Tom V, część 13 - Korespondencja z kard. A. Hlondem

Ląd nad Wartą, 1976

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM 1934-1948

S. Maria Stanisława Władzińska do kard. A. Hlonda - 06.12.1934

Ks. Aleksander Kaźniuk do kard. A. Hlonda - 11.10.1935

Jerzy Gutsche do kard. A. Hlonda - 08.02.1938

Bp Johannes Erik Müller do kard. A. Hlonda - 10.03.1938

O. Efrem z Kcyni do kard. A. Hlonda

- 07.04.1938
- 28.04.1938

Hans Schwann do kard. A. Hlonda - 27.04.1938

Ziel und Bilans der deutschen Aussenpolitik - 20.04.1938

- 1. Die Prinzipien
- 2. Die Folgen der Annektion Oesterraichs
- 3. Deutschland - Ungarn - Tschechoslowakei
- 4. Spanien und Frankreich
- 5. Annexe militaire

Ks. Aleksander Kaźniuk do kard. A. Hlonda - 03.05.1938

Katolicki Związek Kobiet do kard. A. Hlonda - 06.05.1938

Józef Szelhauz do kard. A. Hlonda - 05.05.1938

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej do kard. A. Hlonda - 07.05.1938

Program zaproszenia na zjazd delegowanych KSMM - Poznań 15 V 38

Ks. Władysław Kwiatkowski C.R. do kard. A. Hlonda - 14.07.1938

Załącznik: ks. Wł. Kwiatkowski CR do kard. Al. Kakowskiego - 10.07.1938

Ks. Franciszek Marlewski do kard. A. Hlonda - 26.08.1938

Wanda Szumanówna do kard. A. Hlonda - 19.11.1938

Towarzystwo Stefana Batorego do kard. A. Hlonda - 11.11.1938

Ks. Aleksander Kaźniuk do kard. A. Hlonda - 28.11.1938

Siostra Mary Agnes Browne do kard. A. Hlonda - 13.12.1938

Ks. Franz H. Niedermayer SDB do kard. A. Hlonda - 21.12.1938

Ks. Władysław Staniszewski do kard. A. Hlonda - 22.12.1938

Ks. Stanisław Kostka Poczta do kard. A. Hlonda - 23.12.1938

Jadwiga Sczaniecka do kard. A. Hlonda - 28.12.1938

O. Jacek Woroniecki OP do kard. A. Hlonda - 28.12.1938

Ks. Józef Łuczak do kard. A. Hlonda - 30.12.1938

Aneks do listu ks. Józefa Łuczaka z 30 XII 1938

Bp Johannes Eric Müller do kard. A. Hlonda - 31.12.1938

Abp Angelo Giuseppe Roncalli do kard. A. Hlonda - 06.01.1939

Kard. Pietro Fumasoni-Biondi do kard. A. Hlonda - 25.01.1939

Henryk Skirmunt do kard. A. Hlonda - 16.01.1939

Ks. Stefan Wyszyński do kard. A. Hlonda - 18.01.1939

O. Flippo Soccorsi S.J. do kard. A. Hlonda - 14.01.1939

Program Radia Watykańskiego

Katolicki Związek Młodych Polek do kard. A. Hlonda - 23.01.1939

Stanisław Miłaszewski do kard. A. Hlonda - 29.01.1939

O. Jan Rostworowski SJ do kard. A. Hlonda - 31.01.1939

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 01.02.1939

Załącznik do listu bpa Stanisława Adamskiego do kard. A. Hlonda z dn. 1 II 1939

Ks. Leonard Kurpisz do kard. A. Hlonda - 01.05.1939

Min. Wojciech Świętosławski do kard. A. Hlonda - 26.05.1939

Aneks do listu W. Świętosławskiego z 26 V 1939

Aneks 2: Bp Walenty Dymek do kard. A. Hlonda w sprawie zarzutów podniesionych przez Min. WR i OP W. Świętosławskiego - 08.07.1939

