Tom V, część 15 - Korespondencja z abp. A. Baraniakiem 1938-1965

Ląd nad Wartą, 1975

 

Nota biograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA KS. ANTONIEGO BARANIAKA, KIEROWNIKA SEKRETARIATU PRYMASA POLSKI Z CZŁONKAMI ZGROMADZENIA SALEZJAŃSKIEGO 1938-1949

Ks. Antoni Baraniak do ks. insp. T. Kopy - 16.11.1934

Ks. Antoni Baraniak do ks. Dyrektora - 12.07.1938

Ks. Antoni Baraniak do ks. Inspektora - 04.10.1945

[List do ks. A. Baraniaka]

- 08.11.1945
- 21.09.1945

Ks. insp. Ślósarczyk do J.E. ks. kardynała Hlonda - 17.12.1945

Ks. insp. Ślósarczyk do ks. A. Baraniaka - 17.12.1945

Ks. Antoni Baraniak do ks. insp. J. Ślósarczyka - 30.12.1945

Ks. insp. J. Ślósarczyk do ks. A. Baraniaka

- 03.01.1946
- 06.01.1946

Ks. A. Baraniak do ks. insp. J. Ślósarczyka

- 22.01.1946
- 17.03.1946

Ks. insp. J. Ślósarczyk do J.E. ks. kard. Hlonda - 20.03.1946

Ks. insp. Ślósarczyk do ks. A. Baraniaka - [brak daty]

Ks. A. Baraniak do ks. insp. J. Ślósarczyka

- 26.03.1946
- 17.04.1946
- 25.06.1946
- 30.04.1946

Ks. insp. J. Ślósarczyk do ks. kard. A. Hlonda - 12.07.1946

Ks. insp. J. Ślósarczyk do ks. A. Baraniaka - 12.07.1946

Ks. A. Baraniak do ks. insp. Ślósarczyka - 17.07.1946

Bp Choromański do ks. inspektora Ślósarczyka - 13.09.1946

Ks. inspektor Ślósarczyk do kard. A. Hlonda - 17.10.1946

Dominicus Tardini do kard. Hlonda i Sapiehy - 25.10.1946

Bp Z. Choromański do ks. insp. J. Ślósarczyka - 21.11.1946

Ks. insp. J. Ślósarczyk do ks. A. Baraniaka - 22.01.1947

Ks. A. Baraniak do ks. insp. J. Ślósarczyka - 30.01.1947

Ks. insp. J. Ślósarczyk do ks. A. Baraniaka - 02.02.1947

Ks. insp. J. Ślósarczyk do kard. A. Hlonda

- 02.02.1947
- 20.03.1947

Ks. insp. J. Ślósarczyk do ks. A. Baraniaka

- 15.04.1947
- 03.06.1947

Ks.ks. inspektorzy Ślósarczyk i Rokita do kard. A. Hlonda - 24.10.1947

List ks. A. Baraniaka do ks. Inspektora

- 26.12.1947
- 31.01.1948

Ks. insp. J. Ślósarczyk do ks. A. Baraniaka - 06.02.1948

Ks. A. Baraniak do ks. insp. Ślósarczyka - 08.02.1948

Ks. A. Baraniak do ks. Bączkowskiego - 05.04.1948

Ks. insp. Ślósarczyk do ks. A. Baraniaka - 22.09.1948

Ks. A. Baraniak do pani Bałucińskiej - 11.08.1949

Pani Geraldina Bałucińska do ks. insp. Ślósarczyka - 17.01.1949

Pani Geraldina Bałucińska do ks. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski - [brak daty]

Ks. insp. J. Ślósarczyk do pani G. Bałucińskiej - 23.08.1949

Ks. biskup nominat Antoni Baraniak do ks. Jana Wosia - 22.06.1951

II. KORESPONDENCJA KS. BISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA, SUFRAGANA GNIEŹNIEŃSKIEGO Z CZŁONKAMI ZGROMADZENIA SALEZJAŃSKIEGO 1951-1957

Ks. A. Baraniak do ks. inspektora Ślósarczyka - 22.01.1951

Program uroczystości konsekracyjnej J.E. ks. dr Antoniego Baraniaka

Arcybiskup Stefan Wyszyński do salezjanów - 10.1951

Tekst włoski - 10.1951

Bp A. Baraniak do ks. Inspektora

- 24.01.1952
- Wielkanoc 1952

[Telegramy]

- [Do ks. insp. Nencka]
- [Do ks. insp. Rokity]
- [Do ks. insp. Ślósarczyka (1)]
- [Do ks. insp. Ślósarczyka (2)]

