Tom V, część 21 - Korespondencja z kard. A. Hlondem

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą, 1981

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA W SPRAWIE SEMINARIUM ZAGRANICZNEGO 1929-1934

Kard. A. Hlond do Józefa Żychlińskiego - 18.03.1929

Kard. A. Hlond do kard. Aleksego Lèpicier - 21.06.1929

[Pismo kard. A. Hlonda - 27.12.1930]

Tomasz Warzecha do kard. A. Hlonda - 25.09.1929

Ks. Stanisław Janicki do Tomasza Warzechy - 27.09.1929

Ks. Michał Kozal do kard. A. Hlonda - 28.09.1929

Kard. A. Hlond do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 18.10.1929

Ks. Michał Kozal do kard. A. Hlonda - 08.11.1929

- Zał. do listu ks. M. Kozala z 8 XI 1929

W sprawie subwencji na Seminarium Zagraniczne - [brak daty]

Ks. Henryk Zborowski do Urzędu Emigracyjnego - 05.11.1930

Ks. Michał Kozal do Kancelarii Prymasa Polski - 06.10.1930

Ks. Henryk Zborowski do ks. Michała Kozala - 09.10.1930

Ks. M. Kozal do ks. H. Zborowskiego - 11.10.1930

Załącznik do listu ks. M. Kozala z 6 X 1930

Ks. Henryk Zborowski do Urzędu Emigracyjnego w Warszawie - 15.10.1931

Kard. Al. Lèpicier do kard. A. Hlonda - 10.06.1931

Urząd Emigracyjny do Kancelarii Prymasa Polski

- 28.09.1931
- 17.11.1931
- 1. załącznik: Spis wydawnictw wysłanych pocztą

Ks. Henryk Zborowski do Urzędu Emigracyjnego w Warszawie - 17.10.1931

Pismo ks. Stanisława Janickiego - 17.10.1931

Urząd Emigracyjny do Kancelarii Prymasa Polski - 30.11.1931

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Janickiego - 19.10.1931

Kard. A. Hlond do biskupów polskich w sprawie polskiego domu w Jerozolimie - 17.04.1930

Kard. A. Hlond do biskupów w sprawie kościelnych instytucji i zakładów - 27.12.1930

Kard. A. Hlond do kard. Aleksego Lèpicier - 05.11.1931

Ks. Wojciech Grabowski do Kancelarii Prymasa Polski - 09.12.1931

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 17.12.1931]

Henryk Mościcki do Kancelarii Prymasa Polski - 04.12.1932

Towarzystwo Kolonizacyjne do Kancelarii Prymasa Polski - 30.11.1931

Instytut Badań Spraw Narodowościowych do Kancelarii Prymasa Polski - 07.12.1931

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 16.12.1931]

Kancelaria Prymasa Polski do Urzędu Emigracyjnego w Warszawie - 04.12.1931

Do Zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej w Warszawie - 07.12.1931

Kancelaria Prymasa Polski do Urzędu Emigracyjnego - 26.11.1931

Kancelaria Prymasa Polski do Ministerstwa SZ - 26.11.1931

Kancelaria Prymasa Polski do Naukowego Instytutu Emigracyjnego - 18.12.1931

Ks. Andrzej Ignasiak do kard. A. Hlonda - 29.09.1932

Ks. H. Zborowski do Jana Domańskiego - 02.12.1932

Kancelaria Prymasa Polski do Instytutu Emigracyjnego - 25.10.1932

Kard. A. Hlonda do Carlo Paszkowskiego - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Heleny Kozłowskiej - 14.09.1932

Maria Świrska do kard. A. Hlonda - 04.07.1932

[Odpowiedź ks. S. Czapskiego - 29.09.1932]

Kard. A. Hlond do bpa A. Nowowiejskiego - 28.11.1932

Kard. A. Hlond do ks. Józefa Cybarta - 28.11.1932

O. Alojzy Staśkiewicz do kard. A. Hlonda - 22.10.1932

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 15.11.1932]

Kancelaria Prymasa Polski do ks. Antoniego Ludwiczaka - 26.11.1932

Kancelaria Prymasa Polski do Ministerstwa WR i OP - 26.11.1932

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publ. do Kancelarii PP - 07.12.1932

