Tom V, część 6 - Korespondencja kard. A. Hlonda z Polską Misją Katolicką we Francji i w Anglii oraz z innymi osobami 1927-1948

Red. S. Kosiński Ląd nad Wartą 1970

 

Spis rzeczy

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA PRYMASA POLSKI Z POLSKĄ MISJĄ KATOLCIKĄ WE FRANCJI 1942-1948

I. KORESPONDENCJA KARD A. HLONDA Z REKTORAMI POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ WE FRANCJI: KS. FRANCISZKIEM CEGIEŁKĄ I KS. CZESŁAWEM WĘDZIOCHEM 1942-1947

Do ks. Franciszka Cegiełki Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji - 18.11.1942

Do ks. Czesława Wędziocha Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji - 18.12.1943

Do ks. Franciszka Cegiełki Rektora Polskiej Misji Kat. we Francji - 15.06.1945

Do ks. Czesława Wędziocha Rektora Pol. Misji Kat. we Francji - 13.06.1945

Do ks. Franciszka Cegiełki, Rektora Pol. Misji Kat. we Francji

- 15.06.1945
- 09.07.1945
- 01.10.1945
- 21.11.1945
- 04.01.1946
- 10.01.1946

Do kard. Emanuela Suhard, Arcybiskupa Paryża - 10.01.1946

Ks. Franciszek Cegiełka do kard. A. Hlonda

- 05.02.1946
- 12.02.1946
- 04.04.1946
- 17.04.1946
- 24.05.1946
- 03.06.1946
- 07.06.1946
- 20.06.1946
- 04.07.1946
- 11.07.1946 [1]
- 11.07.1946 [2]
- 26.08.1946
- 23.09.1946
- 26.09.1946 [1]
- 26.09.1946 [2]
- 21.11.1946

Kard. A. Hlond do ks. Franciszka Cegiełki

- 19.02.1947
- 20.06.1947

Ks. Franciszek Cegiełka do kard. A. Hlonda - 03.07.1947

Kard. A. Hlond do ks. Franciszka Cegiełki

- 14.07.1947
- 29.07.1947

Ks. Franciszek Cegiełka do kard. A. Hlonda - 11.08.1947

Kard. A. Hlond do ks. Franciszka Cegiełki

- 11.09.1947
- 18.09.1947

Telegram kard. A. Hlonda do Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu z podziękowaniem za pracę dla ks. Fr. Cegiełki - 20.09.1947

Kard. A. Hlond do ks. Czesława Wędziocha

- 23.09.1947
- 12.10.1947
- 13.10.1947
- 14.10.1947

Aneks: List kard. A. Hlonda do polskich księży we Francji - 14.10.1947

Telegram kard. A. Hlonda do ks. dr Czesława Wędziocha z okazji rekolekcyj i zjazdu polskich księży w Clamart - 14.10.1947

Ks. Czesław Wędzioch do kard. A. Hlonda - 17.11.1947

II. ANEKSY DO KORESPONDECJI KS. FRANCISZKA CEGIEŁKI REKTORA POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ WE FRANCJI PROWADZONEJ Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM PRYMASEM POLSKI 09.02.-31.07.1947

Protokół z przyjęcia delegacji Rady Rodzicielskiej Gimnazjum - Liceum Polskiego w Bouilles - Paryżu przez ks. Rektora Cegiełkę - 09.02.1947

Protokół z rozmowy z panem J. Zielińskim wysłannikiem p. Ambasadora Putramenta przeprowadzonej w Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu - 26.06.1947

Protokół z drugiej wizyty p. Zielińskiego Józefa, Przedstawiciela pana Ambasadora Putramenta w Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu - 23.07.1947

Odpis - 31.07.1947

Uwagi z zebrania rektorów Misyj Kat. Zagranicznych i przedstawicieli francuskich Kurii Diecezjalnych, odbytego w Paryżu, dnia 24.06.1947 - 25.06.1947

III. KORESPONDENCJA REKTORATU POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ WE FRANCJI Z INNYMI OSOBAMI DOTYCZĄCA POŚREDNIO KARD. A. HLONDA. 1940-1948

Korespondencja ks. Antoniego Baraniaka sekretarza kard. A. Hlonda z ks. Czesławem Wędziochem, rektorem Pol. Misji Katolickiej we Francji