Ks. St. Rokita, ks. St. Pływaczyk i inni do J.E. ks. bpa A. Baraniaka - 30.06.1952

Ks. bp Antoni Baraniak do ks. Inspektora - 01.01.1956

Ks. insp. Ślósarczyk do ks. bpa A. Baraniaka - 02.01.1956

Ks. bp A. Baraniak do ks. Inspektora - 08.01.1956

Ks. bp Michał Klepacz do ks. dyrektora W. Chmiela - 14.01.1956

Bp A. Baraniak do ks. Dyrektora - 17.01.1956

Ks. W. Kulczycki do ks. dyrektora W. Chmiela - 23.01.1956

Bp A. Baraniak do ks. Proboszcza - 26.01.1956

Wycinek z gazety: Gdzie znajduje się Biskup Baraniak

Oświadczenie p. Łącznego, Naczelnika Komitetu dla Spraw Wyznań w Poznaniu - 04.02.1956

Protokół przebiegu rozmowy z pow. referentem dla SW - 04.02.1956

Protokół przebiegu rozmowy z p. Łącznym, naczelnikiem WRN dla Spraw Wyznań w Poznaniu - 04.02.1956

Ks. Józef Strus do ks. Władysława Chmiela - 14.02.1956

Bp A. Baraniak do ks. Sekretarza - 15.02.1956

Bp A. Baraniak do ks. dyrektora Chmiela - 20.02.1956

Bp A. Baraniak do ks. Józefa Strusa - 20.02.1956

Bp A. Baraniak do Księdza Inspektora - 20.02.1956

Bp A. Baraniak do ks. dyrektora Władysława Chmiela - 24.02.1956

Bp A. Baraniak do ks. inspektora St. Rokity - 24.02.1956

Bp A. Baraniak do ks. dyrektora J. Strusa - 09.03.1956

Bp Lucjan Bernacki do ks. bpa Antoniego Baraniaka - 26.03.1956

Ks. Edward Degórski do ks. kapelana Wiertelaka - 26.03.1956

Bp A. Baraniak do ks. dyrektora Chmiela

- 12.04.1956
- 14.04.1956

Bp A. Baraniak do ks. inspektora Jana Ślósarczyka - 26.04.1956

Bp A. Baraniak do ks. Sekretarza - 26.04.1956

Bp A. Baraniak do ks. dyrektora Chmiela

- [brak daty]
- 22.04.1956
- 02.05.1956
- 18.05.1956

Bp A. Baraniak do ks. insp. J. Ślósarczyka - 19.05.1956

Bp A. Baraniak do ks. dyrektora W. Chmiela - 28.05.1956

Telegram [bp. A. Baraniaka do ks. Rokity - brak daty]

Bp A. Baraniak i ks. S. Rokita do ks. W. Chmiela - 10.06.1956

Bp A. Baraniak do ks. dyrektora W. Chmiela

- 26.06.1956
- 08.07.1956
- 23.07.1956
- Telegram - 31.10.1956
- 08.08.1956

Bp A. Baraniak do ks. inspektora J. Ślósarczyka - 03.08.1956

Bp A. Baraniak do ks. dyrektora Chmiela - 24.08.1956

Mirosław Kokot do ks. dyrektora Władysława Chmiela - 03.09.1956

Bp A. Baraniak do ks. dyrektora W. Chmiela

- 07.09.1956
- 11.09.1956
- 03.11.1956

St. kard. Wyszyński do Sekretariatu Stanu - 03.11.1956

Bp A. Baraniak do ks. dyrektora W. Chmiela - 05.11.1956

Sekretariat Stanu do kard. St. Wyszyńskiego - 06.11.1956

Ks. Kulczycki do ks. dyrektora W. Chmiela - 23.11.1956

Program uroczystości ku czci J.E. ks. biskupa dr A. Baraniaka w związku z Jego powrotem z więzienia, srebrnym jubileuszem kapłaństwa i z 5-leciem sakry biskupiej w domu macierzystym w Oświęcimiu

Bp A. Baraniak do ks. inspektora J. Ślósarczyka - 12.12.1956

Bp A. Baraniak do ks. dyrektora W. Chmiela

- 17.12.1956
- 18.12.1956

Ks. insp. J. Ślósarczyk do ks. bpa A. Baraniaka - 20.12.1956

Bp A. Baraniak do ks. dyrektora W. Chmiela - Boże Narodzenie 1956

Bp A. Baraniak do ks. inspektora J. Ślósarczyka - Boże Narodzenie 1956

Srebrny Jubileusz Kapłaństwa J.E. ks. biskupa Antoniego Baraniaka w Czerwińsku nad Wisłą - [brak daty]