Ks. Bronisław Gładysz do Kancelarii Prymasa Polski - 02.02.1933

Kard. A. Hlond do przełożonego OO. Skalabrinianów - 24.12.1931

Kard. A. Hlond do kl. Franciszka Matuły - 02.08.1933

Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu do Kancelarii PP - 03.03.1933

[List ks. Zborowskiego do ks. I. Posadzego - 07.03.1933]

[List kard. A. Hlonda do Zarządu Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary - 10.03.1933]

Franciszek Łabendziński do kard. A. Hlonda - 11.06.1933

[Odpowiedź ks. Czapskiego - brak daty]

[List ks. Czapskiego do ks. I. Posadzego - 14.06.1933]

Kard. A. Hlond do Kurii Arcybiskupiej w Gnieźnie - 21.12.1932

Ministerstwo Spraw Zagranicznych do kard. A. Hlonda - 10.02.1933

Edward Potworowski do kard. A. Hlonda - 18.09.1933

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 17.04.1933]

Kard. A. Hlond do kard. A. Lepicier - 18.05.1933

Kard. A. Lepicier do kard. A. Hlonda - 31.05.1933

Dekret kard. A. Hlonda w sprawie zmiany nazwy Towarzystwa Chrystusowego - 12.06.1933

Ks. Julian Cichowski do kard. A. Hlonda - 25.02.1933

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 01.04.1933]

Kasa Kurii Abpiej w Poznaniu do Kancelarii Prymasa Polski - 03.04.1933

Kard. A. Hlond do Stanisława Beiserta - 01.04.1933

Kard. A. Hlond do kard. A. Lepicier - 21.12.1932

Kard. A. Hlond do ks. Ignacego Posadzego

- 11.10.1933
- 12.10.1933
- 13.10.1933

Dekret kard. A. Hlonda w sprawie ks. I. Posadzego - 16.10.1933

Kard. A. Hlond w sprawie depozytu w Banku Ziemskim w Poznaniu - 10.12.1934

Anna Hallerówna do kard. A. Hlonda - 16.01.1934

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 16.03.1934]

Józef Kasprzyk do kard. A. Hlonda - 22.09.1931

[List kard. A. Hlonda do ks. A. Symiora - 11.09.1931]

[Odpowiedź ks. Symiora - 15.09.1931]

Ks. J. C. Poisson do kard. A. Hlonda - 07.11.1933

Ks. Henryk Zborowski do ks. J. C. Poisson - 01.12.1933

Kard. A. Hlond do Tornowa - 02.07.1934

Kard. A. Hlond do ks. kan. Winiarskiego - 02.07.1934

Kard. A. Hlond do ks. prałata Czarkowskiego - 02.08.1934

Kard. A. Hlond do ks. kanonika Gładysza - 02.07.1934

Kard. A. Hlond do pana Wieczorowskiego - 02.07.1934

Kard. A. Hlond do dyrektora Kwiatkowskiego - 02.07.1934

Jan Wiatr do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu - 25.01.1932

Kard. A. Hlond do bpa Franciszka Ksawerego Geier - 28.12.1931

II. KORESPONDENCJA KS. IGNACEGO POSADZEGO Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM 1932-1934

Ks. Ignacy Posadzy do kard. A. Hlonda

- 04.10.1932
- Porządek dzienny dla koadiutorów
- Spis alfabetyczny kleryków
- Porządek dzienny kleryków
- 30.12.1932
- 16.10.1932
- 02.12.1932
- 22.12.1932
- 05.01.1933
- 21.11.1932
- 12.01.1933
- Sprawozdanie za miesiąc grudzień 1932
- Zestawienie kasowe za czas od 1.IX. do 31.XII.1932
- 04.02.1933
- Sprawozdanie za miesiąc styczeń 1933
- Zestawienie kasowe za miesiąc styczeń 1933 roku
- 13.02.1933
- 04.03.1933

Ks. Ignacy Posadzy do Kancelarii Prymasa Polski - 21.03.1933

[Wnioski ks. Janickiego]

- 27.03.1933
- 01.04.1933

Adres hołdowniczy braci Towarzystwa Chrystusowego - 22.03.1933

[Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda]

