Tom V, część 19 - Korespondencja z kard. A. Hlondem

Ląd nad Wartą, 1978

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA W SPRAWIE POLONII NA LITWIE 1923-1939

Ks. Franciszek Pacewicz do kard. Edmunda Dalbora - 22.05.1923

- Załącznik: Do komitetu Ich Ekscelencji Biskupów rzymsko-katolickich Rzeczypospolitej Polskiej - 17.05.1923

Ks. Stanisław Adamski do kard. E. Dalbora - 29.09.1923

Księżna Maria Ogińska do kard. A. Hlonda - 06.01.1927

- Załącznik: Denkschrift

Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy do kard. A. Hlonda - 08.04.1930

Konstanty Plater Zyberk do kard. A. Hlonda - 07.12.1931

Józef Stemmler do ks. H. Zborowskiego - 21.12.1933

Wiktor Budzyński do kard. A. Hlonda

- 23.01.1934
- 19.10.1937

Wiktor Budzyński do ks. H. Zborowskiego - 23.02.1939

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 26.02.1939]

Walka z czynnikiem obywatelskim i z Kościołem katolickim na Litwie - 02.03.1936

II. KORESPONDENCJA KURII ARCYBISKUPIEJ W GNIEŹNIE Z KARDYNAŁEM A. HLONDEM 1928-1935

Ks. J. Wachowiak do kard. Augusta Hlonda - 03.02.1927

Uwagi bpa A. Laubitza w sprawie ks. J. Wachowiaka - 27.02.1928

Kard. A. Hlond do ks. bpa A. Laubitza

- 22.11.1933
- 17.04.1933

[Opinie księży na temat poruszony przez kard. A. Hlonda]

Bp Antoni Laubitz do kard. A. Hlonda - 02.05.1933

Kard. A. Hlond do bpa A. Laubitza - 22.04.1927

[Odpowiedź abpa A. Laubitza - 27.05.1927]

Kard. A. Hlond do ks. Piotra Bauzy - 18.07.1933

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Budaszewskiego - 05.03.1932

Bp Karol Radoński do Kurii Arcybiskupiej w Gnieźnie - 04.12.1928

Wojewoda poznański do bpa A. Laubitza - 05.10.1927

[Uwagi bpa A. Laubitza - 24.10.1927]

Bp Antoni Laubitz do kard. A. Hlonda

- 17.10.1927
- 03.02.1927
- 20.05.1927
- Załącznik do pisma z 3.2.1927: Dotyczy nowego zorganizowania kasy emerytalnej

Bp A. Laubitz do ks. prał. Wacława Mayer - [brak daty]

Ks. Wacław Mayer do bpa A. Laubitza - 08.02.1928

Kard. A. Hlond do Kurii Arcybiskupiej w Gnieźnie - 26.05.1928

[Odpowiedź bpa A. Laubitza - 06.06.1928]

Bp Antoni Laubitz do kard. A. Hlonda - 29.02.1929

Uwagi dotyczące spraw emerytalnych na liści bpa A. Laubitza z 29.7.1929

Bp A. Laubitz do kard. A. Hlonda

- 23.12.1932
- [brak daty]
- [Załącznik: Kwestionariusz]

Kard. A. Hlond do ks. kan. Edwarda Jęśka - 11.03.1934

Kard. A. Hlond do ks. Kazimierza Szreybrowskiego - 06.03.1935

Kard. A. Hlond do ks. Franciszka Jankowskiego - 13.07.1932

Bp A. Laubitz do kard. A. Hlonda - 17.06.1927

Kard. A. Hlond do bpa A. Laubitza

- 07.01.1929
- 05.12.1927

Kasa Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu do Kurii Gnieźnieńskiej - 24.02.1927

Kuria Arcybiskupia w Poznaniu do bpa A. Laubitza - 16.03.1927

Kard. A. Hlond do Kasy Kurii Arcybiskupiej w Gnieźnie - 21.05.1929

Kasa Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu do Kurii Gnieźnieńskiej - 05.01.1930

Bp A. Laubitz do kard. A. Hlonda - 06.04.1932

Bp W. Dymek do Kurii Arcybiskupiej w Gnieźnie - 29.02.1936

Kancelaria Prymasa Polski do Kurii Abpiej w Gnieźnie - 15.01.1935

[Bp A. Laubitz do Kancelarii Prymasa Polski w Poznaniu - brak daty]

