Tom V, część 24 - Korespondencja z kard. A. Hlondem

Red. S. Kosiński SDB, Ląd nad Wartą, 1983

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA Z BISKUPEM KAROLEM RADOŃSKIM I Z INNYMI OSOBAMI 1927-1939

Kard. A. Hlond do bpa Karola Radońskiego - 06.03.1928

Dekret - 02.04.1928

Bp Karol Radoński do kard. A. Hlonda i Al. Kakowskiego - 16.12.1930

[Pismo abpa Marmaggi - brak daty]

Kard. A. Hlond do bpa K. Radońskiego - 20.10.1928

Bp Karol Radoński do Kardynałów A. Hlonda i A. Kakowskiego - 16.12.1931

Kard. A. Hlond do bpa Karola Radońskiego

- 04.12.1935
- 24.05.1947
- 14.05.1948

Michał Grażyński do kard. A. Hlonda - 13.11.1937

Przekład niemiecki

Kard. A. Hlond do Michała Grażyńskiego

- 16.11.1937
- 25.01.1938

Mikołaj Czubatyj do kard. A. Hlonda - 06.11.1938

Józef Birkenmajer do kard. A. Hlonda - 16.11.1938

Kard. A. Hlond do J. Birkenmajera - 09.12.1938

Ks. Józef Chudziński do kard. A. Hlonda - 04.08.1938

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 29.08.1938]

Ks. Władysław Staniszewski do ks. Henryka Zborowskiego - 17.12.1938

Ks. Wojciech Niemier CR do kard. A. Hlonda - 07.04.1939

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 07.04.1939]

Henryk Olszewski do kard. A. Hlonda - 03.04.1939

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 05.04.1939]

Kard. A. Hlond do Emilii Szewicowej

Ks. Leon Piasecki SDB do kard. A. Hlonda - 07.12.1936

Ks. Wojciech Rogaczewski do kard. A. Hlonda - 16.02.1936

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 21.02.1936]

[II. KORESPONDENCJA Z PRZEDSTAWICIELAMI TOWARZYSTW POLONIJNYCH ZAGRANICĄ 1936-1939]

Leon T. Walkowicz do kard. A. Hlonda - 19.04.1936

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 29.05.1936]

Centralny Związek Towarzystw i Organizacyj Polskich w Belgii do kard. A. Hlonda - 26.04.1936

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 22.05.1936]

Związek Strzelecki w Brukseli do kard. A. Hlonda - 11.04.1937

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 15.04.1937]

Liga Morska w Ameryce do kard. A. Hlonda - 20.04.1937

Ks. H. Zborowski do Ligi Morskiej w Ameryce - 13.05.1937

Związek Polaków w Niemczech do kard. A. Hlonda - 05.06.1937

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 12.06.1937]

Kard. A. Hlond do Towarzystwa Śpiewaczego św. Cecylii w Berlinie - 28.10.1937

Związek Harcerstwa Polskiego we Francji do kard. A. Hlonda - 27.06.1937

Stowarzyszenie Rezerwistów i B. Wojskowych we Francji do kard. A. Hlonda - 24.10.1937

[Odpowiedź ks. Durzyńskiego - 08.11.1937]

Unia Polaków Katolików w Posadas do kard. A. Hlonda - 24.10.1937

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 29.11.1937]

Związek Polek w Ameryce do kard. A. Hlonda - 09.02.1938

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 23.02.1938]

Związek Harcerstwa Polskiego we Francji do kard. A. Hlonda - 27.02.1938

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 31.03.1938]

Związek Strzelecki we Francji do kard. A. Hlonda - 11.04.1938

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 25.04.1938]

Kolonia Polska z Gobernador Roca /Argentyna/ do kard. A. Hlonda - 04.03.1938

Legion Pułaskiego w Ameryce do kard. A. Hlonda - 17.07.1938

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 08.08.1938]

Ks. S. Durzyński do Zarządu Legionu Pułaskiego - 17.08.1938

Ks. H. Zborowski do Teresy M. Górki - 25.04.1939

Teresa M. Górka do kard. A. Hlonda - 01.04.1939

Związek Strzelecki we Francji i Belgii do kard. A. Hlonda - 02.04.1939

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 13.04.1939]

