckiego - 17.09.1927

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 18.10.1927

S. Szałtenis do kard. A. Hlonda - 26.10.1927

Maksymilian Wieczorkowski do kard. A. Hlonda - 1927

Ks. Stanisław Janicki do Kuczmy - 30.05.1930

Leszek Gustowski do kard. A. Hlonda - 11.05.1928

Polskie Towarzystwo Migracyjne do N.N. - 09.12.1929

Ks. Stanisław Janicki do Józefa Stelmera - 07.02.1930

Ks. Zborowski do Kancelarii Kościoła św. Krzyża w Grudziądzu - 27.03.1931

Ks. Jan Klunder do Kancelarii Prymasa Polski - 26.02.1931

Wanda Ładzina do kard. A. Hlonda - 02.03.1930

Ks. H. Zborowski do ks. W. Hoffmanna - 16.02.1931

Ks. Nikodem Cieszyński do kard. A. Hlonda - 06.06.1930

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 10.06.1930

Ks. Nikodem Cieszyński do Kancelarii Prymasa Polski - 31.03.1931

Naukowy Instytut Emigracyjny i Kolonialny do ks. H. Zborowskiego - 13.10.1930

Ks. H. Zborowski do N. Instytutu Emigracyjnego i Kolonialnego - 20.10.1930

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa SZ - 04.03.1931

Kancelaria Prymasa Polski do Rektoratu P. Misji Kat. we Francji - 30.07.1931

Maria Kmiecińska do Kancelarii Prymasa Polski - 12.08.1931

Ks. Stanisław Kopeć do Kancelarii Prymasa Polski - 05.08.1931

Bolesław Siwiński do kard. A. Hlonda - 27.08.1931

Opinia Syndyka Kurii Abpiej w Poznaniu w sprawie B. Siwińskiego - 30.09.1931

Ks. W. Mondry do Kancelarii Prymasa Polski - 01.10.1931

Jadwiga Toeplitz Mrozowska do kard. A. Hlonda - 05.01.1932

Ks. H. Zborowski do ks. St. Janickiego - 19.07.1932

Adam Jarzyna do Kancelarii Prymasa Polski

- 20.09.1932
- 19.10.1932

Załącznik do listu ks. H. Zborowskiego do A. Jarzyny

Kancelaria Prymasa Polski do księży pracujących wśród Polonii - 06.04.1933

Ks. Szczepan Szydelski do Kancelarii Prymasa Polski - 10.01.1933

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 13.01.1933

Ks. H. Zborowski do Ludwika Chyby - 18.01.1933

Ks. M. Dumajski do kard. A. Hlonda - 14.08.1933

Józef Grabski do kard. A. Hlonda - 26.03.1934

Ks. H. Zborowski do J. Grabskiego - 07.04.1934

Kard. A. Hlond do J. Grabskiego - 21.04.1934

Ks. Antoni Białowąs do Kancelarii Prymasa Polski - 06.02.1933

Julia z Kasprzyckich Benoit do Kancelarii Prymasa Polski - 29.03.1934

Kard. A. Hlond do Michała Gracy - 25.02.1934

Michał Graca do kard. A. Hlonda - 07.04.1934

Andrzej Leszek do kard. A. Hlonda - 01.05.1934

W. Stanisławski Redaktor „Dekady” do kard. A. Hlonda - 24.05.1934

Ks. Edward Szwejnic do Kancelarii PP - 20.06.1934

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polonji Zagranicznej do Kurji Arcybiskupiej w Poznaniu - 23.07.1934

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 31.07.1934

SS. Bernardynki z Wielunia do ks. H. Zborowskiego - 22.07.1934

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa SZ - 05.09.1934

Ministerstwo SZ do Kancelarii Prymasa Polski - 05.11.1934

Ks. Wiktor Otręba do ks. H. Zborowskiego - 29.04.1935

Ks. Władysław Kisielewicz do ks. H. Zborowskiego - 30.11.1934

Eugenia Kaflówna do kard. A. Hlonda - 25.04.1935

Ks. H. Zborowski do bpa Teodora Kubiny - 21.09.1935

Bp Teodor Kubina do ks. H. Zborowskiego - [brak daty]

