Tom V, część 26 - Korespondencja z kard. A. Hlondem

Red. S. Kosiński SDB, Ląd nad Wartą, 1984

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA W SPRAWIE EMIGRACJI POLSKIEJ W RUMUNII 1930-1938

Ks. W. Grabowski do ks. kard. Augusta Hlonda - 16.10.1930

Polski Związek Szkolny do kard. A. Hlonda - 31.01.1932

Ks. Jan Walniczek do kard. Augusta Hlonda - 22.02.1932

Ks. H. Zborowski do ks. prałata Grabowskiego - 15.03.1932

Apoloniusz Zarychta do Kancelarii Prymasa Polski - 04.03.1932

Ks. inf. W. Grabowski do Kancelarii Prymasa Polski - 09.03.1932

Ks. M. Gieszczykiewicz do ks. dra Janickiego - 09.04.1932

Ks. H. Zborowski do ks. Gieszczykiewicza - 20.04.1932

Ks. Z. Biłko do ks. infułata W. Grabowskiego - 04.07.1932

B. Ambrożewicz do kard. A. Hlonda

- 01.06.1932
- 05.07.1932

Ministerstwo SZ do Kancelarii Prymasa Polski - 06.07.1932

Kancelaria Prymasa Polski do Ministerstwa SZ - 10.08.1932

Bp Michel Robu do kard. A. Hlonda - 26.03.1933

Ks. W. Grabowski do Kancelarii Prymasa Polski - 19.08.1932

Wykaz opłat związanych z utrzymaniem w Arcyb. Seminarium Duch. w Gnieźnie alumnów z Rumunii - 1933

Ks. M. Gieszczykiewicz do ks. H. Zborowskiego - 08.10.1932

Ks. M. Gieszczykiewicz do ks. Leopolda Biłki - 29.10.1932

Uwagi ks. prał. Biłki

B. Ambrożewicz do ks. kardynała Augusta Hlonda - 01.11.1932

Ks. M. Gieszczykiewicz do ks. H. Zborowskiego - 27.11.1932

Kard. A. Hlond do bpa Gustawa Karola Mailath - 31.03.1933

Bp Gustavus Carolus Mailath do kard. Hlonda - 10.03.1933

Sprawozdanie ks. Lisonia z pobytu w Rumunii - 01.06.1933

Stefan Lenartowicz do Kancelarii Prymasa Polski - 28.02.1933

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 07.03.1933]

Ks. M. Gieszczykiewicz do ks. St. Janickiego - 27.03.1933

W sprawie Polonii w Pascani /Rumunia/

Ks. Mieczysław Gieszczykiewicz do Kancelarii Prymasa Polski - 26.08.1933

B. Ambroziewicz do ks. kardynała Augusta Hlonda - 13.11.1933

Ks. H. Zborowski do dr Bolesława Ambroziewicza - 20.11.1933

Ks. H. Zborowski do ks. wizytatora Kryski - 25.11.1933

Cyprian Godzik do Opieki Polskiej nad Rodakami - 02.01.1934

Kard. A. Hlond do bpa G. K. Mallath - 18.01.1934

Daniel Zamora do kard. A. Hlonda - 06.02.1934

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 13.02.1934]

Protest ks. Piotra Klimko do Kancelarii Prymasa Polski - 31.01.1934

Ks. H. Zborowski do ks. inf. W. Grabowskiego - 21.02.1934

Dr Bolesław Ambrożewicz do ks. kard. Augusta Hlonda - 28.04.1934

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 06.06.1933

Dr Witold Langrod do Kancelarii Prymasa Polski - 20.07.1934

[Odpowiedź Poselstwa RP w Bukareszcie - 09.07.1934]

Referat z pracy duszpasterskiej wśród Polaków w Rumunii

Norbert Gaschler do Kardynała Augusta Hlonda - 17.01.1935

Maciej Muniak do kard. A. Hlonda - 25.02.1935

Ks. W. Grabowski do Kancelarii Prymasa Polski - 04.04.1935

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 10.04.1935]