Matka P. Leśniewska do kard. A. Hlonda - 14.07.1939

Aneks do listu M. P. Leśniewskiej USJK z 14 VII 1939

Biskup Polowy Józef Gawlina do kard. A. Hlonda - 28.08.1939

Załącznik do listu bpa J. Gawliny z 28 VIII 1939

Ks. Wojciech Turowski P.S.M. do kard. A. Hlonda - 05.12.1946

Aneks do listu ks. W. Turowskiego z 5 XII 1946

Kard. A. Hlond do ks. W. Turowskiego P.S.M. - 14.12.1946

Msgr G. B. Montini do kard. A. Hlonda - 05.12.1946

Pokwitowanie odbioru spadku po ks. bpie St. W. Okoniewskim - 22.01.1947

Ks. Andrea Gennaro SDB do kard. A. Hlonda - 04.09.1948

Kard. A. Hlond do ks. Andrea Gennaro SDB - 17.09.1948

Ks. A. Gennaro do kard. A. Hlonda - 24.09.1948

Ks. Stefan Pietruszka do kard. Augusta Hlonda - 16.05.1947

II. KORESPONDENCJA Z KARD. AUGUSTEM HLONDEM W SPRAWIE KATEDRY POZNAŃSKIEJ 1927-1937

Ks. Wacław Gieburowski do ks. Prymasa A. Hlonda - 08.07.1927

Legacja Austriacka z Warszawy do kard. A. Hlonda - 04.04.1927

Prymas August Hlond do przedstawiciela Legacji Austriackiej - 22.04.1927

Kard. A. Hlond do Ministerstwa WR i OP w Warszawie - 28.03.1930

Biskup Łukomski do Kardynała Hlonda - 23.02.1930

Kard. A. Hlond do wojewody poznańskiego - 26.02.1930

[Kard. A. Hlond do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie - 26.02.1930]

Kard. A. Hlond do biskupów ordynariuszów polskich - 01.03.1930

Wojewoda Raczyński do kard. A. Hlonda - 21.05.1930

Kard. A. Hlond do Księcia Adama Czartoryskiego w Krakowie - 09.10.1930

Stanisław Szydłowski do kard. A. Hlonda - 24.10.1930

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 31.10.1930]

Ks. Infułat Ruciński do ks. kapelana - 15.07.1934

Raport w sprawie kradzieży, dokonanej w kościele metropolitalnym w Poznaniu - 15.07.1934

Konserwator N. Pajzderski do Kapituły Metropolitalnej Poznańskiej - 14.02.1930

Bolesław Skirmunt do kard. A. Hlonda - 29.05.1933

Kard. A. Hlond do Bolesława Skirmunta - 07.06.1933

Ks. Józef Kłos do kard. A. Hlonda - 11.12.1934

Kard. A. Hlond do Kapituły Metropolitalnej Poznańskiej - 18.12.1934

Szef Kancelarii Prymasa Polski do Ministerstwa Komunikacji - 12.12.1934

Prof. Jan Rutkowski do Kancelarii Prymasa Polski - 16.12.1934

Ministerstwo Komunikacji do Kancelarii Prymasa Polski - 17.12.1934

Kard. A. Hlond do Kapituły Metropolitalnej Poznańskiej - 02.01.1935

Kapituła Metropolitalna Poznańska do kard. A. Hlonda - 07.01.1935

Kancelaria Prymasa Polski do Ministerstwa Komunikacji - 06.04.1935

Załącznik do pisma Kancelarii Prymasa Polski do Min. Komunikacji - 04.04.1935

Ks. Józef Kłos do ks. kardynała Hlonda

- 15.06.1935
- 24.06.1935

Komitet Wykonawczy

Komitet Honorowy

Na pomnik śp. X. Arcybiskupa Stablewskiego złożono do tego czasu następujące kwoty

Podgląd na dochód i rozchód Kasy Kapituły Metropolitalnej, dotyczący chóru katedralnego - 16.10.1935

Ks. Józef Kłos do Kardynała A. Hlonda - 21.10.1935

Dr Juliusz Twardowski do kard. A. Hlonda - 09.02.1936

Kard. August Hlond do Ministra J. Twardowskiego - 09.07.1936

Ks. Franciszek Ruciński do kard. A. Hlonda

- 22.06.1935
- 28.02.1936
- 30.10.1936

Ks. Józef Kłos do Kardynała A. Hlonda - 09.03.1936

Ks. Franciszek Ruciński do Kardynała A. Hlonda

- 29.10.1936
- 09.11.1936

Kancelaria Prymasa Polski do Ministerstwa Komunikacji - 07.06.1937

III. KORESPONDENCJA Z KARD. AUGUSTEM HLONDEM W SPRAWIE PAŁACU ARCYBISKUPIEGO W POZNANIU 1926-1938

Wykaz darów ofiarowanych ks. Prymasowi A. Hlondowi z okazji objęcia stolic arcybiskupich w 1926 r.