W sprawie portretów kard. A. Hlonda dla Polonii Francuskiej - [brak daty]

Ks. H. Zborowski do Redakcji „Czasu” - 24.01.1935

Ks. H. Zborowski do ks. Henryka Paulusa - 28.12.1935

Ks. H. Zborowski do ks. H. Paulusa i ks. R. Moskwy - 20.12.1935

[Życzenia dla ks. Wł. Zdąbłasza] - 20.12.1935

Ks. Michał Kolbuch M.S. do kard. A. Hlonda - 15.02.1936

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 21.02.1936

Rudolf Tarczyński do kard. A. Hlonda - 10.03.1936

Klemens Chojan do Kancelarii Prymasa Polski - 19.09.1936

Ks. H. Zborowski do Józefa Kani - 12.08.1936

Ministerstwo Komunikacji do Kancelarii PP - 23.03.1936

[Odpowiedź ks. Zborowskiego] - 27.03.1936

Ministerstwo Komunikacji do ks. H. Zborowskiego

- 27.04.1936
- 17.10.1936

Ks. H. Zborowski do Jana Koszembara - 20.11.1936

Jan Koszembar do kard. A. Hlonda - 15.10.1936

Ks. Ryszard Moskwa do Kancelarii Prymasa Polski - 17.11.1938

Kamilla Helbich-Przychocka do kard. A. Hlonda - 30.11.1934

Ks. H. Zborowski do Kamilli Helbich-Przychockiej - 10.12.1934

Bp Józef Gawlina do Kancelarii Prymasa Polski - 26.02.1936

Załącznik I: Lette R. Jaroszyńska do ks. Radcy - 05.05.1935

Zał. 2: Referencja mojego proboszcza - [brak daty]

Załącznik 3:

- Referencja Prezesa Sądu Okręgowego
- Referencja B. Naczelnego Lekarza Polskiego Czerwonego Krzyża
- Referencja B. Prezydenta Warszawy

Kamilla Helbich-Przychocka do kard. A. Hlonda

- 23.02.1936
- 03.06.1936

Kard. A. Hlond do K. Helbich-Przychockiej - 09.07.1936

Ks. H. Zborowski do kard. A. Hlonda - 29.03.1938

Jan Skomorowski do Kancelarii Prymasa Polski - 07.03.1937

Załącznik: Potrzeba stworzenia w Polsce katolickiej instytucji emigracyjnej

Jan Łuczak do kard. A. Hlonda - 17.11.1938

Ks. H. Zborowski do Rektorów Polskiej Misji Katolickiej - 21.12.1938

Redakcja „Wiarusa” do kard. A. Hlonda - 17.02.1939

Mikołaj Majcherek do kard. A. Hlonda - 13.03.1939

Rok 1939. Przed Konklawe, po śmierci papieża Piusa XI

Nowy Kurier. Prasa polska zagranicą - 24.11.1938

Kancelaria Prymasa Polski do Leonii Kłosowej - 26.02.1939

Jan Drohojowski do kard. A. Hlonda - 21.03.1939

Ks. H. Zborowski do Jana Drohojowskiego - 21.03.1939

Izabella Łubieńska do kard. A. Hlonda - 21.07.1939

Załącznik: Modlitwa Izabelli Łubieńskiej do Królowej Jadwigi - 17.07.1939

III. KORESPONDENCJA ZE ZWIĄZKIEM MŁODYCH POLSKI 1919-1934 I Z KATOLICKIM STOWARZYSZENIEM MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ 1934-1939

Ks. Józef Schulz do kard. Edmunda Dalbora

- 17.05.1924
- 28.05.1925

Ks. Józef Schulz do kard. E. Dalbora - 14.05.1925

Zofia Rzepecka do bpa Stanisława Łukomskiego - [brak daty]