Ks. Jan Mościcki do ks. kard. Augusta Hlonda - 26.08.1935

Ks. Eugeniusz Nowak C.M. do kard. A. Hlonda - 11.10.1935

Ks. H. Zborowski do ks. Eugeniusza Nowaka C.M. - 14.10.1935

O. Gundysław Junik do kard. Augusta Hlonda - 30.10.1935

Wspomnienia z misji w Bessarabji - 28/III-27/IV.1935

Bp Michel Robu do Kardynała Augusta Hlonda - 25.11.1935

Kancelaria Prymasa Polski do ks. W. Grabowskiego - 30.11.1935

[Ks. Kazimierz Kowalski do ks. Zborowskiego - 11.12.1935]

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 16.12.1935]

Ks. inf. W. Grabowski do ks. Klemensa Średzińskiego - 06.03.1936

Ks. Eugeniusz Nowak do kard. Augusta Hlonda - 20.03.1936

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 23.03.1936]

Ks. Józef Chrucki do kard. Augusta Hlonda - 15.04.1936

- Załącznik: Ofiary na restaurację kościoła w Chocimiu

Ks. Klemens Średziński do Kancelarii Prymasa Polski - 21.05.1936

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 02.06.1936]

Ks. Klemens Średziński do Kancelarii Prymasa Polski - 25.09.1936

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 09.10.1936]

Ks. Klemens Średziński do Kancelarii Prymasa Polski - 07.06.1936

Sprawozdanie z pracy duszpasterskiej wśród wychodźtwa polskiego w Rumunji - 15.09.1936

Alfred Poniński do Kancelarii Prymasa Polski - 20.10.1936

Conseil de Fabrique de la Communaute Catolique de Constantza do kard. A. Hlonda - 11.08.1936

Ks. Zborowski do J.W. Pana Radcy Ponińskiego - 07.10.1936

A. Poniński do Kancelarii Prymasa Polski - 24.10.1936

Ks. Forecki do ks. kan. H. Zborowskiego - 16.11.1936

Odpis listu K. Pirożyńskiego do Księdza Foreckiego - 12.11.1936

Tłumaczenie - 06.10.1937

Ks. inf. Grabowski do ks. H. Zborowskiego - 27.10.1937

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 29.10.1937]

Polski Związek Szkolny w Rumunii do ks. kard. Hlonda - 29.10.1937

Ks. inf. W. Grabowski do ks. kard. Augusta Hlonda - 13.12.1937

Juraszek Władysław do ks. kard. Augusta Hlonda - 20.12.1937

E. Kreis do A. Hlonda - 11.05.1938

Ks. inf. W. Grabowski do Kancelarii Prymasa Polski - 08.06.1938

Ministerstwo Spraw Zagranicznych do Kancelarii Prymasa Polski - 20.07.1938

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 27.07.1938]

Ks. inf. Grabowski do Kancelarii Prymasa Polski - 21.07.1938

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 25.07.1938]

Ministerstwo Spraw Zagranicznych do Kancelarii Prymasa Polski - 05.08.1938

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 17.09.1938]

Ks. Piotr Klimko do kard. A. Hlonda - 12.08.1938

[Odpowiedź ks. Durzyńskiego - 12.08.1938, 20.08.1938]

Ks. inf. W. Grabowski do Kancelarii Prymasa Polski - 25.08.1938

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 20.09.1938]

Ks. inf. W. Grabowski do ks. kard. Augusta Hlonda - 20.09.1938

Odznaczenie kapłana polskiego zasłużonego w Rumunii - 08.04.1937

Odznaczenie kapłana polskiego w Rumunii - 08.07.1937

Złote gody kapłańskie polskiego pioniera w Rumunii - 13.09.1935

Katolicyzm i polskość w Besarabji i na Bukowinie - 27.03.1928

II. KORESPONDENCJA W SPRAWIE EMIGRACJI POLSKIEJ W JUGOSŁAWII 1925-1939

Mikołaj Samson Himmelstjerna do kard. A. Hlonda - [brak daty]

[Pisma kard. E. Dalbora]

- Do Polskiego Konsulatu Generalnego
- Do Drukarni i Księgarni św. Wojciecha
- Przew. x. prał. Prądzyński
- X. Archiwarjusz Majkowski
- Do J. Eksc. x. Biskupa Banjalucki Garić - 11.01.1926