- 22.10.1943
- 03.12.1943
- 19.12.1943

Ks. Czesław Wędzioch do ks. Antoniego Baraniaka - 08.01.1944

Ks. Antoni Baraniak do ks. Czesława Wędziocha

- 14.03.1944
- 30.07.1944
- 04.08.1944
- 01.09.1944
- 01.10.1944
- 19.09.1947

Ks. Bolesław Filipiak do ks. Czesława Wędziocha w sprawie odnalezienia zagubionej walizki kard. A. Hlonda - 29.04.1944

Ks. Czesław Wędzioch do ks. Bolesława Filipiaka w sprawie walizki kard. A. Hlonda - 05.05.1944

Z listu ks. Czesława Wędziocha do ks. Acier - 12.05.1944

Ks. Czesław Wędzioch do Matki Michalak - 10.05.1944

Telegram ks. Franciszka Cegiełki do ks. Władysława Staniszewskiego, Rektora Pol. Misji Kat. w Londynie - 20.11.1946

Ks. Franciszek Cegiełka do ks. Antoniego Szudy i ks. Wacława Stefaniaka w sprawie ich powrotu do kraju - 05.02.1946

Ks. Czesław Wędzioch do ks. Konrada Stolarka Prowincjała CO. Oblatów - 23.10.1947

Adres Hołdowniczy Polskich Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży we Francji - 15.08.1946

Ks. Franciszek Cegiełka do polskich duszpasterzy we Francji

- 07.07.1945
- 21.07.1945
- 13.08.1945

IV. KORESPONDENCJA REKTORATU POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ WE FRANCJI Z PRZEDSTAWICIELAMI HIERARCHII FRANCUSKIEJ 14 IV 1944 - 15 IX 1947

Ks. Czesław Wędzioch do Mons. Valerio Valeri Nuncjusza Apostolskiego we Francji - 14.04.1944

Sekretarz Biskupa Autun do Rektora Pol. Misji Kat. we Francji ks. Franciszka Cegiełki

- 09.06.1945
- 22.07.1945

Sekretarz Generalny Polskiej Misji Katolickiej we Francji do ks. Sekretarza Biskupa Autun - 30.07.1945

Ks. Franciszek Cegiełka do Lucien Lebrun, Biskupa Autun w sprawie listu - przesyłki do kard. A. Hlonda - 13.08.1945

Ks. Kan. Jollain, Archiprezbyter de Pontoise do ks. Rektora Polskiej Misji we Francji, ks. Franciszka Cegiełki - 02.10.1945

Odpowiedź Kancelarji Rektora Pol. Misji Kat. w Paryżu - 05.10.1945

Ks. Rektor Franciszek Cegiełka do kard. Achillesa Lienart - 08.10.1945

Sekretarz Generalny Polskiej Misji Katolickiej do bpa Pawła Remond, Ordynariusza Nicei - 16.03.1946

Sekretarz kard. Emanuela Suhard do Polskiej Misji Katolickiej we Francji w sprawie ofiary na Kościół Polski i oliwy na Wielki Czwartek - [brak daty]

Ks. Rektor Franciszek Cegiełka do kard. Em. Suhard z zaświadczeniem o rezygnacji z Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji - 15.09.1947

KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA PRYMASA POLSKI Z POLSKĄ MISJĄ KATOLICKĄ W ANGLII 1928-1948

I. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z REKTOREM POLSKIEJ MISJI KATOLCIKIEJ W LONDYNIE KS. TEODOREM CICHOSEM SDB 1928-1938

Ks. Teodor Cichos SDB do kard. A. Hlonda - 31.01.1934

Ks. Antoni Baraniak, Sekretarz kard. A. Hlonda do ks. T. Cichosa

- 19.02.1934
- 04.03.1935

Ks. Teodor Cichos do kardynała A. Hlonda - 18.03.1935

Ks. Kan. Henryk Zborowski do ks. Teodora Cichosa - 28.03.1935

Ks. Teodor Cichos SDB do kardynała A. Hlonda

- 03.04.1935
- 21.04.1938

II. KORESPONDENCJA KANCELARII PRYMASA POLSKI Z KS. TEODOREM CICHOSEM REKTOREM POL. MISJI KAT. W ANGLII 22 X 1937 - 20 XII 1937

