Tom V, część 9 - Korespondencja z kard. A. Hlondem

Ląd nad Wartą 1972

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA WOJENNA KARD. A. HLONDA RZYM 1939 - LOURDES 1941

1. LISTY PISANE DO KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA LUB JEGO SEKRETARZY - RZYM 1939 - LOURDES 1940

Kard. A. Hlond do Ojca Św. Piusa XII - 15.04.1940

Ks. Szymon Majcher do kard. A. Hlonda - 06.11.1939

Ks. Jan Pietrzak SDB do kard. A. Hlonda - 12.12.1939

Zofia Donimirska do kard. A. Hlonda - 17.12.1939

Ks. Franciszek Forecki do ks. Antoniego Baraniaka - 21.12.1939

Alojzy Nadolny do ks. Bolesława Filipiaka - 08.01.1940

Józef Grychtolik i Antoni Lihota, klerycy salezjańscy do kard. A. Hlonda - 14.01.1940

Ks. Leonard Kaszyński do kard. A. Hlonda - 26.01.1940

Ks. Emanuel Słodczyk do ks. Antoniego Baraniaka - 01.02.1940

Ks. Julian Walter do ks. Antoniego Baraniaka - 12.02.1940

O. Włodzimierz Ledóchowski SJ do kard. A. Hlonda - 17.02.1940

Kard. A. Hlond do o. Włodzimierza Ledóchowskiego - [brak daty]

O. Włodzimierz Ledóchowski do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Ks. Piotr Tirone SDB do kard. A. Hlonda - 02.03.1940

Abp Stefan Adam Sapieha do kard. A. Hlonda - 31.03.1940

Z listu bpa Stanisława Adamskiego do ks. Trombali - 01.03.1940

Ks. Stanisław Sopuch do kard. A. Hlonda - 16.03.1940

OO. Jezuici do kard. A. Hlonda - 16.03.1940

Ks. Józef Pakuła OMI do kard. A. Hlonda - 30.04.1940

Ks. Wojciech Turowski SAC do kard. A. Hlonda

- 16.01.1940
- 21.01.1940
- 18.01.1940
- wyjątki z listu pisanego w Warszawie dnia 15 stycznia 1940
- wyjątki z listu pisanego w Dęblinie dnia 26 stycznia 1940
- wyjątki z listu pisanego w seminarjum Księży Pallotynów pod Warszawą dnia 21 stycznia 1940
- 15.02.1940
- 24.05.1940
- 14.02.1940
- 24.02.1940
- 28.02.1940
- 21.04.1940
- 18.12.1940

O. Efrem z Kcyni do ks. Antoniego Baraniaka - 30.01.1940

Władysław Majewicz do ks. Antoniego Baraniaka - 26.03.1940

Eleonora Biedroń do ks. Antoniego Baraniaka - 06.06.1940

List z 03.04.1941

Ks. Antoni Baraniak do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w sprawie wiadomości o bracie kard. A. Hlonda, Janie Hlondzie - 16.08.1940

Redakcja „Osservatore Romano” do kard. A. Hlonda w sprawie abonamentu dziennika - 29.01.1942

Ks. Władysław Kulczycki do ks. Antoniego Baraniaka - 02.1942

Ks. Władysław Chmiel SDB do kard. A. Hlonda - 06.03.1940

2. LISTY RÓŻNYCH OSÓB, KIEROWANE DO KARD. A. HLONDA W ZWIĄZKU Z PRZEŚLADOWANIEM KOŚCIOŁA I POLITYKĄ EKSTERMINACYJNĄ OKUPANTA POLSKIEGO - RZYM 1939-1940

Ks. Inspektor Adam Cieślar SDB do ks. Piotra Riccaldone - 08.11.1939

Do brata Szymankiewicza Tow. Chrys. - 30.11.1939

List do Mariana Grzeszkowiaka - Roma, Via aventina 2a - 13.12.1939

Odpis listu polskiego oficera do ks. NN. - 20.01.1940

List dotyczący spraw Śląska - adresat nieznany - [brak daty]

Prof. Oskar Halecki do ks. Prof. Zdzisława Obertyńskiego - 03.02.1940

X.X. Jezuici - Poznań - z listu SS. Służebniczek - Pleszew - 08.02.1940

Ks. Wojciech Balawajder SDB do ks. Piotra Tirone, Katechety Generalnego Tow. Sal. - 11.02.1940

Do ks. Antoniego Liedtkego - 15.02.1940

Bp Konstanty Dominik do ks. Pawła Świtalskiego - 23.02.1940

[Przedruk listu niemieckiego do ks. Pawła Świtalskiego na odwrocie listu - 11.02.1940]

