"O charakterze polskim". Z wywiadu udzielonego "Die Zeit".

Lipiec 1932.

Jakich sposobów używa się w walce? Polak szanuje swego przeciwnika i nie robi mu zarzutów z tego, iż on walczy nieustępliwie. Ale jednej rzeczy nie znosimy, a mianowicie zwalczanie nas zatrutą bronią, przedstawiania nas jako burzycieli pokoju, jako ciemięzców i barbarzyńców, wyzyskiwania istniejącej w zachodniej i środkowej Europie nieznajomości kraju naszego i naszej kultury do kreślenia złośliwej karykatury a potem wołania: "Oto Polska! ...".

Polacy pragną pokoju, którego domaga się ich sumienie chrześcijańskie i dobrze zrozumiałe poczucie interesu państwowego. To powinno uważać się za pewnik i dlatego zwracam się z tym apelem przede wszystkim do naszych katolickich współwyznawców, do wszystkich lodzi dobrej woli bez względu na ich przynależność partyjną. Słowa te kieruję do wszystkich Niemców i do wszystkich ludzi na świecie, którzy chcą i mogą słyszeć. Nie przeczę, że istnieją przeciwieństwa polityczne, ale przyłóżmy wszyscy rękę do tego, aby pokój został utrzymany.


Druk: "Kurier Poznański", 328(1932), z dn. 21.07.1932;
także: Dzieła, s. 351. 

odsłon: 4153 aktualizowano: 2011-12-27 19:30 Do góry