- 03.04.1933
- Sprawozdanie za miesiąc marzec 1933
- Zestawienie kasowe za miesiąc marzec 1933
- Porządek dzienny dla kleryków
- Porządek dzienny dla braci nowicjuszy
- Porządek dzienny dla braci postulantów
- Przepisy obowiązujące w Domie Nowicjackim Seminarjum Zagranicznego w Potulicach
- 10.04.1933
- 06.05.1933
- Zestawienie kasowe za miesiąc kwiecień 1933
- Sprawozdanie za miesiąc kwiecień 1933

Kard. Aleksander Kakowski do kard. A. Hlonda - 05.07.1933

Ks. H. Zborowski do ks. Ignacego Posadzego - 02.08.1933

[Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda]

- 13.05.1933
- 29.06.1933
- [brak daty]
- 08.08.1933
- Sprawozdanie z miesiąca lipca 1933
- Zestawienie kasowe za lipiec 1933
- 18.08.1933
- 22.08.1933

Ks. Ignacy Posadzy do Kancelarii Prymasa Polski - 21.09.1933

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 22.09.1933]

[Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda]

- 22.09.1933
- Załączniki: Spis kleryków i braci postulantów
- 05.10.1933
- 09.10.1933
- 02.12.1933

Koncept pisma kard. A. Hlonda w sprawie Bronisława Kaczanowskiego - 11.12.1934

[Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda - 18.01.1934]

[Pismo kard. A. Hlonda do ks. I. Posadzego - 22.01.1934]

[Dekret zwalniający kl. Legeżyńskiego - 22.01.1934]

[Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda]

- 07.01.1934
- 06.03.1934
- Załącznik: Zestawienie kasowe za luty 1934
- Zestawienie kasowe za styczeń 1934
- Zestawienie kasowe za grudzień 1933
- 11.03.1934
- W załączeniu wykaz nowicjuszów i aspirantów
- 29.03.1934
- 26.04.1934
- Spis ofiarodawców Seminarjum Zagranicznego

Kancelaria Prymasa Polski do ks. I. Posadzego - 14.03.1934

[Ks. I. Posadzy do Kancelarii Prymasa Polski - 20.03.1934]

[Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda]

- 27.05.1934
- 14.06.1934
- 14.07.1934

Kancelaria Prymasa Polski do ks. I. Posadzego - 28.07.1934

[Ks. I. Posadzy do ks. H. Zborowskiego - 05.10.1934]

[Ks. I. Posadzy do kard. A. Hlonda]

- 06.12.1934
- Załącznik: Ćwiczenia duchowne w miesiącu wrześniu 1934
- Ćwiczenia duchowne w miesiącu październiku 1934
- Ćwiczenia duchowne w miesiącu listopadzie 1934
- Zestawienie kasowe za miesiąc wrzesień 1934
- Zestawienie kasowe za miesiąc październik 1934
- Zestawienie kasowe za miesiąc listopad 1934
- Ćwiczenia duchowne
- Sprawozdanie Domu Studjów Filoz. w Gnieźnie za listopad 1934
- Nasz program [Artykuł ks. I. Posadzego do Głosu Seminarium Zagranicznego]
- 22.12.1934
- 02.07.1937

Załączniki do korespondencji ks. Ignacego Posadzego 1932-1935

- Wyciąg z księgi kasowej Seminarjum Zagranicznego w Potulicach - ad 5221/32.Pr.
- [Sprawozdanie z rozwoju życia duchowego] - ad 52 21/32.Pr.
- Seminarjum Zagraniczne. Debet
- Seminarjum Zagraniczne c.d. Credit
- Sprawozdanie za miesiąc październik 1932
- Wyciąg z księgi kasowej Seminarjum Zagranicznego październik 1932
- Alfabetyczny spis nowicjuszów Seminarjum Zagranicznego
- Sprawozdanie za miesiąc listopad 1932
- Wyciąg z Księgi Kasowej Seminarjum Zagranicznego za m-c listopad 1932

