Tom V, część 23 - Korespondencja z kard. A. Hlondem

Red. S. Kosiński SDB, Ląd nad Wartą, 1983

 

Nota biograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA W SPRAWIE KATOLICKIEGO ZWIĄZKU KOBIET 1934-1939

Abp Adam Sapieha do kard. A. Hlonda - 15.07.1934

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy

- 19.07.1934
- 13.07.1934

Abp Adam Sapieha do kard. A. Hlonda - 28.07.1934

- Załącznik: Kuria Metropolitalna w Krakowie do Województwa Krakowskiego - 25.07.1934
- Abp Adam Sapieha do Janiny Strawińskiej - 25.07.1934

Kard. A. Hlond do Województwa w Poznaniu - 24.07.1934

Kard. A. Hlond do Zofii Rzepeckiej, Janiny Strawińskiej i ks. S. Brossa - 27.07.1934

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy - 31.07.1934

Kard. A. Hlond do biskupów ordynariuszów w Polsce - 31.07.1934

Abp Adam Sapieha do Zofii Rzepeckiej - 25.07.1934

Zofia Rzepecka do kard. A. Hlonda - 08.08.1934

Ks. Henryk Zborowski do Katolickiego Związku Kobiet w Poznaniu - 22.02.1934

Zofia Rzepecka do kard. A. Hlonda - 01.12.1934

Teresa Sapieżyna do kard. A. Hlonda - 27.12.1934

Kard. A. Hlond do Teresy Sapieżyny - 29.12.1934

Zofia Rzepecka do kard. A. Hlonda - 30.01.1935

Kard. A. Hlond do Katolickiego Związku Kobiet - 18.02.1935

Zofia Rzepecka do kard. A. Hlonda - 30.01.1935

Katolicki Związek Kobiet do kard. A. Hlonda - 13.05.1935

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 09.07.1936]

Zofia Rzepecka do kard. A. Hlonda - 14.05.1935

- Załącznik: Wniosek uchwalony na zjeździe Katolickiego Związku Kobiet w Poznaniu 1 maja 1935 r.
Kard. A. Hlond do Zofii Rzepeckiej - 09.07.1936

Ks. Stanisław Bross do kard. A. Hlonda - 09.12.1935

Katolicki Związek Polek w Warszawie do kard. A. Hlonda

- 30.12.1935
- 31.01.1936
- 23.12.1935
- 10.01.1936

Kard. A. Hlond do Katolickiego Związku Kobiet - 11.01.1936

Katolicki Związek Kobiet do kard. A. Hlonda - 01.05.1936

Zofia Rzepecka do kard. A. Hlonda - 01.05.1936

Katolicki Związek Kobiet do kard. A. Hlonda - 04.05.1936

- Załącznik 1: Odpis wydruku listu Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet Diecezji Tarnowskiej do Katolickiego Związku Kobiet w Poznaniu
- [Załącznik 2: List Z. Rzepeckiej do Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet w Tarnowie]
- [Załącznik 3: List J. Czaplińskiej do Zarządu Katolickiego Związku Kobiet w Poznaniu]

Katolickie Stowarzyszenie Kobiet w Katowicach do kard. A. Hlonda

- 28.05.1936
- 08.06.1936

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 10.06.1936]

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 13.05.1936

Kard. A. Hlond do bpa Stanisława Adamskiego - 14.05.1936

Katolicki Związek Kobiet do kard. A. Hlonda

- 14.07.1936
- 10.08.1936
- 17.08.1936

Kard. A. Hlond do kard. E. Pacelli - 18.08.1936

Kard. E. Pacelli do kard. A. Hlonda - 26.08.1936

Przekład polski

Kard. A. Hlond do ks. T. Gałdyńskiego - 31.09.1936

[Kard. A. Hlond do ks. Brossa - 31.09.1936]

[Kard. A. Hlond do Katolickiego Związku Kobiet w Poznaniu - 31.09.1936]

K. Kaczmarkówna do kard. A. Hlonda - 03.09.1936

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 05.09.1936]