Pol. Konsulat Generalny w Zagrzebiu do kard. E. Dalbora - 20.01.1926

Ks. Edmund Majkowski do kard. E. Dalbora

- 26.01.1926
- 07.02.1926

Stanisław Rymar do Kancelarii Prymasa Polski - 14.03.1927

Ks. Wojciech Bielecki do Kancelarii Prymasa Polski

- 05.05.1927
- 03.06.1927

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 14.06.1927]

[Listy ks. Bieleckiego do Kancelarii Prymasa Polski]

- 24.06.1927
- 02.09.1928

[Odpowiedź Kancelarii Prymasa Polski - 22.09.1928]

Ks. Wojciech Bielecki do Kancelarii Prymasa Polski - 14.09.1927

[List ks. Bieleckiego do Zarządu Opieki Społecznej Prymasa Polski - 30.06.1929]

Ks. Wojciech Bielecki do Kancelarii Prymasa Polski - 11.05.1928

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda

- 20.12.1929
- 12.02.1930

Bp Teodor Kubina do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu - 14.04.1930

Ks. Wojciech Bielecki do Kancelarii Prymasa Polski - 16.06.1930

Tadeusz Hilarowicz do sekretariatu kard. A. Kakowskiego - 10.07.1930

[List T. Hilarowicza do kard. A. Hlonda - 10.07.1930]

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 22.07.1930]

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa SZ w Warszawie - 23.01.1930

Polacy w Bośni /Jugosławia/

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda - 11.07.1930

Ks. H. Zborowski do Ministerstwa SZ - 19.07.1930

Ks. Henryk Zborowski do bpa J. Garica - 18.07.1931

Stefan Lenartowicz do ks. Stanisława Janickiego - 02.07.1931

"Ognisko Polskie" w Zagrzebiu do Rady Organizacyjnej Polaków z zagranicy - 10.06.1931

Generalny Wikariat Banjaluki do Kancelarii Prymasa Polski - 27.07.1931

Rada Organizacyjna Polaków z zagranicy do Kancelarii Prymasa P. - 30.05.1931

Prośba polskiej parafii Matki Boskiej Śnieżnej w Novi Martinac o księdza Polaka - [brak daty]

Prośba /polskiej parafii/ o księdza Polaka wsi Grabasznicy parafii Novi Martinac - [brak daty]

Adam Urban do ks. Zygmunta Majchrzaka - 21.01.1932

Bp Josephus Garic do kard. A. Hlonda - 17.08.1931

Kard. A. Hlond do bpa J. Garica - 31.08.1931

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda - 04.09.1931

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 08.09.1931]

Ks. Zygmunt Majchrzak do kard. A. Hlonda - 06.09.1931

Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy do Kancelarii PP. - 17.11.1931

Podziękowanie parafii Devetina dla kard. A. Hlonda - 27.09.1931

Ks. Zygmunt Majchrzak do ks. H. Zborowskiego - 15.12.1931

- Załącznik do listu ks. Z. Majchrzaka z 15.XII.1931

Ks. H. Zborowski do ks. Z. Majchrzaka - 16.01.1932

Sprawozdanie ks. Zygmunta Majchrzaka z 3 XI 1931

Adam Urban do kard. A. Hlonda - 28.09.1931

Roman Łazarski do ks. Z. Majchrzaka - 29.12.1931

Konsulat Generalny w Zagrzebiu do ks. Z. Majchrzaka - 13.01.1932

Ks. Z. Majchrzak do kard. A. Hlonda - 15.01.1932

Ks. Z. Majchrzak do Romana Łazarskiego - 19.01.1932

Ks. Z. Majchrzak do ks. H. Zborowskiego - 20.01.1932

Adam Urban do Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy - 08.02.1932

Ks. Z. Majchrzak do kard. A. Hlonda - 07.03.1932

Ks. Z. Majchrzak do ks. H. Zborowskiego - 07.03.1932

Stefan Lenartowicz do Kancelarii Prymasowskiej - 15.03.1932

Ministerstwo SZ do Kancelarii Prymasa Polski - 30.04.1932

Ks. Z. Majchrzak do ks. H. Zborowskiego - 02.07.1932

Ks. H. Zborowski do ks. Z. Majchrzaka - 01.08.1932

Ks. Z. Majchrzak do ks. /H. Zborowskiego/ St. Janickiego - 01.08.1932

Ks. Zygmunt Majchrzak do ks. H. Zborowskiego - 10.08.1932

Ks. Z. Majchrzak do ks. kard. Augusta Hlonda - 27.12.1932

Ks. Z. Majchrzak do ks. kan. H. Zborowskiego - 02.01.1933

Ks. H. Zborowski do ks. Z. Majchrzaka - 20.01.1933

[Józef Szeliga do Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy - 10.01.1933]

Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy do ks. Janickiego - 19.01.1933

[List ks. H. Zborowskiego - 03.02.1933]

Ks. Z. Majchrzak do ks. kan. Zborowskiego - 17.02.1933

Stefan Lenartowicz do ks. kan. Zborowskiego - 16.03.1933

Ks. Z. Majchrzak do ks. kan. Zborowskiego

- 12.04.1933
- 08.06.1933

Bp Josephus Garic do kard. A. Hlonda - 15.06.1933

Ks. Z. Majchrzak do ks. kan. Zborowskiego - 06.08.1933

[List Adama Urbana do Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy - 01.08.1933]

Janusz Stryjewski do Kancelarii Prymasa Polski - 07.08.1933

[List ks. Z. Majchrzaka do Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy - 10.08.1933]

Tomasz Piskorski do Kancelarii Prymasa Polski - 21.08.1933

A. Urban do ks. Z. Majchrzaka - 16.08.1933

Ks. Z. Majchrzak do A. Urbana - 21.08.1933

Ks. Z. Majchrzak do ks. kan. Zborowskiego - 29.08.1933

Wychodźcy polscy w Jugosławii do Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy - 24.09.1933

Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy do Kancelarii Prymasa Polski - 05.10.1933

Ks. Z. Majchrzak do ks. kard. A. Hlonda - 24.09.1933

Ks. Zygmunt Majchrzak do ks. H. Zborowskiego - 26.09.1933

Ks. kan. Zborowski do ks. Z. Majchrzaka - 09.11.1933

Bp Fr. Josephus Garic do kard. A. Hlonda - 23.09.1933

"Ognisko Polskie" w Zagrzebiu do Kancelarii Prymasa Polski - 28.12.1933

Ksiądz Skwierawski C.R. do księdza dr Janickiego - 15.01.1934

Ksiądz Michał Jagłowicz do księdza Janickiego - 26.01.1934

Ksiądz Zborowski do księdza Michała Jagłowicza C.R. - 01.02.1934

Ks. H. Zborowski do bpa J. J. Garica - 15.02.1934

Bp Józef Garic do ks. H. Zborowskiego - 05.03.1934

Ks. H. Zborowski do ks. Stanisława Skwierawskiego C.R. - 08.03.1934

Konsulat Generalny w Zagrzebiu do Kardynała Hlonda - 14.04.1934

Ks. Z. Majchrzak do ks. kan. Zborowskiego - 21.04.1934

Ks. Stanisław Skwierawski CR do ks. H. Zborowskiego - 25.04.1934

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 05.05.1934]

Ksiądz Zborowski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie - 05.1934

Ks. H. Zborowski do bpa J. Garica - 08.05.1934

Parafianie N. Martinac do kard. A. Hlonda - 13.05.1934

Ks. H. Zborowski do ks. Z. Majchrzaka - 14.05.1934

Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy do Kancelarii Prymasa Polski - 08.05.1934

Ministerstwo Spraw Zagranicznych do Kancelarii Prymasa Polski - 12.05.1934

Ksiądz Zborowski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 24.05.1934

Szylkiewicz do Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy - [brak daty]

Ks. Z. Majchrzak do ks. H. Zborowskiego - 05.06.1934

Ks. H. Zborowski do ks. Z. Majchrzaka - 15.06.1934

Ks. Jakob Kukliński CR do Kancelarii Prymasa Polski - 29.09.1934

Ks. Z. Majchrzak do ks. H. Zborowskiego - 03.08.1934

- Załącznik do listu - 03.07.1934

Ks. Z. Majchrzak do ks. H. Zborowskiego - 20.08.1934

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 21.08.1934]