Bp A. Baraniak do ks. dyrektora W. Chmiela - Wielkanoc 1957

Bożena Szmigielska do ks. bpa Baraniaka - 14.01.1957

Bp A. Baraniak do ks. dyrektora W. Chmiela - 27.01.1957

[List bpa A. Baraniaka - Wielkanoc 1957]

Uczestnicy rady inspektorialnej do ks. bpa A. Baraniaka - 15.04.1957

III. KORESPONDENCJA KS. ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA, METROPOLITY POZNAŃSKIEGO Z CZŁONKAMI ZGROMADZENIA SALEZJAŃSKIEGO 1957-1965

Ks. insp. J. Ślósarczyk do ks. bpa A. Baraniaka

- 23.06.1957
- 30.06.1957

Arcbp. A. Baraniak do kapituły, kapłanów i wiernych - 02.07.1957

Abp A. Baraniak do ks. Dyrektora W. Chmiela

- 25.07.1957
- 06.08.1957

Przemówienie ks. Arcybiskupa Baraniaka na akademii w Oświęcimiu dnia - 11.08.1957

Pożegnanie J.E. ks. abp. poznańskiego ks. dr. Antoniego Baraniaka w bazylice - 29.09.1957

Ks. Wilhelm Dworowy do ks. inspektora Nęcka - 26.10.1957

Ks. Wilhelm Dworowy do dobrodziejów i pomocników - 10.11.1957

Program na wieczór 24 listopada 1957

Abp A. Baraniak do ks. inspektora J. Nęcka - 17.01.1957

Leonard Łączny, kierownik Wydziału do Spraw Wyznań do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu - 06.08.1958

Kuria Metropolitalna do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie - 18.08.1958

Ks. Władysław Chmiel do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu - 15.08.1958

Bp A. Baraniak do ks. inspektora J. Nęcka - 15.07.1960

Arcybiskup A. Baraniak do kapłanów archidiecezji poznańskiej - 11.10.1960

Ks. Józef Nęcek i współbracia do ks. abpa Baraniaka - 02.01.1961

Abp Antoni Baraniak do ks. Władysława Chmiela

- 30.12.1961
- 17.07.1964

Abp A. Baraniak do Księdza Insp. i współbraci - 24.03.1965

IV. KORESPONDENCJA KS. ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA Z KS. STANISŁAWEM KOSIŃSKIM W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 1966-1975

Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak do ks. Stanisława Kosińskiego

- 22.10.1966
- 29.11.1967
- 05.02.1968 [1]
- 05.02.1968 [2]
- 20.01.1968
- 14.06.1968

Ks. Stanisław Kosiński do ks. abpa A. Baraniaka - 05.11.1968

Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak do ks. St. Kosińskiego

- 21.11.1968
- 30.01.1970

Ks. abp Antoni Baraniak do Władysława Kalinowskiego SDB - 30.01.1970

Ks. Stanisław Kosiński do ks. abpa A. Baraniaka - 19.07.1972

Ks. abp Antoni Baraniak do ks. St. Kosińskiego - 30.11.1971

Polecenie ks. abpa A. Baraniaka w sprawie archiwaliów kard. Hlonda - 15.07.1972

Polecenie ks. abpa A. Baraniaka w sprawie archiwaliów dotyczących kard. A. Hlonda [po włosku] - 15.07.1972

Ks. abp Antoni Baraniak do ks. Stanisława Kosińskiego - 04.04.1973

Ks. Stanisław Kotowski do ks. abpa A. Baraniaka - 30.09.1972

Ks. abp Antoni Baraniak do ks. Stanisława Kotowskiego

- 04.10.1972
- 23.12.1972

Shabbetai Keshev do ks. abpa A. Baraniaka - 12.01.1973

Ks. abp Antoni Baraniak do Kesheva Shabbetai - 13.02.1973

Ks. Stanisław Kosiński do abpa Antoniego Baraniaka

- 18.10.1972
- 20.02.1973

Ks. abp Antoni Baraniak do ks. St. Kosińskiego

- 03.03.1973
- 17.04.1973
- 29.04.1974
- 06.02.1958

Ks. Stanisław Kosiński do ks. abpa A. Baraniaka - 06.07.1974

Ks. abp Antoni Baraniak do ks. Remigiusza Popowskiego - 23.07.1974

Ks. abp Antoni Baraniak do o. Bernarda Przybylskiego OP - 04.10.1975

V. KORESPONDENCJA KS. ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA W SPRAWIE KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ KU CZCI KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z OKAZJI 25-LECIA JEGO ZGONU 1970-1975