Ludwika Neubauer do… - [brak daty]

Ks. Alojzy Gwóźdź, salezjanin do N.N. - 21-02.1940

Brat Michał Wycisk Tow. Chryst. do kard. A. Hlonda - 24.02.1940

[List od Janusza Radziwiłła - brak daty]

J. I. Paderewski do hr. Władysława Sobańskiego - [brak daty]

Hr. Władysław Sobański do J. I. Paderewskiego - 17.03.1940

Wyjątki z listu ks. Leona Spychalskiego O.M.I. proboszcza parafii Chrystusa Króla w Poznaniu z 06.04.1940

II. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA PRYMASA POLSKI OKRES PRZEDWOJENNY 1926-1939

1. KORESPONDENCJA KARD A. HLONDA W ZWIĄZKU Z ORĘDZIEM EPISKOPATU POLSKIEGO W SPRAWIE UCHWAŁ PIERWSZEGO POLSKIEGO SYNODU PLENARNEGO - WARSZAWA 01.01.1938

Bp Franciszek Barda do kard. A. Hlonda - 10.02.1938

Bp Kazimierz Bukraba do kard. A. Hlonda - 18.02.1938

Bp Marian Fulman do kard. A. Hlonda - 16.02.1938

Bp Józef Gawlina do kard. A. Hlonda - 14.02.1938

Abp Romuald Jałbrzykowski do kard. A. Hlonda - 14.02.1938

Bp Włodzimierz Bron. Jasiński do kard. A. Hlonda - 11.02.1938

Bp Franciszek Lisowski do kard. A. Hlonda - 12.02.1938

Bp Jan Lorek do kard. A. Hlonda - 17.02.1938

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 10.02.1938

Bp Antoni Julian Nowowiejski do kard. A. Hlonda - 11.02.1938

Bp Henryk Przeździecki do kard. A. Hlonda - 09.02.1938

Abp Adam Stefan Sapieha do kard. A. Hlonda - 15.02.1938

Bp Franciszek Sonik do kard. Hlonda - 15.02.1938

Bp Adolf Szelążek do kard. A. Hlonda - 18.02.1938

Abp Andrzej Szeptycki do kard. A. Hlonda - 13.02.1938

Bp Wojciech Tomaka do kard. A. Hlonda - 10.02.1938

Abp Bolesław Twardowski do kard. A. Hlonda - 12.02.1938

2. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI W ZWIĄZKU Z I-SZYM POLSKIM SYNODEM PLENARNYM 1936

Prezydent RP do kard. A. Hlonda - 27.01.1938

Marszałek Edward Śmigły-Rydz do kard. A. Hlonda - 21.01.1938

Jerzy Ferek-Błeszyński do kard. A. Hlonda - 20.01.1938

Ludwik Bociański do kard. A. Hlonda - 22.01.1938

Stanisław Car do kard. A. Hlonda - 20.01.1938

Eugeniusz Kwiatkowski do kard. A. Hlonda - 21.01.1938

Wiceminister Skarbu do kard. A. Hlonda - 21.01.1938

Minister Sprawiedliwości do kard. A. Hlonda - 24.01.1938

Marszałek Senatu Al. Prystor do kard. A. Hlonda - 21.01.1938

Minister Opieki Społecznej do kard. A. Hlonda - 28.01.1938

Władysław Raczkiewicz do kard. A. Hlonda - 03.02.1938

Minister WR i OP Wojciech Świętosławski do kard. A. Hlonda - 19.01.1938

3. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ, SEKRETARIATEM STANU I EPISKOPATEM ZAGRANICZNM 1929-1939

List Ojca Św. Piusa XI do kardynała Hlonda Prymasa Polski w sprawie Pomnika Wdzięczności - 09.05.1930

Kard. A. Hlond do Kard. Giuseppe Pizzardo - 28.01.1939

Nuncjusz Ap. Franciszek Marmaggi do Kobiet Katolickich - [brak daty]

Abp Antoni Bauer do kard. A. Hlonda - 02.02.1936

Bp Michał Robu do kard. A. Hlonda - 23.12.1930

Kard. A. Hlond do bpa Jass, Michała Robu - 29.12.1930

Kard. Adolf Bertram do kard. A. Hlonda - 15.07.1935

Kard. A. Hlond do Franciszka Vidal y Barraquer - 18.06.1933

Abp Izydor Goma y Tomas do kard. A. Honda

- 26.11.1933
- 22.02.1934

Mons Giuseppe Migone do kard. A. Hlonda - 02.04.1928

Giovanni B. Roverella do kard. A. Hlonda - 10.03.1932

4. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z CZŁONKAMI EPISKOPATU POLSKI 1925-1937