Sprawozdania i rachunki Seminarjum Zagranicznego za r. 1933

- Sprawozdanie za miesiąc luty 1933
- Klerycy-nowicjusze
- Bracia postulanci
- Zestawienie kasowe za miesiąc luty 1933 roku
- Sprawozdanie za miesiąc maj 1933
- Zestawienie kasowe za miesiąc maj 1933
- Sprawozdanie za miesiąc czerwiec 1933 r.
- Zestawienie kasowe za miesiąc czerwiec 1933 r.
- Sprawozdanie z miesiąca sierpnia 1933 r.
- Zestawienie kasowe za sierpień 1933 r.
- Regulamin dla kleryków-postulantów
- [Lista nowicjuszy i postulantów]
- Wyciąg kasowy od 15.VIII.32 r. do 31.8.1933 r.
- Zestawienie kasowe za wrzesień 1933 r.
- Sprawozdanie z miesiąca września 1933 r.
- Sprawozdanie z miesiąca października 1933 r.
- Zestawienie kasowe za październik 1933 r.
- Długi. Rachunki bieżące
- Sprawozdanie z miesiąca listopada 1933 r.
- Zestawienie kasowe za listopad 1933 r.

Sprawozdania i rachunki Seminarjum Zagranicznego za rok 1934

Zestawienie kasowe za marzec 1934 r.

Ćwiczenia duchowne w miesiącu kwietniu 1934

Zestawienie kasowe za miesiąc kwiecień 1934

Ćwiczenia duchowne w miesiącu maju 1934 r.

Zestawienie kasowe za miesiąc maj 1934

Ćwiczenia duchowne w miesiącu czerwcu 1934 r.

Zestawienie kasowe za miesiąc czerwiec 1934

Ćwiczenia duchowne w miesiącu lipcu 1934 r.

Zestawienie kasowe za miesiąc lipiec 1934 r.

Ćwiczenia duchowne w miesiącu sierpniu 1934 r.

Zestawienie kasowe za miesiąc sierpień 1934 r.

Ćwiczenia duchowne w miesiącu grudniu 1934 r.

Zestawienie kasowe za miesiąc grudzień 1934 r.

Wyciąg kasowy od 1 stycznia do 31 grudnia 1934 r.

Dr Jan Sławski do kard. A. Hlonda - 28.11.1932

Moja ostatnia wola - [testament hr. A. Potulickiej]

[Akt notarialny potwierdzający testament]

Moja ostatnia wola [uzupełnienie] - 10.10.1931

III. KORESPONDENCJA W SPRAWIE PRZYJĘCIA DO SEMINARIUM ZAGRANICZNEGO I TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO DLA WYCHODŹCÓW 1932-1934

Bronisław Kaczanowski do kard. A. Hlonda - 17.07.1931

Władysław Narłowski do kard. A, Hlonda - 09.09.1932

Ks. H. Zborowski do Władysława Narłowskiego - 16.09.1932

Sąd Grodzki w Lesznie do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu - 04.01.1934

Młodzież Gimnazjum Państwowego w Świeciu do kard. A. Hlonda - 19.05.1934

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 28.05.1934]

Ks. Ludwik Bójnowski do kard. A. Hlonda - 06.08.1934

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 22.08.1934]

Polska Misja Katolicka we Francji do Kancelarii Prymasa Polski - 06.01.1930

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 10.01.1930]

Ks. Leon Łagoda do Kancelarii Prymasa Polski - 15.01.1930

Ks. H. Zborowski do ks. Leona Łagody - 23.02.1930

Ks. Kazimierz Rolewski do Kancelarii Prymasa Polski - 04.02.1930

Ks. Henryk Zborowski do Tadeusza Michałowskiego - 31.03.1930

Rektor PMK w Paryżu do Kancelarii Prymasa Polski - 13.09.1930

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 20.09.1930]

Ks. Kazimierz Rolewski do kard. A. Hlonda - 25.09.1930

Ks. H. Zborowski do Henryka Klutha - 08.10.1930

Klerycy Wł. Rakoczy i P. Zawada do ks. Leona Łagody - 11.06.1930

[Odpowiedź ks. Janickiego - 23.07.1930]

Ks. H. Zborowski na wniosku Hieronima Łysiaka - 22.08.1931]