Ks. Franciszek Lewandowski do ks. Teodora Cichosa - 22.10.1927

Ks. Henryk Zborowski Szef Kancelarji Prymasowskiej do ks. Teodora Cichosa Rektora Pol. Misji Kat. w Londynie

- 14.06.1928
- 22.04.1929
- 18.06.1929

Ks. Teodor Cichos do Kancelarii Prymasa Polski w Poznaniu - 28.06.1929

Ks. Franciszek Lewandowski do ks. Teodora Cichosa - 19.07.1929

Ks. Dr Stanisław Janicki do ks. Teodora Cichosa - 27.09.1929

Ks. Franciszek Rutkowski, sekretarz kard. A. Hlonda do ks. Teodora Cichosa - 14.02.1930

Ks. Henryk Zborowski szef Kancelarii Prymasowskiej do ks. Teodora Cichosa Rektora Pol. Misji Kat. w Londynie - 02.05.1930

Ks. Dr Stanisław Janicki do ks. Teodora Cichosa SDB - 13.10.1930

Ks. Henryk Zborowski do ks. Teodora Cichosa SDB

- 18.04.1933
- 25.04.1933

Ks. Edmund Majkowski do ks. Teodora Cichosa SDB - 20.04.1933

Ks. Henryk Zborowski do ks. Teodora Cichosa SDB

- 05.02.1934
- 11.09.1934

Ks. Antoni Baraniak do ks. Teodora Cichosa SDB - 17.12.1934

Ks. Stefan Durzyński do ks. Teodora Cichosa SDB - 20.04.1935

Ks. Henryk Zborowski do ks. Teodora Cichosa SDB

- 04.05.1935
- 21.04.1937

Ks. Teodor Cichos SDB do Kancelarii Prymasa Polski - 30.07.1935

Ks. Antoni Baraniak do ks. Teodora Cichosa SDB

- 04.01.1936
- 08.01.1937

Ks. Władysław Staniszewski do ks. Teodora Cichosa SDB

- 07.11.1936
- 23.04.1937

Ks. Antoni Baraniak do ks. Teodora Cichosa SDB - 16.07.1937

Ks. Bolesław Filipiak kapelan kard. A. Hlonda do ks. Teodora Cichosa SDB

- 31.08.1937
- 20.12.1937

III. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA PRYMASA POLSKI Z KS. WŁADYSŁAWEM STANISZEWSKIM REKTOREM POLSKIEJ MISJI W LONDYNIE 3 VIII 1938 - 20 X 1946

Ks. Władysław Staniszewski do kard. A. Hlonda

- 03.08.1938
- 22.12.1938 [1]
- 22.12.1938 [2]

Ks. August Hlond do ks. Władysława Staniszewskiego - 22.12.1938

Ks. Władysław Staniszewski do kard. A. Hlonda

- 06.05.1939
- 24.09.1939

Kard. August Hlond do ks. Władysława Staniszewskiego - 05.10.1939

Ks. Staniszewski Władysław do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. Władysława Staniszewskiego - 11.11.1939

Ks. Władysław Staniszewski do kard. A. Hlonda - 23.11.1939

Kard. A. Hlond do ks. Władysława Staniszewskiego

- 19.12.1939
- 14.03.1940

Aneks do listu kard. A. Hlonda z dnia 14.03.1940 - Dekret sekularyzacyjny dla br. Władysława Dłużyńskiego Tow. Chrystusowego - 14.03.1940