Zjednoczenie Polskich Towarzystw Kat. we Francji do kard. A. Hlonda - 02.07.1939

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 06.07.1939]

Z. W. Romaszewicz do kard. A. Hlonda - 25.07.1939

W załączniku wycinek prasowy: Ownership of Danzig and Pomerania - 06.06.1939

Ks. H. Zborowski do Z. W. Romaszkiewicza - 31.07.1939

III. KORESPONDENCJA Z DUCHOWNYMI I ŚWIECKIMI RÓŻNYCH KRAJÓW 1936-1939

Kard. A. Hlond do bpa Thommas Louis Heylen - 11.02.1936

Josef Foltynowskij do kard. A. Hlonda - 24.02.1936

Kard. A. Hlond do abpa Leopolda Prečana - 04.03.1936

Christine de Hemptine do kard. A. Hlonda - 01.09.1936

Kard. A. Hlond do Christine Hemptine - 05.09.1936

Kard. A. Hlond do ks. Arnolda Smeets SDB

- 07.09.1936
- 06.10.1936

M. Van den Heuvel do kard. A. Hlonda - 28.09.1936

Kard. A. Hlond do M. Van den Heuvel - 14.10.1936

Kard. A. Hlond do Pierre Pesnel - 18.01.1937

Otto Gramenn do kard. A. Hlonda - 22.12.1936

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 19.02.1937]

P. J. Gouder de Beauregard do kard. A. Hlonda - 14.06.1937

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 17.06.1937]

Kard. A. Hlond do ks. N. Czeloth - 02.08.1938

Kard. A. Hlond do Jean Georges Ruckl - 19.09.1938

Kard. A. Hlond do Urzędu Prezydenta - 05.09.1939

Kard. A. Hlond do bpa Paul Remond - 18.06.1939

Kard. A. Hlond do kard. Alfreda Baudrillart - 01.06.1939

Kard. A. Hlond do abpa Francesco Marmaggi - 1932

IV. KORESPONDENCJA W SPRAWIE POLSKIEJ EMIGRACJI W PERU 1928-1939

Ks. Stanisław Kwietniewski do kard. A. Hlonda - 01.07.1928

Ks. Henryk Zborowski do Urzędu Emigracyjnego - 21.02.1929

Urząd Emigracyjny do Kancelarii Prymasa Polski - 30.04.1929

Ks. Antoni Białowąs do Kancelarii Prymasa Polski - 16.01.1931

Kancelaria Prymasa Polski do ks. A. Białowąsa - 14.02.1931

Kancelaria Prymasa Polski do Urzędu Emigracyjnego - 14.02.1931

Kancelaria Prymasa Polski do ks. Fr. Sokoła - 22.04.1931

Sprawozdanie ks. Franciszka Sokoła z Peru - 15.12.1930

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 21.04.1931]

Ks. A. Białowąs do Kancelarii Prymasa Polski - 20.04.1931

[List Zofii Gardulskiej - 18.04.1931]

Kancelaria Prymasa Polski do ks. A. Białowąsa - 23.05.1931

Ks. A. Białowąs do Kancelarii Prymasa Polski - 01.05.1931

Kancelaria Prymasa Polski do Urzędu Emigracyjnego i Departamentu Konsularnego MSZ w Warszawie - 19.05.1931

Kancelaria Prymasa Polski do bpa Adolfa Szelążka - 23.05.1931

Drugie sprawozdanie ks. Franciszka Sokoła z Peru - 06.04.1931

Kancelaria Prymasa Polski do ks. A. Białowąsa - 11.06.1931

[List ks. A. Białowąsa - 19.05.1931]

Ks. Antoni Białowąs do Kancelarii Prymasa Polski - 06.06.1931

Kancelaria Prymasa Polski do ks. Fr. Sokoła - 13.06.1931

Urząd Emigracyjny do Kancelarii Prymasa Polski - 28.05.1931

Kancelaria Prymasa Polski do ks. F. Sokoła - 17.05.1932

Kancelaria Prymasa Polski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 20.10.1932