Ks. J. Schulz do abpa A. Hlonda - 21.10.1927

Stanisława Ratajska do kard. A. Hlonda - 04.02.1927

Ks. Edmund Nowicki do Prymasa A. Hlonda - 09.03.1927

Ks. J. Schulz do kard. A. Hlonda - 17.04.1928

Porządek obrad Zjazdu Związku Młodych Polek

Ks. J. Schulz do ks. H. Zborowskiego - 20.09.1928

Ks. J. Schulz do kard. A. Hlonda - 23.02.1929

Ks. J. Schulz do Kancelarii Prymasa Polski

- 27.07.1929
- 24.12.1930

Pismo Kancelarii Prymasa Polski w sprawie ks. J. Schulza - 30.07.1929

Bp Walenty Dymek do kard. A. Hlonda - 09.03.1931

Ks. M. Napiątek do kard. A. Hlonda - 26.05.1931

Ks. Bolesław Kaźmierski do kard. A. Hlonda - 18.04.1932

Zofia Ozdowska do kard. A. Hlonda - 06.08.1932

Kard. A. Hlond do Związku Młodych Polek w Poznaniu - 24.08.1932

Zofia Ozdowska do kard. A. Hlonda - 17.03.1933

Program Zlotu Związku Młodych Polek w Poznaniu - 20/21.05.1934

Ks. Aleksy Wietrzykowski do kard. A. Hlonda - 14.07.1934

Załączniki do listu ks. Al. Wietrzykowskiego z 14.7.1934

Ks. Al. Wietrzykowski do kard. A. Hlonda - 16.07.1934

Kard. A. Hlond do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i Toruniu - 24.07.1934

Kard. A. Hlond do Jadwigi Sczanieckiej - 27.07.1934

Kard. A. Hlond do ks. Bol. Kaźmierskiego - 16.09.1934

Kard. A. Hlond do Ks. J. Schulza, A. Ludwiczaka, M. Futza, I. Nowackiego - 18.09.1934

Zofia Ozdowska do kard. A. Hlonda - 03.08.1934

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej do Kancelarii PP. - 15.12.1934

Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej do Ministra Spraw Wewn. - 28.09.1934

Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej w Katowicach - Załężu - 05.09.1934

Ks. A. Wietrzykowski do kard. A. Hlonda - 07.12.1934

Załącznik

J. Sczaniecka i Z. Ozdowska do Kurii Abpiej w Poznaniu - 13.12.1934

Ks. Józef Chilomer do kard. A. Hlonda - 27.12.1934

Dekrety Nominacyjne na Asystentów Kościelnych KSMŻ - 05.02.1935

Kard. A. Hlond do Związku Kat. Stowarzyszenia Mł. Ż. w Poznaniu - 12.01.1935

Jadwiga Sczaniecka do kard. A. Hlonda - 01.04.1935

KSMM i KSMŻ do kard. A. Hlonda

- 12.10.1935
- 27.04.1935

Ks. Stanisław Łuczak do Kancalerii Prymasa Polski - 14.10.1935

J. Sczaniecka i Z. Ozdowska do Kat. Związku Młodzieży Żeńskiej - 28.11.1935

J. Sczaniecka i Z. Ozdowska do kard. A. Hlonda - 28.11.1935

J. Sczaniecka i Z. Ozdowska do Zarządu KSMŻ w Poznaniu - 28.11.1935

J. Sczaniecka i Z. Ozdowska do kard. A. Hlonda - 20.12.1935

Ks. Aleksy Wietrzykowski do kard. A. Hlonda - 23.01.1936

W sprawie nominacji ks.ks. proboszczów na Asystentów Kościelnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej - 25.01.1936

Katolickie Stowarzyszenie Mł. Żeńskiej do kard. A. Hlonda - 04.04.1936

Program Zjazdu Kat. Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej w Poznaniu - 19.04.1936

J. Sczaniecka i Z. Ozdowska do kard. A. Hlonda - 01.05.1936

Felicja Śmierzewska do kard. A. Hlonda - 11.10.1936

Kard. A. Hlond do Zarządu Kat. Stowarzyszenia Mł. Żeńskiej - 12.08.1936

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej do kard. A. Hlonda - 21.12.1934