III. KORESPONDENCJA OSÓB ŚWIECKICH I DUCHOWNYCH Z KARDYNAŁEM A. HLONDEM 1932-1939

Kard. A. Hlond do ks. inf. Stanisława Krzeszkiewicza - 29.11.1932

Ludwik Bociański do władz wojskowych - 28.08.1939

Ks. Antoni Baraniak do kard. A. Hlonda

- 05.10.1931
- 12.11.1931

Władysław Sobański do kard. A. Hlonda - 08.12.1932

Ks. Władysław Korniłowicz do kard. A. Hlonda - 26.11.1936

M. Urszula Ledóchowska do kard. A. Hlonda - 28.09.1935

Alfred Poniński do kard. A. Hlonda - 28.02.1934

- Załącznik 1: Pokwitowanie - 24.09.1934
- Załącznik 2: Pokwitowanie - 27.08.1934

Ks. Aleksander Kaźniuk do kard. A. Hlonda - 27.05.1936

Aleksander Gałuszka do kard. A. Hlonda - 19.11.1936

Helena Chłapowska do kard. A. Hlonda - 28.04.1938

Teresa Potworowska do kard. A. Hlonda - 28.04.1938

Tadeusz Łubieński do kard. A. Hlonda - 30.04.1938

Oświadczenie ks. Józefa Nowackiego - 28.08.1939

Ksieni Kazimiera Hilaria Szczerbianka do kard. A. Hlonda - 21.09.1938

Ks. Ignacy Świrski do kard. A. Hlonda - 09.05.1938

- Załącznik 1: Wykaz żydowskich firm wydawniczych
- Załącznik 2: [Kurs duszpasterski w Pińsku]
- Załącznik 3: Referat o Katolickim Funduszu Wydawniczym

Ks. H. Zborowski do ks. Franciszka Cegiełki - 03.12.1938

Ks. Franciszek Cegiełka do ks. H. Zborowskiego - 02.01.1939

Gen. Knoll Kowacki do władz wojskowych - 28.08.1939

Ks. Ludwik Gorczaty SDB do kard. A. Hlonda - 14.05.1939

Fotokopia listu F. Nowowiejskiego do kard. A. Hlonda - 1939

Feliks Nowowiejski do kard. A. Honda - Wielkanoc 1939

Ks. Stefan Wyszyński do kard. A. Hlonda - 15.01.1939

Ks. Michał Sopoćko do kard. A. Hlonda - 26.04.1939

- Zał. Ks. M. Sopoćko do Ojca św. Piusa XII

Ministerstwo WR i OP do seminarium duch. w Gnieźnie - 08.05.1939

S. Maria Aniela Skórzewska do kard. A. Hlonda - 30.05.1939

Ks. Jan Rostworowski TJ do kard. A. Hlonda - 01.06.1939

Stefan Dąbrowski do kard. A. Hlonda - 16.07.1939

Ks. Marian Luzar do kard. A. Hlonda

- 25.04.1939 [1]
- 25.04.1939 [2]

Naczelnictwo Związku Harcerstwa Polskiego

Artur Maruszewski do kard. A. Hlonda - 06.08.1939

Ks. Henryk Zborowski do kard. A. Hlonda

- 08.08.1939
- 10.08.1939

Ks. Antoni Baraniak do kard. A. Hlonda - 12.08.1939

Telegram ks. B. Filipiaka do kard. A. Hlonda - 19.08.1939

Otto Forst-Battaglia do kard. A. Hlonda - 06.06.1939

Ks. Ignacy Posadzy do kard. A. Hlonda - 08.08.1939

Ks. Józef Młodochowski do Kurii Poznańskiej - 05.07.1939

Władysław Mazurkiewicz do kard. A. Hlonda - 28.07.1939

S. M. Hieronima od Woli Bożej do kard. A. Hlonda - 29.07.1939

Władysław Skoraczewski do kard. A. Hlonda - 26.07.1939

- Załącznik do listu Wł. Skoraczewskiego z 26.7.1939

Ks. Nikodem Mędlewski do kard. A. Hlonda - 09.08.1939

O. Efrem z Kcyni do kard. A. Hlonda - 09.08.1939

S. Izabela Karnkowska do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Ks. Romuald Moskała TJ do kard. A. Hlonda. Zarys projektu Kongresu Mariańskiego w Warszawie w r. 1940