Ministerstwo SZ do Kancelarii Prymasa Polski - 11.03.1933

[List ks. Zborowskiego do ks. Sokoła - 04.04.1933]

Trzecie sprawozdanie ks. Fr. Sokoła z 15 VI 1932

Kancelaria Prymasa Polski do ks. Fr. Sokoła - 30.11.1933

Kancelaria Prymasa Polski do Ministerstwa SZ - 01.03.1934

Kancelaria Prymasa Polski do Poselstwa RP w Brazylii - 24.02.1934

Kancelaria Prymasa Polski do ks. Fr. Sokoła - 24.02.1934

Michał Sztaba do Towarzystwa Kolonizacyjnego w Los Angeles - 28.06.1931

Sprawozdanie ks. Fr. Sokoła z Peru z dnia 29 grudnia 1933

Duszpasterstwo, Peru

Poselstwo Polskie do ks. Jana Piłki CM - 20.10.1931

Komunikat Radcy Emigracyjnego w sprawie uchodźców z Peru - [brak daty]

Likwidacja kolonizacji polskiej w Peru - 25.08.1935

Smutne tułaczki wychodźców polskich - 12.09.1931

W dziewiczych lasach Peru znalazło śmierć kilku polskich wychodźców - 20.08.1931

Martyrologia naszych emigrantów do Peru - 18.11.1930

Smutny koniec emigracji do Peru - 07.05.1935

V. KORESPONDENCJA W SPRAWIE POLSKIEJ EMIGRACJI W NORWEGII I SZWECJI 1925-1939

Ks. W. Meijerink do kard. Edmunda Dalbora - 12.03.1925

Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu do bpa St. Łukomskiego - 13.03.1925

Bp St. Łukomski do ks. W. Meijerinka - 19.03.1925

Ks. W. Meijerink do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu - 02.04.1925

Bp Johannes Erik Muller do bpa A. Hlonda - 26.11.1925

Ks. Henryk Zborowski do bpa Augusta Hlonda - 26.01.1926

Ks. W. Maijerink /do kard. A. Hlonda/ bpa Stanisława Łukomskiego - 02.03.1927

Kard. A. Hlond do ks. Piotra Augustynika - 04.04.1927

Ks. Piotr Augustynik do kard. A. Hlonda - 24.04.1927

Ks. H. Zborowski do ks. Piotra Augustynika - 11.10.1927

Alfred Wysocki do kard. A. Hlonda - 27.05.1927

Ks. H. Zborowski do Poselstwa Polskiego w Sztokholmie - [brak daty]

/Ks. Piotr Augustynik/ Sprawozdanie z podróży misyjnej wśród Polaków w Szwecji - lipiec-sierpień 1927 roku - 10.10.1927

Ks. Henryk Zborowski do księży M. Świetlika i P. Bzdyla - 18.10.1927

Ks. Piotr Bzdyl do ks. Henryka Zborowskiego - 19.01.1928

Bp Johannes Erik Muller do kard. A. Hlonda - 31.03.1928

Ks. Henryk Zborowski do SS. Służebniczek w Pleszewie - 21.06.1928

Bp J. E. Muller do kard. A. Hlonda - 31.03.1928

Ks. H. Zborowski do ks. Grzegorza Waschle - 01.07.1928

S. Władysława, przeł. gen. Sł. M. do ks. Henryka Zborowskiego - 28.06.1928

Kolonia Polska w Oskarström do kard. A. Hlonda - 20.04.1928

[Dopisek ks. G. Waschle - 25.03.1928]

Ks. H. Zborowski do bpa J. E. Mullera - 28.04.1928

Ks. Grzegorz Waschle do kard. A. Hlonda - 12.06.1928

S. Agata Liczbińska do ks. H. Zborowskiego - 10.08.1928

Ks. H. Zborowski do Urzędu Województwa Poznańskiego - 11.08.1928

Ks. H. Zborowski do przełożonej SS. Służebniczek w Pleszewie - 13.08.1928

Ks. H. Zborowski do Poselstwa Polskiego w Stockholmie - 07.09.1928

[Kard. A. Hlond do Poselstwa Polskiego RP w Stockholmie - 05.09.1928]