Kard. A. Hlond do bpa Teodora Kubiny - 09.09.1936

Zofia Rzepecka do kard. A. Hlonda - 10.11.1936

Kard. A. Hlond do kard. E. Pacelli - 21.09.1936

Ks. Tadeusz Gałdyński do kard. A. Hlonda - 15.12.1936

Katolicki Związek Kobiet do kard. A. Hlonda - 17.06.1936

Uwagi odręczne ks. Stefana Durzyńskiego na liście Kat. Związku Kobiet z 17.12.1936

Katolicki Związek Kobiet do kard. A. Hlonda - 15.02.1937

[List Z. Rzepeckiej do Episkopatu Polski - 15.02.1937]

Janina Strawińska do kard. A. Hlonda - 08.07.1937

Ks. T. Gałdyński do kard. A. Hlonda - 17.02.1937

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 06.04.1937]

- Zał. 1: Kalendarzowy wykaz czynności asystenta kościelnego Katolickiego Związku Kobiet za rok 1936

Kard. A. Hlond do biskupów ordynariuszów w Polsce - 06.04.1937

- Zał. 1: Ogólne uwagi o stanie /i przyszłości/ Katolickiego Związku Kobiet

Ks. T. Gałdyński do kard. A. Hlonda - 03.09.1937

Zofia Rzepecka do kard. A. Hlonda - 07.07.1937

Kard. A. Hlond do Zofii Sicińskiej - 08.07.1937

Katolicki Związek Kobiet do kard. A. Hlonda - 03.09.1937

Kard. A. Hlond do Janiny Strawińskiej - 15.09.1937

[List kard. A. Hlonda do Katolickiego Związku Kobiet w Poznaniu - 18.09.1937]

Kard. A. Hlond do Zofii Rzepeckiej - 15.09.1937

Katolicki Związek Kobiet do kard. A. Hlonda - 03.09.1937

Janina Strawińska do kard. A. Hlonda - 10.12.1937

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 11.12.1937]

Katolicki Związek Kobiet do kard. A. Hlonda - 18.05.1938

Kard. A. Hlond do Zarządu Katol. Związku Kobiet - 27.05.1938

Dr Helena Rzepecka do kard. A. Hlonda - 08.07.1938

Katolicki Związek Kobiet do kard. A. Hlonda - 28.05.1938

Kard. A. Hlond do Zofii Rzepeckiej

- 08.06.1938
- 07.06.1938

Zofia Włodek do kard. A. Hlonda - 10.07.1938

Zofia Rzepecka do kard. A. Hlonda - 21.09.1938

Ks. H. Zborowski do Janiny Strawińskiej - 23.09.1938

Janina Strawińska do kard. A. Hlonda - 22.09.1938

- Zał. 1: Odpis listu Kat. Stow. Kobiet diec. łódzkiej z dn. 20 IX 38 r. do Kat. ZKob.
- Zał. 2: Odpis z listu Kat. Stow. Kobiet diec. włocławskiej do Kat. Związku Kobiet - 20.09.1938
- [List ks. S. Nowickiego do prezeski Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet w Łodzi - 17.09.1938]
- Zał. 5: Komitet Porozumiewawczy Organizacji Kobiecych [do zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet] - 19.09.1938
- Zał. 6: Odpis listu Kat. Stow. Kobiet diec. poznańskiej do Kom. Porozumiewawczego Organizacji Kobiecych - 22.09.1938

Helena Erzepki do kard. A. Hlonda - 16.11.1938

Zofia Rzepecka do kard. A. Hlonda - 28.12.1938

Kard. A. Hlond do Zarządu Katolickiego Związku Kobiet

- 29.12.1938
- 12.04.1939
- 22.03.1939
- 11.05.1939
- 31.05.1939

Janina Strawińska do kard. A. Hlonda - 13.06.1939

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 22.06.1939]