Przełożona Karmelitanek Bosych w Poznaniu do kard. A. Hlonda - 03.09.1939

IV. KORESPONDENCJA KS. LUDWIKA GOSTYLLI SDB Z KARDYNAŁEM A. HLONDEM 1928-1930

Urząd Emigracyjny do kard. A. Hlonda - 31.05.1928

Kard. A. Hlond do Urzędu Emigracyjnego w Warszawie - 15.06.1928

Ks. Antoni Hlond do kard. A. Hlonda - 30.07.1928

Ks. Ludwik Gostylla do kard. A. Hlonda - 29.07.1928

Urząd Emigracyjny do kard. A. Hlonda - 31.08.1928

Ks. L. Gostylla do kard. A. Hlonda - 15.09.1928

Koncepty pism wystawionych ks. L. Gostylli przez Kancelarię PP

Ks. Antoni Hlond do kard. A. Hlonda - 19.10.1928

Ks. Ludwik Gostylla do kard. A. Hlonda - 03.11.1928

Instrukcja kard. A. Hlonda dla ks. L. Gostylli - 08.11.1928

Zaświadczenie kard. A. Hlonda dla ks. L. Gostylli - 13.11.1928

Przekład - 13.11.1928

Pismo ks. Lewandowskiego - 13.11.1928

[Pisma ks. H. Zborowskiego]

- 08.11.1928 [1]
- 08.11.1928 [2]
- 13.11.1928 [3]

Ks. H. Zborowski do Urzędu Emigracyjnego w Warszawie - 15.11.1928

Urząd Emigracyjny do Kurii Prymasowskiej - 13.12.1928

Ks. H. Zborowski do ks. L. Gostylli - 27.12.1928

Ks. L. Gostylla do kard. A. Hlonda - 15.11.1928

Kard. A. Hlond do ks. L. Gostylli - [brak daty]

Ks. H. Zborowski do Urzędu Emigracyjnego - 07.01.1929

Urząd Emigracyjny do Kurii Prymasowskiej w Poznaniu - 18.01.1929

Ks. H. Zborowski do ks. Ludwika Gostylli - 22.01.1928

Ks. L. Gostylla do kard. A. Hlonda - 07.12.1928

Ks. Ludwik Gostylla do kard. A. Hlonda

- 14.12.1928 [1]
- 14.12.1928 [2]

Sprawa ks. Helenowskiego

Referat ks. prałata Helenowskiego [z dnia 14.12.1927]

O. Alojzy Staśkiewicz do ks. L. Gostylli - 05.02.1929

Ks. Ludwik Gostylla do kard. A. Hlonda - 19.01.1929

Ks. H. Zborowski do ks. L. Gostylli - 11.02.1929

Ks. L. Gostylla do kard. A. Hlonda

- 03.02.1929
- 14.03.1929
- 13.04.1929
- 09.03.1929
- 20.03.1929

Ks. H. Zborowski do Kurii Arcybiskupiej w Warszawie - 01.05.1929

Wykaz adresów podanych Kancelarii Prymasa Polski przez ks. Ludwika Gostyllę

Podziękowanie kard. A. Hlonda dla biskupów Kanady - 23.04.1929

Ks. A. Około-Kułak do ks. H. Zborowskiego - 22.04.1929

Ks. H. Zborowski do ks. A. Około Kułaka - 27.04.1929

Ks. L. Gostylla do Kancelarii Prymasa Polski - 16.04.1929

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa SZ i Urzędu Emigracyjnego - 16.08.1929

Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej do Kancelarii Prymasa Polski

- 13.05.1929
- 27.05.1929

[List ks. H. Zborowskiego do ks. L. Gostylli - 01.06.1929]

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej - 14.06.1929

Ks. L. Gostylla do ks. H. Zborowskiego - 12.05.1929

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 16.05.1929]

Ks. L. Gostylla do Kancelarii Prymasa Polski - 20.05.1929

Ks. H. Zborowski do ks. L. Gostylli - 29.05.1929

Ks. L. Gostylla do kard. A. Hlonda - 20.05.1929

Ks. Alojzy Staśkiewicz do ks. L. Gostylli - [brak daty]