Nyka i Posłuszny /hurtownia win/ do ks. Czesława Meysnera - 15.10.1926

Edward Grabski do ks. Nikodema Mędlewskiego - 16.10.1926

Związek zachodnio-polskiego przemysłu cukrowniczego do kard. A. Hlonda

- 06.04.1928
- 17.12.1928

Kazimierz Kużaj do kapelana ks. N. Mędlewskiego - 04.03.1927

Rachunek

Ks. Nikodem Mędlewski do SS. Elżbietanek w Poznaniu - 25.07.1928

S. M. Serafina, elżbietanka do ks. N. Mędlewskiego - 31.07.1928

Jan Sławski do Kardynała Augusta Hlonda - 02.01.1930

Kurator Okręgu Poznańskiego do kard. A. Hlonda - 28.08.1929

Ks. Nikodem Mędlewski do hr Jana Żółtowskiego - 14.07.1930

Hr Jan Żółtowski do ks. Nikodema Mędlewskiego - 16.07.1930

Kancelaria Prymasa Polski do Dyrekcji Ceł w Poznaniu - 05.10.1929

Dyrekcja Ceł w Poznaniu do Kancelarii Prymasa Polski - 26.10.1929

W. Mewes Nast - Poznań do kard. A. Hlonda - 13.09.1930

Ks. H. Zborowski do Domu Ekspedycyjno-Transportowego Mewes W. Nast - 14.10.1930

Hipolit Robiński - skład win zał. w 1832 - do kard. A. Hlonda - 07.02.1930

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie do kard. A. Hlonda - 16.11.1931

Kard. A. Hlond do Julii Stabrowskiej - 21.12.1931

Ignacowa Karnowska do kard. A. Hlonda - 01.12.1931

Kard. A. Hlond do Ignacowej Karnowskiej - 15.01.1932

Dyrektor Kolei Państwowych w Krakowie do kard. A. Hlonda - 25.10.1933

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 08.11.1933]

P. Tierlingowa do kard. A. Hlonda - 27.07.1934

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 03.08.1934]

P. Tierlingowa do kard. A. Hlonda - 07.08.1934

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 18.08.1934]

P. Tierlingowa do kard. A. Hlonda - 01.09.1934

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 25.09.1934]

Kamila Godlewska do kard. A. Hlonda - 16.04.1934

Kancelaria Prymasa Polski do ks. Stanisława Skwierawskiego - 16.07.1936

Ks. Stanisław Skwierawski do ks. H. Zborowskiego - 18.07.1934

Odręczne uwagi kard. A. Hlonda

Kancelaria Prymasa Polski do ks. St. Skwierawskiego C.R. - 31.07.1934

[List kard. A. Hlonda po niemiecku - 31.07.1934]

Ks. St. Skwierawski do kard. A. Hlonda - 16.11.1934

Kard. August Hlond do Kamili Godlewskiej - 07.03.1935

Dr Karol Bertoni do Kancelarii Prymasa Polski - 22.02.1935

Kard. A. Hlond do dra Karola Bertoni - 26.02.1935

Dr Karol Bertoni do kard. A. Hlonda - 02.03.1935

M. Ludwika Męcina-Krzeszowa do kard. A. Hlonda - 06.01.1935

Kard. August Hlond do bpa Antoniego Laubitza - 14.03.1938

Załącznik: Spis obrazów

Instytut Propagandy Sztuki do kard. A. Hlonda - 10.05.1938

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 23.05.1938]

IV. KORESPONDENCJA W SPRAWACH PERSONALNYCH KSIĘŻY 1926-1928

Bp Stanisław Łukomski do ks. Arcybiskupa A. Hlonda - 31.101.1926

Ks. Mieczysław Skonieczny do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu - 29.12.1926

[Odpowiedź ks. abpa A. Hlonda - 05.01.1927]

