Na jubileusz dziesięciolecia czasopisma sodalicji mariańskich "Pod Znakiem Maryi".

Poznań, dnia 8 września 1929.

Nieokreślona religijność i neopogańska etyka nie dadzą młodzieży hartu woli i nie przysposobią jej do wielkich zadań w narodzie. Tylko młodzież wychowana w szczerym duchu Kościoła, a zaprawiona do życia nadprzyrodzonego łaski Bożej, będzie zdrowa, cnotliwa i karna i tylko taka młodzież wniesie w życie narodu i w państwo odrodcze siły i pełne życie.

Taką młodzież mają wydawać sodalicje mariańskie uczniów i na tym polega ich znaczenie, dotąd należycie nie doceniane. Tego ducha kształci miesięcznik sodalicji uczniów, spełniając wybitną misję kościelną i narodową.

W chwili, kiedy to sympatyczne pismo wkracza w dziesiąty rok swego istnienia, zasyłam mu czułe błogosławieństwo, gratuluję spełnionego apostolstwa i życzę, by szerząc nieustannie zrozumienie czynnika nadprzyrodzonego wśród uczniów szkół średnich, podnosiło w dalszym ciągu hasło odrodzenia Polski przez Chrystusa i Ewangelię, utrwalało młodzież sodalicyjną w wierze w ostateczne zwycięstwo jej sprawy i w zapale do szczytnej służby pod sztandarem CHRYSTUSA KRÓLA.

Scriptores ac lectores cum prole pia benedicat Virgo Maria!


Druk: "Pod znakiem Maryi", 10(1929), s. 3-4;
także: Dzieła, s. 238. 

odsłon: 3822 aktualizowano: 2012-01-03 15:24 Do góry