Uwagi ks. Ludwika Gostylli przesłane kard. A. Hlondowi

Ks. L. Gostylla do Kancelarii Prymasa Polski - 07.07.1929

Oblaci

Oblaci - 29.06.1929

Urząd Emigracyjny do Kancelarii Prymasa Polski - 06.08.1929

Wnioski dotyczące Kanady - 10.07.1929

Raport ks. Ludwika Gostylli o Kanadzie - 10.05.1929

Dziennik podróży

Ks. L. Gostylla do Kancelarii Prymasa Polski - 29.09.1929

W sprawie Kanady /ks. dr Gostylla/ - [brak daty]

Ks. Henryk Zborowski do Urzędu Emigracyjnego - 08.10.1929

Ks. Stanisław Janicki do Wincentego Stróżyńskiego - 05.11.1929

Ks. Stanisław Janicki do ks. L. Gostylli - 25.10.1929

Ks. L. Gostylla do Kancelarii Prymasa Polski - 30.10.1929

Ks. Stanisław Janicki do Wincentego Stróżyńskiego - 14.11.1929

Ks. S. Janicki do ks. Dekowskiego - 20.11.1929

Ks. J. Dekowski do ks. S. Janickiego - 10.12.1929

Ks. S. Janicki do ks. L. Gostylli - 02.01.1930

Ks. Ludwik Gostylla do ks. H. Zborowskiego - 19.07.1930

Ks. dr. Gostylla zachwycony patriotyzmem Polaków w Kanadzie - 23.01.1929

Wysłannik Prymasa Hlonda w Kanadzie - 15.01.1929

Z pobytu Wiel. ks. L. Gostylli w Północnej Albercie - 27.03.1929

En visite chez lez Polonais - 28.01.1929

Les canditiens de travail des Polonais sont vraiment satisfaisantes a Montreal - 10.12.1929

Kard. A. Hlond w sprawie powszechnej wystawy krajowej - 12.01.1929

V. KORESPONDENCJA POLSKICH WŁADZ PAŃSTWOWYCH Z KARD. A. HLONDEM 1945

Władysław Raczkiewicz do kard. A. Hlonda - 16.04.1945

Kard. A. Hlond do Wł. Raczkiewicza

- 23.04.1945
- [brak daty]

[Pismo W. Raczkiewicza do kard. A. Hlonda - 10.04.1945]

Kard. A. Hlond do Wł. Raczkiewicza

- 30.04.1945
- 22.06.1945

F. Calori di Vignale do kard. A. Hlonda - 29.04.1945

[Notatka kard. A. Hlonda]

Telegram ks. Kaszyńskiego L. do kard. A. Hlonda - 28.05.1945

Kard. A. Hlond do Wyron Taylor C. - 17.05.1945

Frankowski Feliks do Kazimierza Papee - 07.06.1945

Sekretarz osobisty Prezydenta RP do kard. A. Hlonda - 28.05.1945

Kazimierz Papee do kard. A. Hlonda - 19.06.1945

Ambasada RP przy Watykanie do Sekretariatu Stanu w Watykanie - 01.06.1945

Kard. A. Hlond do Władysława Andersa - 24.06.1945

Kazimierz Papee do kard. A. Hlonda - 03.07.1945

J. A. Baworowski do ks. Filipiaka - 04.05.1945

Kazimierz Papee do kard. A. Hlonda - 07.07.1945

[Pisma W. Raczkiewicza do kard. A. Hlonda]

- 05.07.1945 [1]
- 05.07.1945 [2]

VI. KORESPONDENCJA DOTYCZĄCA KARD. AUGUSTA HLONDA 1947-1969

Z listów ks. Antoniego Banaszaka do ks. A. Baraniaka

- 23.06.1947
- 24.02.1948
- 15.03.1948
- 22.03.1949

Ks. Antoni Baraniak do ks. A. Banaszaka - 09.03.1949

Kazimierz Szwarcenberg Czerny do ks. A. Baraniaka - 29.12.1947

List do Redakcji "Tygodnika Warszawskiego" - 29.12.1947

[Wstęp i zakończenie do artykułu: "Jak Niemcy uwięzili Kardynała Prymasa Hlonda]

Brat Maria Kazimierz Wojnowski do ks. A. Baraniaka - 14.08.1948

Ks. W. Główczewski do abpa A. Baraniaka - 05.10.1959

Ks. abp Antoni Baraniak do ks. W. Główczewskiego - [brak daty]

Dominik Rappich do ks. abpa A. Baraniaka - 21.02.1969


Spis rzeczy

odsłon: 2244 Do góry