Kard. Aleksander Kakowski do kard. A. Hlonda - 22.07.1938

Kard. A. Hlond do kard Al. Kakowskiego - 28.08.1935

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 17.06.1935

Kard. A. Hlond do ks. Bpa Stanisława Łukomskiego - 28.10.1935

Bp Stanisław Okoniewski do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do bpa Stanisława Okoniewskiego - 25.08.1937

Kard. A. Hlond do Abpa Adama St. Sapiehy - 23.05.1934

Abp. Adam Sapieha do kard. A. Hlonda - 15.07.1935

Kard. A. Hlond do Abpa Adama Sapiehy - 27.08.1935

Bp Adolf Szalążek do kard. A. Hlonda - 29.08.1928

Kard. A. Hlond do wszystkich biskupów ordynariuszów w Polsce - 06.04.1937

Kard. A. Hlond do biskupów ordynariuszów polskich - 12.10.1937

Bp Zygmunt Łoziński do kard. Edmunda Dalbora - 16.01.1925

5. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM I ZAKONNYM ORAZ ZE SIOSTRAMI ZAKONNYMI 1927-1948

Ks. Felicjan Kłowiecki do kard. A. Hlonda - 07.04.1936

Ks. Kazimierz Kowalski do kard. A. Hlonda - 13.07.1936

Ks. Seweryn Kowalski do kard. A. Hlonda - 13.07.1936

Kard. A. Hlond do ks. Romana Mielińskiego - 14.07.1936

Ks. Jan Korzonkiewicz do kard. A. Hlonda

- 06.11.1930
- 14.01.1931
- 16.01.1931
- 14.04.1931

Ks. Bolesław Partyka do ks. Henryka Zborowskiego - 09.06.1938

Kard. A. Hlond do ks. N. N. Na 25-lecie kapłaństwa - 18.06.1934

Kard. A. Hlond do ks. Kan. Teodora Zalewskiego - 10.07.1934

Telegram kard. A. Hlonda do duchowieństwa zebranego na Zjeździe w Gorzowie w dniach 6-8.08.1948

O. Anatol Pytlek OFM do kard. A. Hlonda

Kard. A. Hlond do ks. Pawła Kurtyki CM

Ks. Antoni Hlond Inspektor Tow. Sal. W Polsce do kard A. Hlonda z okazji profesji zakonnej - 28.07.1927

Ks. Józef Michałek do kard. A. Hlonda - 22.06.1927

Ks. Antoni Śródka SDB do kard. A. Hlonda - 28.08.1927

Salezjańska Szkoła Rzemiosł w Kielcach do kard. A. Hlonda - 03.06.1927

Przełożeni i wychowankowie zakładu sal. w Oświęcimiu do kard. A. Hlonda - 26.08.1927

Wychowankowie Zakładu Salezjańskiego w Warszawie do kard. A. Hlonda z okazji imienin z życzeniami - 28.08.1927

Wychowankowie Zakładu Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą do kard. A. Hlonda z okazji świąt Bożego Narodzenia - 20.12.1931

Studentat Filozoficzny Tow. Sal. z Krakowa do kard. A. Hlonda - 20.12.1928

Kard. A. Hlond do ks. Piotra Ricaldone - 29.06.1928

S. Maria Rafaela od św. Teresy karmelitanka bosa do kard. A. Hlonda - 16.04.1927

Siostra Maria Ligueria /?/ do kard. A. Hlonda - 29.05.1938

Irena Parasiewicz do kard. A. Hlonda - 11.06.1938

Aneks do listu Ireny Parasiewicz do kard. A. Hlonda z d. 11.06.1938 - sprawozdanie Ireny Parasiewicz z życia wewnętrznego - 10.06.1938

Irena Parasiewicz do kard. A. Hlonda - 18.09.1938

6. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z OSOBAMI PRYWATNYMI ORAZ Z INSTYTUCJAMI KOŚCIELNYMI I ŚWIECKIMI 1932-1939

Jan Benisz do kard. A. Hlonda - 27.03.1937

Jan Rembieliński do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Józef W. Grabowski do kard. A. Hlonda - 08.03.1938

Komendant Oficerskiej Szkoły w Bydgoszczy Jatelnicki do kard. A. Hlonda - 16.04.1927