II. KORESPONDENCJA W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH I INNYCH Z OKRESU WOJNY 1939-1940

Kard. August Hlond do o. Filippo Soccorsi SJ - 09.09.1939

Henricus Quatrocolo do Stanisława Glabisza - 18.09.1939

Aegidius del Corpo do kard. A. Hlonda - 18.09.1939

Kard. Gennaro Granito di Belmonte do kard. A. Hlonda - 11.01.1940

Kard. Enrico Gasparri do kard. A. Hlonda - 02.01.1940

Bernardino Nogara do kard. A. Hlonda - 05.02.1940

Kard. A. Hlond do Giulio Grazioli - 10.02.1940

- Załącznik: I tribunali ecclesiastici in Polonia. State del 1. febbraio 1940

Kard. A. Hlond do kard. Henryka Gasparri - 07.02.1940

Francesco Morano do kard. A. Hlonda - 05.02.1940

Kard. Eugenio Tisserant do kard. A. Hlonda - 28.03.1940

Ernesto Ruffini do kard. A. Hlonda - 27.04.1940

Ks. Giuseppe Cesarini do kard. A. Hlonda - 01.05.1940

[Karta wizytowa - 03.05.1940]

Obersturaführer Kurt do Reichssicherheitshauptamt w Berlinie - 08.07.1940

III. KORESPONDENCJA W SPRAWIE POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W ANGLII I WALII 1945-1948

Ks. Władysław Staniszewski do kard. A. Hlonda - 09.05.1945

Ks. Wł. Staniszewski do ks. A. Baraniaka - 20.06.1946

Ks. Wł. Staniszewski do Kancelarii Prymasa Polski - 20.06.1946

Kard. A. Hlond do ks. bpa I. Świrskiego - 20.03.1948

Ks. Bronisław Michalski do ks. abpa W. Dymka - 21.08.1946

Kard. A. Hlond do ks. Wł. Staniszewskiego - 31.08.1946

Ks. Wł. Staniszewski do kard. A. Hlonda

- 01.10.1946
- 30.10.1946

Ks. Stanisław Bełch do kard. A. Hlonda - 27.11.1946

Odręczne uwagi ks. Wł. Staniszewskiego w sprawie listu ks. St. Bełcha

Notatka w sprawie polskich kleryków studiujących w Anglii

Alfons Rataj do ks. Nikodema Mędlewskiego - 11.03.1945

Ks. Stanisław Bełch do kard. A. Hlonda - 09.12.1946

Ks. Władysław Staniszewski do ks. A. Baraniaka - 10.02.1947

Ks. Władysław Staniszewski do ks. A. Baraniaka - Wielkanoc 1947

Ks. Wł. Staniszewski do kard. A. Hlonda

- 01.05.1947
- 19.06.1947

Ks. Wł. Staniszewski do ks. A. Baraniaka - 24.08.1947

Ks. Jan Majchrzycki do Kancelarii Prymasa Polski

- 27.06.1947
- 05.07.1947

Ks. Wł. Staniszewski do ks. A. Baraniaka - 23.08.1947

Ks. Wł. Staniszewski do kard. A. Hlonda - 28.02.1948

Kard. Bernard Griffin do kard. A. Hlonda - 26.02.1948

Tłumaczenie

Kard. A. Hlond do kard. B. Griffina - 22.05.1948

Dekret nominacyjny na rektora Polskiej Misji Katolickiej dla ks. Władysława Staniszewskiego w Londynie - tekst polski - 01.09.1948

Dekret nominacyjny na rektora Polskiej Misji Katolickiej dla ks. Władysława Staniszewskiego w Londynie - tekst francuski - 01.09.1948

Ks. Władysław Staniszewski do kard. A. Hlonda - 03.05.1948

Kard. A. Hlond do ks. Wł. Staniszewskiego - 12.05.1948

Ks. Wł. Staniszewski do kard. A. Hlonda

- 12.08.1948
- 25.07.1948

Kard. A. Hlond do ks. Wł. Staniszewskiego - 01.09.1948

- [Załącznik: Odezwa do księży nie wojskowych]

Abp A. Mac Donald do kard. A. Hlonda - 17.03.1948

Abp A. Mac Donald do kard. A. Hlonda. Tłumaczenie - 17.03.1948

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - brak daty]

Kard. A. Hlond do abpa Mac Donald - 08.04.1948

Odezwa do Polaków w W. Brytanii - 21.02.1947

Serwisy prasowe w sprawie Polskiej Misji Katolickiej w Szkocji

- O Polską Misję Katolicką w Szkocji - 05.05.1947
- Polska Misja Katolicka w Szkocji - 14.05.1947