Ks. Stanisław Dołęga Kozierowski do kard. A. Hlonda - 29.08.1927

Leon Barczak do kard. A. Hlonda - 14.01.1927

Odpowiedź ks. H. Zborowskiego do L. Barczaka - 18.01.1927

Mons. Carlo Chiarlo do kard. A. Hlonda - 21.12.1927

Bp Antoni Laubitz do kard. A. Hlonda - 06.06.1928

Ks. Jan Pozorski do kard. A. Hlonda - 26.05.1928

Ks. Adam Iwiński do kard. A. Hlonda - 10.05.1928

Ks. Ludwik Ciemniak do kard. A. Hlonda - 03.04.1928

Bp Antoni Laubitz do kard. A. Hlonda - 24.02.1928

Kard. A. Hlond do ks. Bratkowskiego - 28.02.1928

Ks. Franciszek Nowak do kard. A. Hlonda - 17.03.1928

Orzeczenie sądowe w sprawie ks. proboszcza Kazimierza Malińskiego - 30.12.1927

Listy polecające kard. A. Hlonda dla ks.ks. Karola Mazurkiewicza i Karola Radońskiego - 21.01.1927

V. KORESPONDENCJA Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM W SPRAWACH FINANSOWYCH I CHARYTATYWNYCH 1934-1938

S. Maria Stanisława Władzińska do kard. A. Hlonda - 26.05.1934

Drukarnia "Głos Narodu" do s. M. Stanisławy Władzińskiej - 03.05.1934

S. M. St. Władzińska do kard. A. Hlonda

- 30.08.1934
- 18.10.1934

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 14.03.1934]

Kazimiera Kłosowa do kard. A. Hlonda - 14.09.1934

Bohdan Chrzanowski do kard. A. Hlonda - 18.01.1934

Dopiski odręczne kard. A. Hlonda na korespondencji Bohdana Chrzanowskiego, dzierżawcy dóbr seminaryjnych w Nadziejewie pod Środą Wlkp.

Barbara Chłapowska do kard. A. Hlonda

- 25.11.1934
- 10/11.12.1934 [1]
- 10/11.12.1934 [2]

Ks. Karol Panieński do kard. A. Hlonda - 21.11.1933

Ks. Stanisław Maśliński do kard. A. Hlonda - [brak daty]

S. Andree de la Souzaie S.C. do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Bp Stanisław Rospond do kard. A. Hlonda - 21.12.1934

Conference Permanente Internationale des Organisationes Privèes pour la Protection des Migrants do Opieki Polskiej nad Rodakami na obczyźnie - 18.04.1934

Załącznik do listu Conference Permanente des Organisatione Privees pour la Protection des Migrants z 18 IV 1934 - 05.05.1934

Koło Opiekuńcze Ochronek Poznańskich do kard. A. Hlonda - 17.11.1937

Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu do kard. A. Hlonda - 17.11.1938

VI. KORESPONDENCJA Z KARDYNAŁEM A. HLONDEM W RÓŻNYCH SPRAWACH 1943-1948

S. Urszula Łosiówna SJK do kard. A. Hlonda - 22.04.1943

S. Brygida Rodziewicz do kard. A. Hlonda - 23.04.1943

Franciszek Pułaski do kard. A. Hlonda - 18.07.1946

Antonio B. Martins Aranha do kard. A. Hlonda - 02.10.1947

Don Pietro Ricaldone SDB do kard. A. Hlonda - 18.10.1948

Emil Dern do kard. A. Hlonda /w sprawie autografu/ - 03.01.1950

VII. KORESPONDENCJA DOTYCZĄCA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 1935-1975

Joseph Reinhold do dr. Stanisława Tuszewskiego - 31.08.1935

Ks. Antoni Wojdas do ks. Tomasza Kopy SDB - 04.03.1937

Ks. A. Wojdas do ks. Adama Cieślara SDB

- 11.01.1938
- 04.06.1940

Ks. Wiktor Miedziński do ks. A. Baraniaka - 26.03.1948

Maria Suchocka do ks. Antoniego Baraniaka - 23.10.1948

Ks. Bolesław Filipiak do ks. A. Baraniaka - 04.11.1948

Ks. Michał Rękas do księdza A. Baraniaka - 24.11.1948

Zofia Rzepecka do ks. Antoniego Baraniaka - 20.11.1948

Ks. Jan Pietrzak do ks. Jana Ślósarczyka SDB

- 24.10.1948
- 07.11.1948
- 11.11.1948
- 30.04.1949
- 17.10.1949
- 24.11.1949

Ks. Jan Ślósarczyk do ks. Antoniego Guzika SDB - 30.10.1948

Ks. Jan Ślósarczyk do ks. Jana Pietrzaka SDB - [brak daty]