Dowódca 25 Dywizji Piechoty A. Jasiński do kard. A. Hlonda - 14.04.1927

D. Iwaszkiewicz do Kancelarji Prymasa Polski - 23.11.1934

Wanda Ładzina do kard. A. Hlonda - 28.06.1934

Kard. A. Hlond do Wandy Ładziny - 11.07.1934

Kard. A. Hlond do hr. O’Rourke - 04.04.1939

Kard. A. Hlond do prof. Porzezińskiego - 04.04.1928

Eugeniusz Myczka do kard. A. Hlonda - 27.10.1938

Redakcja „Kultury” do kard. A. Hlonda - 18.08.1938

Naczelny Instytut Akcji Katolickiej do kard. A. Hlonda - 04.09.1927

Ks. Walerian Adamski i ks. Konrad Kozłowski do kard. A. Hlonda - 06.05.1938

Naczelny Instytut Akcji Katolickiej do kard. A. Hlonda - 27.08.1938

Redakcja „Kultury” do kard. A. Hlonda - 17.12.1938

Dyrektor Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Kat. do kard. A. Hlonda - 10.03.1934

Krótkie sprawozdanie z wykładów prof. Ułaszyna

Streszczenie wykładu wstępnego p. prof. Ułaszyna

Zjednoczenie Katolickich Związków Kobiet do kard. A. Hlonda

- 31.01.1932
- 08.02.1932

Katolickie Związek Kobiet do kard. A. Hlonda - 10.09.1937

Życzenia kard. A. Hlonda przesłane na Zjazd katolików Polaków we Francji - 15.05.1927

Krystyna Pusłowska i Zofia Lutosławska do kard. A. Hlonda - 04.1937

Do kard. A. Hlonda w sprawie zwolnienia z Berezy Kartuskiej - 13.09.1935

Zarząd Główny Stowarzyszenia Chrześc.-Narod. Nauczycielstwa Szkół Powszechnych do kard. A. Hlonda - 21.04.1937

Liga Morska i Kolonialna do kard. A. Hlonda - 26.04.1934

Ks. Henryk Zborowski do Zarządu Głównego Ligi Morskiej - 18.09.1936

Zarząd Ligi Morskiej i Kolonialnej do kard. A. Hlonda - 20.05.1936

Gen. Gustaw Orlicz-Dreszer do kard. A. Hlonda - 15.05.1936

Zarząd Ligi Morskiej do kard. A. Hlonda - 24.09.1936

7. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z BISKUPEM POLOWYM JÓZEFEM GAWLINĄ 1936-1938

Bp pol. Józef Gawlina do kard. A. Hlonda

- 31.01.1936
- 11.07.1936
- 19.10.1936

Kard. A. Hlond do bpa Józefa Gawliny - 18.10.1936

Bp Pol. J. Gawlina do kard. A. Hlonda - 23.10.1936

Związek Rezerwistów do kard. A. Hlonda - 21.10.1936

Bp Pol. J. Gawlina do kard. A. Hlonda

- 26.03.1937
- 18.05.1938

Kard. A. Hlond do bpa Polowego J. Gawliny - 14.05.1938

Bp Polowy J. Gawlina do kard. A. Hlonda - 25.10.1938

Opieka duszpasterska w Junackich Hufcach Pracy

8. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE KANONIZACJI KRÓLOWEJ JADWIGI ORAZ KARDYNAŁA ST. HOZJUSZA - 1927-1934

Bp Antoni Julian Nowowiejski do kard. A. Hlonda - 10.05.1927

Don Umberto Alvisi do kard. A. Hlonda - 21.12.1927

Kard. A. Hlond do bpa Luigi Olivares’a ord. Nepi-Sutri - 28.03.1928

Kard. A. Hlond do bpa Antoniego Julj. Nowowiejskiego - 28.03.1928

Bp Antoni Nowowiejski do kard. A. Hlonda - 05.08.1928

Odpowiedź kard. A. Hlonda na list bpa A. J. Nowowiejskiego - 22.08.1928

Abp Antoni Julian Nowowiejski do kard. A. Hlonda - 12.04.1932

Kard. A. Hlond do abpa A. J. Nowowiejskiego - 23.04.1932

Redakcja „Nasza Przyszłość” do kard. A. Hlonda

- 30.03.1932
- 08.04.1932

Dr Jan Bobrzyński do kard. A. Hlonda - 21.10.1932

Kard. A. Hlond do dr Jana Bobrzyńskiego - 06.12.1932

Józef Czarnecki do kard. A. Hlonda - 19.05.1932

Abp Adam Sapieha do kard. A. Hlonda - 26.12.1932

Kard. A. Hlond do abpa Adama Sapiehy

- 29.12.1932
- 18.01.1934

Kuria Diecezjalna Sandomierska do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu - 13.05.1933


Spis rzeczy

odsłon: 2387 Do góry