Kard. A. Hlond do ks. Władysława Staniszewskiego - 28.04.1940

Aneks do listu: Odezwa do Polaków w Anglii - 28.04.1940

Kard. A. Hlond do ks. Władysława Staniszewskiego

- 07.09.1940
- 05.12.1940

Ks. Władysław Staniszewski do kard. A. Hlonda - 16.12.1940

Kard. A. Hlond do ks. Władysława Staniszewskiego

- 16.03.1941
- 03.07.1941

Kard. A. Hlond do ks. biskupa K. M. Radońskiego - 01.10.1942

Ks. Władysław Staniszewski do kard. A. Hlonda - 26.11.1942

Telegram kard. A. Hlonda do ks. Władysława Staniszewskiego - 18.04.1945

Ks. Władysław Staniszewski do kard .A. Hlonda

- [brak daty]
- 03.09.1945

Telegram kard. A. Hlonda do ks. Władysława Staniszewskiego - 05.10.1945

Ks. Władysław Staniszewski do kard. A. Hlonda - 18.01.1946

Kard. A. Hlond do ks. Władysława Staniszewskiego

- 01.02.1946
- 14.04.1946

Ks. Władysław Staniszewski do kard. A. Hlonda - 01.06.1946

Kard. A. Hlond do ks. Władysława Staniszewskiego

- 06.07.1946
- 31.08.1946

Ks. Władysław Staniszewski do kard. A. Hlonda - 30.10.1946

Kard. A. Hlond do ks. Władysława Staniszewskiego

- 16.02.1947
- 10.04.1947
- Telegram

Ks. Władysław Staniszewski do kard. A. Hlonda

- 01.05.1947
- 19.06.1947
- 25.07.1948

Kard. August Hlond do polskich księży w Anglii i Walii - 01.09.1948

Ks. Władysław Staniszewski do kard. A. Hlonda

- 13.10.1948
- 20.10.1948

IV. KORESPONDENCJA RÓŻNYCH OSÓB Z REKTOREM POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W LONDYNIE, KS. WŁADYSŁAWEM STANISZEWSKIM 1948-1951 / DOTYCZY WYDANEJ BROSZURY POŚWIĘCONEJ KARD. A. HLONDOWI P.T. „BOŻEMU NAUCZYCIELOWI NARODU W HOŁDZIE”/

Przełożona Generalna Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu do ks. Władysława Staniszewskiego - [brak daty]

Prof. Władysław Folkierski do ks. Władysława Staniszewskiego - 13.08.1950

O. Włodzimierz Konopka do ks. Władysława Staniszewskiego - 18.08.1950

Ks. Wojciech Turowski Generał Pallotynów do ks. Władysława Staniszewskiego - 21.08.1950

Wanda Ładzina do ks. Władysława Staniszewskiego - 19.08.1950

Biskup Bolesław Sloskans do ks. Władysława Staniszewskiego - 17.09.1950

O. Semkowski do ks. Władysława Staniszewskiego - 08.11.1950

Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej do ks. Wł. Staniszewskiego - 28.10.1950

Generał Stanisław Kopański do ks. Władysława Staniszewskiego - 10.1950

S. M. Władysława Daniewska N. N. M. P. do ks. Władysława Staniszewskiego - 18.09.1950

Al. Wize /?/ do ks. Staniszewskiego Władysława - 03.02.1951

Listy dwóch nieznanych osób do ks. Wł. Staniszewskiego

- 04.10.1950
- 06.11.1950

Ks. Stanisław Bross do ks. Władysława Staniszewskiego - 04.10.1948

KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA PRYMASA POLSKI Z INNYMI OSOBISTOŚCIAMI I INSTYTUCJAMI

I. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA PRYMASA POLSKI Z OJCEM EFREMEM A KCYNIA /STANISŁAWEM KLAWITTER/ OFMCap. 27 XII 1930 - 2 VI 1939

O. Efrem z Kcyni do kard. A. Hlonda - 1930

Kard. A. Hlond do o. Efrema z Kcyni - [brak daty]

O. Efrem z Kcyni do kard. A. Hlonda

- 08.04.1930
- 20.04.1931
- 05.05.1931
- 15.08.1932
- 21.08.1932
- 1932
- 23.05.1933
- 1933
- 27.02.1934
- 01.09.1934
- 29.11.1934
- 20.12.1934
- 07.02.1935

Kard. A. Hlond do o. Efrema z Kcyni - 12.04.1935

O. Efrem a Kcynia do kard. A. Hlonda

- 16.04.1935
- 06.05.1935
- 1935
- 10.09.1935

Kard. A. Hlond do o. Efrema z Kcyni - 14.10.1935

O. Efrem a Kcynia do kard. A. Hlonda - 29.10.1935

Kard. A. Hlond do o. Efrema z Kcyni - 30.10.1935

O. Efrem do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do o. Efrema z Kcyni - [brak daty]

O. Efrem z Kcyni do kard. A. Hlonda

- [brak daty]
- [brak daty]
- 12.03.1936
- 07.04.1936
- 03.05.1936
- 22.05.1936

Kard. A. Hlond do o. Efrema z Kcyni

- 29.05.1936
- 25.06.1936

O. Efrem z Kcyni do kardynała A. Hlonda - 24.06.1936

Kard. A. Hlond do o. Efrema z Kcyni - 10.07.1936

O. Efrem do kard. A. Hlonda

- 15.07.1936
- 05.05.1937
- 17.07.1937
- 11.08.1937
- 04.11.1937
- 17.12.1937
- 27.12.1937
- 13.02.1938
- 28.02.1938