Don Pietro Ricaldone SDB do ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - 13.04.1949

Ks. Stanisław Pływaczyk do ks. Władysława /Laszlo/ Adama SDB - 07.04.1959

Dr Stanisław Tuszewski do ks. abpa A. Baraniaka - 20.12.1960

Ks. arcybiskup Antoni Baraniak do Stanisława Tuszewskiego - 09.01.1961

Sprawa: dr Tuszewski Stanisław - 21.04.1965

Roman Chudzik do ks. Pawła Goli SDB - 04.03.1974

Ks. Zbigniew Pajdak TChr do ks. Czesława Kamińskiego TChr - [brak daty]

Klemens Jędrzejewski do ks. arcybiskupa A. Baraniaka - 22.09.1975

Ks. Czesław Piotrowski do ks. A. Baraniaka - 27.10.1948

Ks. Antoni Baraniak do ks. Czesława Piotrowskiego - 30.10.1948

Ks. Czesław Piotrowski do ks. A. Baraniaka

- 08.11.1948
- 30.12.1948

Ks. A. Baraniak do ks. Cz. Piotrowskiego - 07.01.1949

Ks. A. Baraniak do ks. Stanisława Rokity SDB - 21.01.1949

Ks. Antoni Baraniak do ks. Czesława Piotrowskiego - 29.01.1949

Ks. Stanisław Rokita SDB do ks. A. Baraniaka - 25.01.1949

Ks. Czesław Piotrowski do ks. A. Baraniaka

- 10.02.1949
- 01.04.1949

VIII. KORESPONDENCJA W SPRAWIE ARTYKUŁU KS. PROF. MIECZYSŁAWA ŻYWCZYŃSKIEGO O KARDYNALE AUGUŚCIE HLONDZIE W PSB 1962


Nota bibliograficzna

Uwagi ks. abpa Antoniego Baraniaka na marginesie artykułu ks. M. Żywczyńskiego o kard. A. Hlondzie w PSB t. IX, z. 43/1961/

Kard. Stefan Wyszyński do ks. Mariana Rechowicza, rektora KUL - 14.02.1962

Ks. abp Antoni Baraniak do ks. bpa Kazimierza Kowalskiego - 07.03.1962

Bp Kazimierz Kowalski do ks. abpa A. Baraniaka - 14.02.1962

Ks. Hieronim Goździewicz do ks. abpa A. Baraniaka - 19.02.1962

Ks. bp Kazimierz Kowalski do ks. M. Żywczyńskiego prof. KUL - 21.02.1962

Ks. Nikodem Mędlewski, prepozyt Kapituły Poznańskiej do ks. abpa Antoniego Baraniaka, metropolity - 06.03.1962

Kapituła Metropolitalna Poznańska do ks. M. Żywczyńskiego - 24.02.1962

Ks. prof. Józef Nowacki do ks. abpa A. Baraniaka - 24.02.1962

Kapituła Prymasowska Bazyliki Gnieźnieńskiej do kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski w sprawie artykułu o Kardynale Auguście Hlondzie w Polskim Słowniku Biograficznym - 13.02.1962

Kuria Metropolitalna Gnieźnieńska do redakcji PSB w Warszawie - 13.02.1962

Ks. Marian Rechowicz, rektor KUL do ks. I. Posadzego - 16.03.1962

Wyciąg z protokołu posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 9 marca 1962 r.

Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału Teologicznego z dnia 21 lutego 1962 r.

Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału Teologicznego - 16.03.1962

Ks. Ignacy Posadzy TChr do rektora KUL - 26.02.1962

Ks. Ignacy Posadzy do ks. prof. M. Żywczyńskiego - 26.02.1962

Prof. ks. M. Rechowicz, rektor KUL do ks. inf. Karola Milika - 16.03.1962

Ks. inf. Karol Milik do ks. M. Żywczyńskiego - 02.03.1962


Spis rzeczy

odsłon: 2227 Do góry