Ks. Leon Łagoda do Kancelarii Prymasa Polski - 23.11.1931

Ks. Henryk Zborowski do Mieczysława Muszyńskiego

- 05.12.1931
- 16.12.1931

Ks. H. Zborowski do Paul Laska - 12.12.1931

Ks. H. Zborowski do Józefa Morgi - 25.02.1932

Bp Kazimierz Tomczak do Kancelarii Prymasa Polski - 10.12.1932

Ks. H. Zborowski do kl. Franciszka Matuły - 12.08.1933

Bp Jean Raynaud do kard. A. Hlonda - 02.11.1934

Kard. A. Hlond do bpa Jean Raynaud - 06.12.1934

Leopold Mrożek do kard. A. Hlonda - 12.11.1934

IV. KORESPONDENCJA W SPRAWACH POLSKIEJ EMIGRACJI 1927-1939

Kard. A. Hlond do Urzędu Emigracyjnego - 21.09.1929

Kard. A. Hlond do Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego w Warszawie - 21.09.1929

Kard. A. Hlond do "Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczyźnie" - 17.09.1934

Kard. A. Hlond do Adolfa Bnińskiego - 26.10.1937

Kard. A. Hlond do Światowego Związku Polaków zza granicy - 11.10.1938

Kard. A. Hlond do ks. Adolfa Carling

- 05.10.1937
- [brak daty]

Kard. A. Hlond do Władysława Raczkiewicza - 23.01.1936

Kard. A. Hlond do Stanisława Dygata - 23.01.1936

Kard. A. Hlond do Józefa Becka - 06.09.1937

Telegram kard. A. Hlonda do Pol. Zjednoczenia rzym-kat. w Chicago - 09.09.1937

Kard. A. Hlond do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 16.03.1929

Pismo do Urzędu Emigracyjnego Min. Spraw i Min. WR i OP - 10.10.1929

Kard. A. Hlond do nuncjusza Francesco Marmaggi - 19.04.1929

Kard. A. Hlond do Kazimierza Grochowskiego - [brak daty]

Kard. A. Hlond do o. Gerarda Piotrowskiego Admin. Ap. Charbina - 02.04.1928

Zaproszenie kard. Artura Hinsley do kard. A. Hlonda - 07.10.1935

Kard. A. Hlond do ks. Waleriana Adamskiego - 12.11.1935

Zezwolenie dla ks. Wincentego Dejmisa z Estonii - 21.07.1934

Kard. A. Hlond do biskupów polskich - [brak daty]

Kard. A. Hlonda do o. Topolinskiego w Loreto

- 18.03.1930 [1]
- 18.03.1930 [2]

Kard. A. Hlond do ks. Kazimierza Skirmunta - [brak daty]

Kard. A. Hlond do autora książki o Jubileuszu Odkupienia - [brak daty]

Kard. A. Hlond do przełożonych zgromadzeń żeńskich - 25.03.1930

Kard. A. Hlond do ks. Aleksandra Pitassa - 25.02.1930

Sławomir Czerwiński do kard. A. Hlonda - 06.03.1930

[List kard. A. Hlonda do bpa Ryxa - 12.03.1930]

Kard. A. Hlond do Artura Gannon

- 30.05.1931
- 08.04.1932
- 18.04.1932

Kard. A. Hlond do Piotra Wierońskiego - 12.08.1929

Kard. A. Hlond do bpa Benedikta Pawła Alves de Souza

- 14.12.1929
- [brak daty]

Kard. A. Hlond do abpa Franciszka Marmaggi - 03.01.1931

Kard. A. Hlond do ks. Pawła Chodniewicza - 15.09.1934

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Symiora SDB - 02.01.1932

Kard. A. Hlond do bpa Teodora Kubiny - 12.02.1935

Kard. A. Hlond do ministra T. Grzybowskiego - 29.08.1935

Kard. A. Hlond do Zarządu Związku Towarzystwa Oświaty w Kurytybie - 09.12.1935

Kard. A. Hlond do generała OO. Redemptorystów - 11.11.1936

Kard. A. Hlond do bpa Teodora Kubiny - 02.08.1933

Kard. A. Hlond do biskupa... - 29.09.1929

Josef Horvat do kard. A. Hlonda - 31.05.1928

[Pismo kard. A. Hlonda - 06.06.1928]

Kard. A. Hlond do Kasy Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu - 04.04.1928