Kard. A. Hlond do o. Efrema z Kcyni

- 18.03.1938
- 14.04.1938

O. Efrem z Kcyni do kard. A. Hlonda

- [brak daty]
- 25.06.1938
- 11.07.1938
- Telegram - 05.08.1938
- 17.03.1939
- 30.04.1939
- 02.06.1939

Bp Antoni Laubitz do kard. A. Hlonda - 02.12.1936

Katarzyna Klawitterowa /matka o. Efrema z Kcyni/ do kardynała Augusta Hlonda - 14.07.1937

Generał oo. Kapucynów do kard. A. Hlonda - 14.04.1936

Zaświadczenie dla o. Efrema z Kcyni /Stanisława Klawitter/ w sprawie paszportowej - 03.12.1934

Zaświadczenie Kancelarji Prymasa Polski wystawione dla ojca Efrema Klawitter z Kcyni - 18.01.1939

Zaświadczenie [2]

II. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z EPISKOPATEM KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ORAZ KURIĄ RZYMSKĄ 1927-1948

Kard. A. Hlond do kard. Eugeniusza Pacelli - 01.05.1930

Kard. Eugeniusz Pacelli do kard. A. Hlonda - 17.05.1933

Telegram do abpa Józefa Teodorowicza z okazji 25-lecia sakry biskupiej - [brak daty]

Kard. A. Hlond do biskupów ordynariuszów ob. łac. i arcyb. J. Teodorowicza - [brak daty]

Kard. A. Hlond do biskupa Edwarda O’Rourke - 27.05.1943

III. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z PRZEDSTAWICIELAMI DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJALNEGO I ZAKONNEGO 1928-1945

Kard. A. Hlond do ks. Prał. Józefa Florczaka - 20.12.1928

Kard. A. Hlond do ks. Prał. Stanisława Janasika

- [brak daty]
- [brak daty]
- 09.07.1934

Kard. A. Hlond do ks. Prał. Zygmunta Kaczyńskiego Dyrektora KAP - 19.07.1934

Ks. Leopold Biłko do kard. A. Hlonda - 23.05.1945

Do ks. Piotra Ricaldone, Generała Tow. Sal. w Turynie - 19.11.1933

Do Matki M. Józefaty Zuber

- 20.09.1943
- 19.10.1943

IV. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z OSOBAMI PRYWATNYMI I PRZEDSTAWICIELAMI WŁADZ PAŃSTWOWYCH 1936-1947

Życzenia kard. A. Hlonda z okazji ślubu Katarzyny z Glabiszów i Leona Łuczaków - 21.11.1936

Kard. A. Hlond do Romana Zawadzkiego, więźnia Mirandy - 09.10.1942

Telegram Władysława Folkierskiego do kard. A. Hlonda z okazji uwolnienia Prymasa Polski z rąk hitlerowskich - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Ministra Spraw Zagranicznych w Kopenhadze - [brak daty]

Do Romana Zaleskiego, syna byłego ministra skarbu dawnej Austrii - 09.12.1947

Polecenie do Czerwonego Krzyża Polskiego w Bejrucie - 09.12.1947

Prof. Bronisław Dembiński do kard. A. Hlonda - 23.12.1937

V. KORESPONDENCJA DOTYCZĄCA POŚREDNIO KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA PRYMASA POLSKI

Depesza kard. A. St. Sapiehy do Józefa Cyrankiewicza Premiera PRL - 26.10.1948

List kondolencyjny do ks. M. Jankowskiego SDB - 02.11.1948

Z listu ks. K. Bobrowskiego ks. Kan. Dr I. Walczewskiego - 24.03.1969

Ks. Seweryn Wyczałkowski do ks. abpa A. Baraniaka - 23.09.1969

Ks. Gerard Mizgalski do ks. abpa A. Baraniaka - 19.04.1970

Z listu ks. Artura Słomki SDB do ks. Inspektora Tow. Sal. Adama Cieślara w związku z wybuchem wojny w Polsce 1939 - 03.03.1940

odsłon: 2325 Do góry