Kard. A. Hlond do bpa J. E. Mullera - 04.09.1928

Ks. H. Zborowski do ks. Piotra Augustynika - 31.01.1929

Kard. A. Hlond do Kasy Kurii abpiej w Poznaniu - 24.12.1928

Ks. H. Zborowski do Urzędu Emigracyjnego w Warszawie - 21.11.1928

Poselstwo Polskie w Stockholmie do kard. A. Hlonda - 25.09.1928

Bp J. E. Muller do kard. A. Hlonda - 15.11.1928

S. Władysława Jackowska Sł. M. do ks. H. Zborowskiego - 17.11.1928

Załącznik do listu s. Władysławy Jackowskiej z 17.11.1928

Urząd Emigracyjny do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu

- 17.12.1928
- 13.02.1929

Bp J. E. Muller do kard. A. Hlonda

- 20.02.1929
- 25.06.1929

Kard. A. Hlond do bpa J. E. Mullera - 10.07.1929

Bp J. E. Muller do siostry służebniczki - 28.04.1930

Bp Johannes Erik Muller do kard. A. Hlonda - 18.04.1929

P. Leander Haase OSB do kard. A. Hlonda

- 25.07.1929
- 20.07.1929

Ks. N. Mędlewski do Ministra K. Rozwadowskiego - 01.08.1929

K. Rozwadowski do kard. A. Hlonda - 07.08.1929

Ks. H. Zborowski do ks. Piotra Augustynika - 20.02.1929

Bp J. E. Muller do kard. A. Hlonda

- 06.08.1929 [1]
- 06.08.1929 [2]
- 04.10.1929

Kard. A. Hlond do bpa J. E. Mullera - 21.10.1929

S. Władysława Jackowska do ks. H. Zborowskiego - 13.12.1929

Ks. Stanisław Janicki do Związku Sodalicyj Mariańskich - 18.12.1929

Bp Johannes Erik Muller do kard. A. Hlonda - 17.12.1929

Ks. Stanisław Janicki do przełożonej SS. Służebniczek w Pleszewie

- 17.12.1929
- 07.03.1930 [1]
- 07.03.1930 [2]

Sprawozdanie SS. Służebniczek N.M.P. w Oskarstromie Szwecja - [brak daty]

Zaproszenie kard. A. Hlonda na obiad przez ks. bpa J. E. Mullera w czasie jego pobytu w Szwecji 18 VIII 1929

Bo Johannes Erik Muller do kard. A. Hlonda - 09.01.1930

Siostra Kwiryna do ks. St. Janickiego - 15.03.1930

Bp Johannes Erik Muller do kard. A. Hlonda - 05.07.1930

Ks. H. Zborowski do SS. Służebniczek w Oskarstrem

- 15.09.1930
- 22.12.1930

Ks. St. Janicki do Związku Sodalicji Mariańskich w Poznaniu - 07.03.1930

Kard. A. Hlond do bpa J. E. Mullera - 15.01.1931

Ks. Stefan Wullert do kard. A. Hlonda - 21.03.1932

Bp Johannes Erik Muller do kard. A. Hlonda

- 20.01.1930
- 28.08.1931

Ks. H. Zborowski do bpa J. E. Mullera - 24.10.1931

[List kard. A. Hlonda - 27.12.1930]

Bp J. E. Muller do /kard. A. Hlonda/ ks. H. Zborowskiego - 01.11.1931

Ks. H. Zborowski do ks. Stefana Wullerta - 23.11.1931

Ks. H. Zborowski do przełożonej SS. Służebniczek w Pleszewie - 23.11.1931

S. Zenona, służ. Marji do ks. H. Zborowskiego - 19.11.1931

Poświadczenie - 30.08.1932

Ks. Stefan Wullert do kard. A. Hlonda

- 13.12.1932
- Załącznik do listu ks. Stefana Wullerta z 13 XII 1932
- 21.03.1932