Ks. Alfons Schletz C.M. do ks. abpa A. Baraniaka - 15.01.1970

Ks. abp A. Baraniak do ks. prow. A. Schletza C.M. - 30.01.1970

Uwaga - 15.10.1975

Ks. Stanisław Kosiński do ks. dra Józefa Bańki - 16.11.1972

Ks. Stanisław Kosiński do ks. M. Przykuckiego - 06.12.1972

Ks. Stanisław Kosiński do ks. Augustyna Dziędziela SDB

- 25.04.1973
- 30.04.1973

[Ks. S. Kosiński do abpa. A. Baraniaka - 01.05.1973]

Ks. Augustyn Dziędziel SDB do ks. St. Kosińskiego - 28.04.1973

Ks. St. Kosiński do ks. abpa A. Baraniaka - 21.05.1973

Ks. abp Antoni Baraniak do dr. Jerzego Pietrzaka - 24.05.1973

Ks. Stanisław Kosiński do dr. Jerzego Pietrzaka - 21.05.1973

Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak do ks. Alfonsa Schletza - 07.05.1973

Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak do ks. M. Banaszaka - 15.05.1973

Ks. abp Antoni Baraniak do ks. inf. A. Wietrzykowskiego - 17.05.1973

Ks. M. Przykucki do J. Pietrzaka - 24.09.1973

Jerzy Pietrzak do ks. Stanisława Kosińskiego

- 28.01.1974
- 18.02.1974

Ks. Stanisław Kosiński do Jerzego Pietrzaka - 21.02.1974

Ks. Stanisław Kosiński do księży M. Banaszaka i Cz. Kamińskiego - 20.02.1974

Ks. Stanisław Kosiński do ks. abpa A. Baraniaka - 21.02.1974

Ks. abp A. Baraniak do ks. Stanisława Kosińskiego - 28.02.1974

Uzupełnienia

Ks. abp Antoni Baraniak. Szkic wstępu. Misja opatrznościowa Kardynała Prymasa Hlonda w okresie wojny światowej 1939-1945

Ks. Stanisław Kosiński do ks. abpa A. Baraniaka - 05.03.1974

Ks. Stanisław Kosiński do ks. inf. A. Wietrzykowskiego - 22.02.1974

Ks. Inf. Aleksy Wietrzykowski do ks. Stanisława Kosińskiego - 03.03.1974

Ks. Stanisław Kosiński do kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski - 03.04.1974

Plan numeru "Naszej Przeszłości" pośw. kard. A. Hlondowi

Ks. Stanisław Kosiński do ks. Alfonsa Schletza - 27.04.1974

Słowo wstępne Prymasa Polski do "Naszej Przeszłości" - 19.04.1974

Ks. abp Antoni Baraniak do ks. A. Schletza CM - 23.03.1974

Ks. Stanisław Kosiński do ks. abpa A. Baraniaka - 28.04.1974

Ks. Alfons Schletz do ks. Stanisława Kosińskiego - 24.05.1974

Arcybiskup Antoni Baraniak do ks. St. Kosińskiego - 05.06.1974

Ks. Arcybiskup A. Baraniak do ks. A. Schletza - 20.05.1974

Ks. Stanisław Kosiński do o. Ignacego Posadzego - 21.09.1974

Ks. Stanisław Kosiński do ks. inf. A. Wietrzykowskiego - 21.09.1974

Ks. inf. Aleksy Wietrzykowski do ks. Stanisława Kosińskiego - 02.10.1974

Ks. Stanisław Kosiński do ks. prof. Arnolda Marcinkowskiego - 21.09.1974

Ks. Stanisław Kosiński do Kardynała Prymasa St. Wyszyńskiego - 21.09.1974

Jerzy Pietrzak do ks. Stanisława Kosińskiego

- 13.07.1974
- 10.03.1975
- 16.05.1975

Ks. Stanisław Kosiński do ks. A. Schletza - 19.02.1975

Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak do ks. Antoniego Hlonda - 10.09.1956

VI. KORESPONDENCJA KS. ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA Z KS. ANTONIM HLONDEM SDB 1958-1962

[Abp A. Baraniak do ks. A. Chlondowskiego]

- 05.04.1958
- 21.01.1960
- 10.06.1960
- 31.05.1961
- 28.05.1962
- 09.06.1962
- 29.12.1962


Spis rzeczy

odsłon: 2263 Do góry