Przemówienie do katolików czeskich w Pradze z okazji uroczystości jubileuszowych ku czci św. Wacława.

Praga, dnia 4 lipca 1929.
[streszczenie]
Kochani Bracia Słowianie!

...Cieszę się, że członkowie wielkiej rodziny słowiańskiej zgromadzili się zgodnie u grobu Św. Wacława, twórcy państwa czeskiego i prekursora obecnie rozkwitającego w blaskach słońca wolności państwa Czechosłowackiego. Raduje się serce, gdy każdy spośród braci słowiańskiej mówi swoim językiem, a przecież wszyscy doskonale się rozumiemy. W dziejach Słowiańszczyzny nastaje nowa era, do której rozwoju i my już dokładamy ręki. Chcemy wam drodzy bracia, powiedzieć, że i my na naszym łanie słowiańskim własną pracą, silną organizacją i przy pomocy Bożej chcemy dokonać przebudowy Ojczyzny, budowy nowej Polski, gdzie panowałoby prawo Boże, na którego podstawie wszystko działoby się i powstawało.

W przebudowie państwa polskiego duża rola przypada w udziale kobiecie - żonie - matce. Ten sam obowiązek ciąży na niewiastach wszystkich państw słowiańskich, które jedynie wielkim czynem ofiarnym potrafią wydźwignąć się, wsławić i zająć odpowiednie dla siebie stanowisko w dziejach. Musi się dokonać wszechstronne odrodzenie ducha katolickiego, a nad tym muszą popracować właśnie niewiasty. Gdy katolicki światopogląd zajmie pierwsze miejsce we wszystkich poczynaniach jednostki, społeczeństwa - wówczas prymat państw słowiańskich w Europie sprawą niedalekiej przyszłości.

Przyszliśmy do was, aby zaśpiewać po czesku i po polsku, aby pomodlić się w dokończonym teraz kościele św. Wita i u grobu św. Wacława za waszą pomyślność i za rozkwit waszego państwa. Tak czynić nakazuje nam nasze katolickie serce. Rodzina słowiańska żywotnością swoją przezwycięży zamachy na jej całość ze strony waszych jak i naszych nieprzyjaciół.


Druk: "Przewodnik Katolicki", 29(1929), s. 431;
także: Dzieła, s. 233-234. 

odsłon: 2245 aktualizowano: 2012-01-03 15:32 Do góry