Ks. Jakub Mangers, wik. ap. Oslo do kard. A. Hlonda - 19.09.1932

Kard. A. Hlond do bpa Jakuba Mangersa - 20.09.1932

S. Agata Liczbińska do ks. H. Zborowskiego - 03.10.1932

Ks. H. Zborowski do s. Agaty Liczbińskiej - 09.11.1932

S. Agata Liczbińska do ks. H. Zborowskiego - 12.11.1932

S. Kwiryna do ks. H. Zborowskiego

- 16.11.1932
- 18.12.1932
- 31.10.1933

Ks. H. Zborowski do s. Wiktorii, sł. M. w Oskarström

- 15.10.1935
- 25.10.1935

J. Theeuwes do kard. A. Hlonda - 03.05.1933

Michał Gach do kard. A. Hlonda - 04.12.1933

Florjan Bojak do kard. A. Hlonda - 04.12.1933

Ks. H. Zborowski do Floriana Bojaka i Michała Gach - 11.01.1934

Gustaw Armfeld do kard. A. Hlonda - 07.07.1937

S. Kwiryna Chwalna do ks. kan. Zborowskiego - 14.03.1934

Bp J. E. Muller do kard. A. Hlonda - 17.12.1934

S. Wiktoria Janiak, sł. M. do ks. H. Zborowskiego

- 04.11.1935
- 16.12.1937

Ks. H. Zborowski do s. Wiktorii Janiak - 23.12.1937

Bp J. E. Muller do kard. A. Hlonda - 16.11.1937

Kard. A. Hlond do bpa J. E. Mullera - 20.12.1937

Biuro Komisji Dewizowej do Kancelarii Prymasa Polski

- 28.01.1938
- 05.07.1938

S. Wiktoria Janiak do ks. H. Zborowskiego - 08.02.1938

S. Kwiryna Chwalna, sł. M. do ks. H. Zborowskiego - 16.07.1938

Pokwitowanie - 13.12.1938

Ks. Fr. Marlewski do Kancelarii Prymasa Polski - 29.04.1938

S. Kwiryna Chwalna, sł. M. do ks. H. Zborowskiego - 22.05.1938

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 14.06.1938]

Polacy w Szwecji - 26.03.1927

Sytuacja Kościoła katolickiego w krajach Skandynawskich - 22.01.1935

Kościół katolicki w Szwecji - 29.11.1935

VI. KORESPONDENCJA W SPRAWIE POLSKIEJ EMIGRACJI W SZWAJCARII 1931-1937

Ks. Jan Jaroszewicz do Kancelarii Prymasa Polski - 30.09.1931

Bp Karol Radoński do kard. Augusta Hlonda - 28.10.1931

Kard. A. Hlond do bpa M. Besson - 05.11.1931

Bp Marius Besson do kard. A. Hlonda - 10.11.1931

Kard. Hlond do ks. bpa Radońskiego - 20.11.1931

Ks. Janicki do ks. Jana Jaroszewicza - 04.11.1931

Dra Tadeuszowa M. Ulatowska do P. Smoczyńskiej - 27.04.1932

Ks. Fr. Jaworski do Kancelarii Prymasa Polski - 08.06.1932

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego - 22.06.1932]

Ks. Leon Andrzejewski do Kancelarii Prymasa polski - 16.11.1932

[Odpowiedź ks. Durzyńskiego - 26.11.1932]

Bp Karol Radoński do Kancelarii Prymasa Polski - 02.12.1932

[List ks. Durzyńskiego - 06.12.1932]

Kuria Biskupia w Kielcach do Kancelarii Prymasa Polski - 05.12.1932

Kard. A. Hlond do bpa M. Besson - 16.12.1932

Bp Marius Besson do kardynała Augusta Hlonda - 23.12.1932

Ks. Leon Grzenkowicz do Kancelarii Prymasa Polski - 29.01.1934

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 01.02.1934]