Ks. Zborowski do ks. Michała Jagłowicza - 18.09.1934

Antoni Szylkiewicz do kard. A. Hlonda - 10.10.1934

Ks. dr Stefan Pływaczyk do ks. A. Baraniaka - 06.11.1934

Konsulat Generalny RP w Zagrzebiu do Ministerstwa SZ - 05.06.1935

Ks. Zborowski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych

- 31.01.1935
- 15.04.1932

Ks. H. Zborowski do ks. Z. Majchrzaka - 01.02.1935

Ks. Ignacy Walczewski do ks. H. Zborowskiego - 19.08.1934

Antoni Szylkiewicz do ks. kard. A. Hlonda - 30.07.1935

- Załącznik do listu Antoniego /Szeligi/ Szylkiewicza - 30.07.1935

Ks. H. Zborowski do Antoniego Szylkiewicza - 07.02.1935

Komitet budowy kaplicy polskiej w Cukale do bpa T. Bromboszcza - [brak daty]

Ks. Zborowski do Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego - 06.05.1935

Adam Urban do ks. kard. A. Hlonda - 23.06.1935

Ks. Wł. Zdąbłasz do kard. A. Hlonda - 24.06.1935

Ks. H. Zborowski do ks. Władysława Zdąbłasza - 19.09.1935

Ks. Wł. Zdąbłasz do ks. kard. A. Hlonda - 25.10.1935

Adam Urban do kard. A. Hlonda - 03.11.1935

Bp Josef Garić do kard. A. Hlonda - 11.10.1936

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 28.10.1936]

Zaświadczenie Kancelarii Pr. Polski o ks. Józefie Pienta - 30.04.1936

Ks. kan. Zborowski do ks. Wł. Zdąbłasz - 10.03.1936

Ks. Władysław Zdąbłasz do Kancelarii Prymasa Polski - 19.06.1936

Parafianie polscy z Gumjery do kard. A. Hlonda - 27.07.1937

Paweł Matyjewicz do kard. A. Hlonda - 29.02.1939

Ks. Władysław Zdąbłasz do ks. H. Zborowskiego - 20.10.1936

W sprawie relacji Ciecińskiego w sprawie Polaków w Jugosławii - 09.01.1934

Ks. Władysław Zdąbłasz do kard. A. Hlonda - 24.02.1936

Kard. A. Hlond do ks. Wł. Zdąbłasza - 12.03.1936

Parafianie z Devetiny do kard. A. Hlonda - 12.05.1938

Prośba parafian Starej Dubravy do kard. A. Hlonda - 22.07.1937

Wiktor Pol do kard. A. Hlonda - 31.05.1938

Odpowiedź ks. Zborowskiego - 14.07.1938]

Konsulat Generalny do Kancelarii Prymasa Polski - 14.10.1938

[Zaświadczenie ks. I. Posadzego - 20.06.1938]

Dekret [bpa K. Radońskiego dla S. Patora] - 13.06.1938

Ministerstwo SZ do Kancelarii Prymasa Polski - 02.07.1938

[Odpowiedź ks. Zborowskiego - 05.07.1938]

[Odpis listu Wiktora Pola - 14.05.1938]

Bp Józef Garić do kard. A. Hlonda - 25.07.1938

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 30.07.1938]

Konsulat Generalny RP w Zagrzebiu do Kancelarii Prymasa Polski - 04.08.1938

Ks. Feliks Szeliga do ks. kard. A. Hlonda - 31.03.1939

Ks. H. Zborowski do bpa Józefa Garica - 13.04.1939

Ks. Zygmunt Majchrzak do ks. kard. A. Hlonda - 24.05.1939

Władysław Masłowski do ks. Zygmunta Majchrzaka

- 27.05.1939
- 10.06.1939

Ks. Z. Majchrzak do ks. H. Zborowskiego

- 31.05.1939
- 09.07.1939

Notatka ks. Z. Majchrzaka na kopercie listu Ivana Vlaśić - [brak daty]

Notatka ks. S. Durzyńskiego dotycząca ks. Szeligi - [brak daty]

Ks. Zygmunt Majchrzak do ks. H. Zborowskiego - [brak daty]


Spis rzeczy

odsłon: 2315 Do góry