Dr Fr. Brzeziński do kard. A. Hlonda - 22.03.1928

List kard. A. Hlonda do bpa J. Carskyego

- 29.03.1928
- 31.12.1928

Kard. A. Hlond do o. Jozafata Ostrowskiego OSB - 16.07.1935

Kard. A. Hlond do Wandy Ładziny - 04.10.1935

Kard. A. Hlond do Józefa Becka - 31.08.1936

Kard. A. Hlond do Tadeusza Jackowskiego - 03.09.1936

Kard. A. Hlond do o. Efrema, kapucyna - 03.09.1936

Kard. A. Hlond do Tadeusza Jackowskiego - 23.09.1936

Kard. A. Hlond do ks. Ryszarda Moskwy - 24.09.1936

Kard. A. Hlond do ks. Oficjalskiego - 24.09.1936

Kard. A. Hlond do Towarzystw Katolickich w Belgii - 24.09.1936

Kard. A. Hlond do ks. Ludwika Borkowskiego - 23.01.1936

Kard. A. Hlond do Związku Robotników Polskich w Danii - 07.04.1927

Kard. A. Hlond do ks. Czesława Garsteckiego

- 18.10.1927
- 20.04.1927

Kard. A. Hlond do ojca Klemensa, proboszcza w Maribor - 19.05.1927

Kard. A. Hlond do Urzędu Emigracyjnego w Warszawie - 30.03.1927

Kard. A. Hlond do generała zakonu franciszkańskiego w Rzymie - 19.03.1929

Kard. A. Hlond do kard. Al. Kakowskiego - 20.12.1930

Kard. August Hlond do Ludwika Bremsa - [brak daty]

Kard. A. Hlond do o. Rajnera Gościńskiego 25.01.1932

Kard. A. Hlond do bpa Ludwika Brems - 19.05.1933

Memoriale riguardante la cura d'anima dei Polacchi in Danimarca - 18.05.1933

Pieśń o Polakach w Danii

Duńskie Krakowiaki

Ks. Kazimierz Konopka SJ do kard. A. Hlonda - 25.11.1937

Kard. A. Hlond do kard. Fumasoni-Biondi - 30.12.1938

Kard. A. Hlond do prezesa Rejera - 17.02.1934

Kard. A. Hlond do ks. Leona Łagody - 05.03.1932

Kard. A. Hlond do Wandy Ładziny - 25.02.1935

Kard. A. Hlond do bpa Stanisława W. Okoniewskiego - 09.09.1935

O. Stanisław Sopuch do kard. A. Hlonda - 18.11.1936

V. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z RÓŻNYMI OSOBAMI 1912-1948

[List ks. Augusta Hlonda do nieznanego adresata - 11.10.1912]

Kard. A. Hlond do ks. Jana Siary - 29.03.1927

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Śródki SDB - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Łukaszewskiego - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. Ludwika Borkowskiego - 25.03.1927

Kard. A. Hlond do Wandy Ładziny - 22.10.1927

Kard. A. Hlond do ks. Jilio Dati SDB - 17.02.1928

Kard. A. Hlond do biskupów ordynariuszów polskich - 11.02.1930

Kard. A. Hlond do bpa Stanisława Bony - 29.12.1931

Kard. A. Hlond do dra Leona Wolffa - 17.04.1933

Kard. A. Hlond do ks. Leonarda Kaszyńskiego - 25.02.1932

Kard. A. Hlond do ks. Henryka Zborowskiego - 10.07.1934

Kard. August Hlond do Ignacego Paderewskiego - 20.12.1939

Bpi Stanisław Adamski i Juliusz Bieniek do kard. A. Hlonda - [brak daty]

[Telegram Sejmiku Oświaty T.C.L. do kard. A. Hlonda - brak daty]

[Kard. A. Hlond do Zarządu Towarzystwa Czytelni Ludowych - 15.07.1948]

VI. KORESPONDENCJA DOTYCZĄCA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 1968-1981

Abp Antoni Baraniak do Henryka Jesse - 03.10.1969

[Pismo ks. S. Kosińskiego - 22.10.1980]

Personalia świadka składającego zeznania dotyczące życia i cnót Kardynała Augusta Hlonda

Card. August Hlond, primo centenario della sua nascita

Acta Hlondiana

[Mons. E. Martines do ks. Z. Malinowskiego - 22.07.1981]


Spis rzeczy

odsłon: 2134 Do góry