Delegat Polaków z Szwajcarii do Kancelarii Prymasa Polski - 28.06.1935

Ks. H. Zborowski do bpa M. Besson

- 31.07.1935 [1]
- 31.07.1935 [2]

Ks. Kazimierz Michalski do kardynała Augusta Hlonda - 27.09.1935

Ks. H. Zborowski do ks. dra Kazimierza Kowalskiego - 30.09.1935

Ks. L. Kwiek do Kancelarii Prymasa Polski - 30.10.1935

Ks. Karol Konopka do ks. Henryka Zborowskiego - 03.11.1935

Ks. Durzyński do ks. dra Karola Konopki - 08.11.1935

Kard. A. Hlond do bpa Mariusza Besson - 11.1935

L. Waeber do kardynała Augusta Hlonda - 22.11.1935

Odpis do akt duszpasterstwa polskiego w Szwajcarii - 31.03.1937

VII. KORESPONDENCJA W SPRAWIE POLSKIEJ EMIGRACJI NA ŁOTWIE 1923-1928

Ks. redaktor Gradzki do kardynała Dalbora - 11.01.1923

A. Hlond do Urzędu Emigracyjnego w Warszawie - 24.05.1928

Ks. H. Zborowski do ks. Edwarda Roppa - 02.07.1928

Ks. Około Kułak do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu

- 11.07.1928
- 19.07.1928

Urząd Emigracyjny do kard. A. Hlonda - 26.06.1928

Ks. Bronisław Świrszczewski do ks. kan. H. Zborowskiego - 21.07.1928

Ks. H. Zborowski do Urzędu Emigracyjnego w Warszawie - 25.07.1928

[Informacja z Urzędu Emigracyjnego - brak daty]

Ks. H. Zborowski do ks. dra Br. Świrszczewskiego - 13.09.1928

Ks. Br. Świrszczewski do kardynała Augusta Hlonda - 27.09.1928

M. Kokoszkiewicz do Kurii Prymasowskiej w Poznaniu - 04.04.1929

Ks. H. Zborowski do Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu

- 10.04.1928 [1]
- 10.04.1928 [2]

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej - 02.05.1929

Ks. H. Zborowski do ks. Franciszka Jelińskiego - 27.12.1928

Abp Antonio Zecchini do kard. A. Hlonda - 17.12.1928

Ks. Zborowski do ks. Br. Świrszczyńskiego - 18.02.1929

Ks. Świrszczyński do ks. kard. Augusta Hlonda - 02.03.1929

Polacy na Łotwie - [brak daty]

H. Matecka do ks. dra Janickiego - 19.12.1929

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 20.12.1929

Ksiądz Janicki do księdza F. Mączyńskiego - 24.10.1932

Ksiądz F. Mączyński do Kancelarii Prymasa Polski - 16.11.1932

Polacy na Łotwie - 10-11.1928

Polacy na Łotwie - [brak daty]

VIII. KORSPONDENCJA Z ŚWIATOWYM ZWIĄZKIEM POLAKÓW Z ZAGRANICY 1939

Inż. Jerzy Grabowski do ks. prałata Henryka Zborowskiego - 18.07.1939

Stefan Lenartowicz do ks. prałata Henryka Zborowskiego - 17.05.1939

Stefan Lenartowicz do Kancelarii Prymasa Polski - 07.08.1939

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 23.08.1939]

Kard. A. Hlond do Władysława Raczkiewicza - 22.08.1939

Władysław Raczkiewicz do kard. A. Hlonda - 04.08.1939

IX. KORESPONDENCJA POWOJENNA 1946-1947

Kard. A. Hlond do przełożonej wyższej zakonów żeńskich w Polsce - 27.03.1947

Kard. A. Hlond do biskupów ordynariuszów w Polsce - 12.05.1947

X. ADRESY NA WIZYTÓWKACH ZŁOŻONYCH KARD. A. HLONDOWI W RZYMIE I W LONDYNIE W LATACH 1939-1945

Adresy przesłane kard. A. Hlondowi w Rzymie 1939-1940


Spis rzeczy

odsłon: 2250 Do góry