Bolączki i potrzeby duszpasterstwa polskiego w Anglii - 07.02.1948

Ks. Bolesław Szkiłądź do Kancelarii Prymasa Polski - 20.01.1948

Kard. A. Hlond do ks. Bronisława Michalskiego - 09.02.1948

Prowincjał OO. Oblatów do kard. A. Hlonda - 12.07.1948

[List N.N. do N.N. napisany po francusku - 01.02.1948]

Ks. A. Gogoliński do kard. A. Hlonda

- 21.01.1948
- 24.01.1948
- 24.03.1948

Zał. Polskie duszpasterstwo katolickie w Wielkiej Brytanii

- Dane statystyczne
- Rozmieszczenie Polaków
- Warunki życia Polaków
- Praca Polaków
- Przewidywana repatriacja i emigracja
- Stan moralny Polaków w W. Brytanii
- Religijność Polaków w W. Brytanii
- Czynniki zagrażające
- Czego należy oczekiwać w najbliższej przyszłości
- Tendencje władz brytyjskich
- Uwagi ogólne

Załącznik: [Sprawozdanie o stanie Polaków w Wielkiej Brytanii] - 23.01.1948

Ks. A. Gogoliński do kard. A. Hlonda - 25.01.1948

Polskie Duszpasterstwo Katolickie w Wielkiej Brytanii

- Duchowieństwo polskie
- Polska Misja Katolicka
- Duszpasterstwo P.K.P.R.
- Struktura organizacyjna duszpasterstwa P.K.P.R.
- Inne duszpasterstwa
- Duszpasterstwo P.R.C./R.A.F.
- Powikłania jurysdykcyjne oraz braki organizacyjne w terenie
- Duchowieństwo pracujące w duszpasterstwie Polaków w Wielkiej Brytanii
- Klerycy
- Zakonnicy
- Migracja księży polskich z W. Brytanii
- Hierarchia katolicka i duchowieństwo brytyjskie a duszpasterstwo polskie
- Sprawa duszpasterstwa polskiego w przyszłości
- Koncepcja kard. Griffina
- Koncepcja ks. prałata Michalskiego
- Koncepcja biskupów
- Problem szkocki

- Załącznik 1: Sprawa jurysdykcji kościelnej duchowieństwa polskiego na terenie W. Brytanii - 09.05.1947

Kard. A. Hlond do ks. A. Gogolińskiego

- 09.02.1948
- 08.04.1948

Ks. Al. Gogoliński do kard. A. Hlonda

- 31.01.1948
- 24.02.1948
- Projekt umowy pomiędzy Episkopatem Anglii i Walii a hierarchią polską w sprawie nowej organizacji polskiego duszpasterstwa w diecezjach angielskich i walijskich
- 24.02.1948
- Załącznik: Materiał do instrukcji J. Em. Kardynała Prymasa Polski dla rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii oraz dla duchowieństwa polskiego, zatrudnionego w duszpasterstwie dla Polaków w diecezjach angielskich i walijskich
- 28.02.1948

Zmarł b. naczelny kapelan polskich lotników w Anglii śp. ks. prał. Rafał Gogoliński-Elston

Lista księży polskich w Wielkiej Brytanii

IV. KORESPONDENCJA Z CZŁONKAMI EPISKOPATU I PRZEDSTAWICIELAMI POLSKICH WŁADZ 1946-1948

Kard. A. Hlond do Władysława Kiernika - 25.03.1946

Bp Stefan Wyszyński do kard. A. Hlonda - 13.08.1946

Kard. A. Hlond do bpa Stefana Wyszyńskiego - [brak daty]

Bp Stefan Wyszyński do kard. A. Hlonda

- 04.02.1947
- 21.08.1946
- 06.01.1947
- 20.05.1947
- 20.03.1948
- 08.07.1948

Kard. A. Hlond do bpa Stefana Wyszyńskiego - [brak daty]