Ks. Al. Wietrzykowski do kard. A. Hlonda - 06.10.1936

Ks. Franciszek Hanelt do kard. A. Hlonda - 14.01.1937

Kard. A. Hlond do ks. Franciszka Hanelta - 02.1937

Ks. Aleksy Wietrzykowski do kard. A. Hlonda - 24.02.1937

Dekrety nominacyjne dla Asystentów Kośc. Kar. Stow. Mł. Żen. - 25.02.1937

Kard. A. Hlond do Z. Ozdowskiej - 01.11.1937

J. Sczaniecka i Z. Ozdowska do kard. A. Hlonda - 10.04.1937

Ks. Aleksy Wietrzykowski do kard. A. Hlonda - 27.08.1937

J. Sczaniecka i Z. Ozdowska do kard. A. Hlonda

- 04.05.1937
- 25.09.1937

Ks. Franciszek Marlewski do Kancelarii Prymasa Polski - 02.12.1937

Załączniki do listu J. Sczanieckiej i Z. Ozdowskiej z 25.09.1937

- Zał. 1: Memoriał w sprawie chórów kościelnych
- Zał. 2: Memoriał w sprawie instruktorek okręgowych

Kard. A. Hlond do Jadwigi Sczanieckiej - 01.11.1937

J. Sczaniecka i Z. Ozdowska do kard. A. Hlonda - 30.05.1938

Ks. Jan Czerniak do kard. A. Hlonda - 10.12.1938

Dekrety nominacyjne na Asystentów Kościelnych przy KSMŻ - 17.01.1938

Ks. Jan Czerniak do ks. Franciszka Marlewskiego - 23.02.1938

Ks. Jan Czerniak do kard. A. Hlonda - 01.12.1938

Nominacje na Asystentów Kościelnych KSMŻ - 20.12.1938

Ks. Edward Karwatka do Kancelarii Prymasa Polski - 06.03.1939

Ks. Płoszyński do Kancelarii Prymasa Polski - 03.04.1939

Zał.: Ks. Płoszyński do Kat. Stowarzyszenia Młodz. Żeńskiej w Poznaniu - [brak daty]

Kard. A. Hlond do uczestniczek Zlotu Kat. Stow. Mł. Ż. w Poznaniu - 29.05.1939

Ks. Jan Czerniak do kard. A. Hlonda - 19.04.1939

J. Sczaniecka i Z. Ozdowska do kard. A. Hlonda - 03.06.1939

Zał. do listu J. Sczanieckiej i Z. Ozdowskiej z 03.06.1939

IV. ANEKSY DO KORESPONDENCJI ZWIĄZKU MŁODYCH POLEK I KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ 1920-1939

Związek Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży Żeńskiej do kard. Edmunda Dalbora - 20.05.1920

Załącznik do pisma Związku Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży Żeńskiej z 20.05.1920

Dekret erekcyjny Domu Katolickiego Stow. Młodz. Ż. w Bninie - 05.02.1935

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Sprawozdanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej w Poznaniu na rok 1934 /od 1.I. do 31.XII/

Zestawienie kasowe za rok 1934

Zestawienie kasowe za rok 1935

W sprawie okólnika Kat. Stow. Mł. Ż. „Sprawie służ!” - 10.10.1935

W sprawie okólnika Kat. Stowarzyszenia Mł. M. „Młody Hufiec” - [brak daty]

Program obrad XVIII Zjazdu Delegowanych KSMŻ w Poznaniu - 06.04.1937

Program obrad Zjazdu Delegowanych - 29.05.1939

V. KORESPONDENCJA DOTYCZĄCA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 1989-1990

Ks. Aleksy Wietrzykowski do kard. Stefana Wyszyńskiego - 21.08.1989

Inspektorzy polskich prowincji Zgromadzenia Salezjańskiego do kard. Józefa Glempa w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski/1881 - 1948 - 24.10.1989

O. Janusz Zbudniewek OP do ks. Stanisława Kosińskiego SDB - 24.01.1990


Spis rzeczy

odsłon: 2207 Do góry