Bp Stefan Wyszyński do kard. A. Hlonda

- 27.07.1948
- 22.09.1948

Bp Jan Lorek do kard. A. Hlonda - 01.12.1947

- Zał: Bp Jan Lorek do Bolesława Bieruta, prezydenta R.P. - 30.11.1947

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 31.10.1945

Ks. Bolesław Kominek do kard. A. Hlonda - 11.06.1946

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 30.07.1946

Ks. Bolesław Kominek do kard. A. Hlonda - 09.01.1947

Ks. Edmund Nowicki do kard. A. Hlonda - 20.01.1947

Bp Franciszek Barda do kard. A. Hlonda - 07.02.1948

Ks. Edmund Nowicki do kard. A. Hlonda - 14.06.1946

Bp Kazimierz J. Kowalski do kard. A. Hlonda - 27.03.1947

Zaświadczenie kard. A. Hlonda o mianowaniu ks. B. Kominka administratorem apostolskim na Śląsku Opolskim - 25.05.1948

V. KORESPONDENCJA PRZEDSTAWICIELI POLSKIEGO EPISKOPATU Z WŁADZAMI RZĄDOWYMI 1945-1948

Minister Administracji Publicznej Wł. Kiernik do pełnomocników okręgowych R.P. dla Ziem Odzyskanych - 17.09.1945

- Załącznik: Uchwała Rady Ministrów z 12 IX 1945 w sprawie konkordatu
- Zał. 2: Protokół konferencji ks.ks. kardynałów ks. A. Hlonda i A. St. Sapiehy w rezydencji arcybiskupiej w Krakowie 31 I 1947

Bp Stanisław Adamski do Bolesława Bieruta - 13.01.1947

Bp Stanisław Adamski do gen. Aleksandra Zawadzkiego - 20.01.1947

Biuro Prezydialne KRN do bp Stanisława Adamskiego - 01.02.1947

Ks. Kazimierz Łomacki do wojewody białostockiego - 30.04.1947

Ministerstwo Spraw Zagranicznych do ks. Edmunda Nowickiego - 21.05.1947

Ks. Franciszek Łojek do Kurii Administracji Ap. w Gorzowie - 27.05.1948

Ks. Ludwik Chrapko do Administracji Apostolskiej w Gorzowie - 29.05.1948

Bp Zygmunt Choromański do Józefa Cyrankiewicza

- 23.04.1947 [1]
- 23.04.1947 [2]

Przegląd stanowisk Kościoła i Rządu dokonany przez J. Puzynę - 07.09.1947

Bp Zygmunt Choromański do Ministra Oświaty St. Skrzeszewskiego - 23.08.1948

Petycje polskich zakonów do kurii biskupich w sprawie pracy na Ziemiach Zachodnich - 04.12.1945

VI. KORESPONDENCJA Z ARCYBISKUPEM ANTONIM BARANIAKIEM DOTYCZĄCA KARD. A. HLONDA 1945-1971

O. Efrem z Kcynii do ks. Antoniego Baraniaka - 02.04.1936

Ks. Czesław Czartoryski do ks. Antoniego Baraniaka

- 16.09.1944
- 09.01.1945

Ks. Antoni Baraniak do ks. Czesława Czartoryskiego - 22.04.1945

Ks. Antoni Baraniak do o. Jean Deshusses OSB - 07.12.1945

- Załącznik: Streszczenie przekładu listu ks. A. Baraniaka z 7.11.1945 do o. Jean Deshusses OSB w Hautecombe z j. francuskiego, dokonanego przez Urząd Bezpieczeństwa w Warszawie w czasie śledztwa bpa Antoniego Baraniaka w mokotowskim więzieniu w Warszawie

Ks. Czesław Wędzioch do ks. A. Baraniaka - 29.08.1947

Ks. Antoni Baraniak do ks. Lucjana Haendschke - 01.11.1947

Ks. Karl Salesny SDB do abpa A. Baraniaka

- 27.02.1971
- 27.03.1971

Abp Antoni Baraniak do ks. Karl Salesny'ego

- 28.03.1971
- 10.04.1971
- 01.02.1971

Karl H. Salesny do abpa A. Baraniaka - 11.02.1971

Przedmowa abpa A. Baraniaka do pracy ks. K. H. Salesny'ego: "Kardinal August Hlond, 1881-1948 Erzbischof von Gnesen-Posen und Warsachau 1926-1948"


Spis rzeczy

odsłon: 2206 Do góry