List do Związku Księży Misjonarzy "Dobrego Pasterza".

Na ręce ks. W. Kolasińskiego, Dyrektora Związku.
Poznań, dnia 1 marca 1929.

Zatwierdzenie Ustaw Związku, dostosowanych do dzisiejszych warunków, nasuwa mi sposobność zwrócenia się do Was, Wielebni Księża Misjonarze, z arcypasterskim słowem uznania i podzięki za Waszą przykładną i gorliwą działalność w moich Archidiecezjach i wśród wychodźstwa. Jesteście gotowi do usług Kościoła, gdy Proboszczowie wzywają Was do twardej pracy misyjnej i rekolekcyjnej. Jesteście gotowi na wszystko, gdy Was zagraniczni Biskupi proszą o odświeżenie ducha religijnego wśród naszych emigrantów. A gdy zmęczeni pracą i wyczerpani podróżami po osiedlach wychodźczych wracacie do swych zwykłych zajęć, a wracacie bez grosza wynagrodzenia, bo swoje trudy misyjne ponosicie w myśl wezwania Chrystusowego gratis accepistis, gratis et date - starajcie się na swych stanowiskach dopełnić swych obowiązków pasterskich w duchu Bożym a z właściwym uwzględnieniem nowoczesnych potrzeb i warunków.

Dziękuję Wam za te znoje kapłańskie. Dziękuję Wam za to, co dajecie duszy ludu naszego. Dziękuję Wam za przykład, którym swym współbraciom kapłanom świecicie. Dziękuję Wam za radość, którą sprawiacie sercu memu.

Na Wasze trudy i szeregi spraszam łaski i błogosławieństwo Boże i życzę Wam z głębi duszy, aby Wasze kapłańskie serca rosły i potężniały duchem Chrystusowym. A Związek Wasz niech się pomnaża na chwałę Bożą i niech w swą chwalebną księgę zapisuje najpiękniejsze dusze spośród naszego zacnego duchowieństwa.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 4(1929), s. 9;
także: Dzieła, s. 230. 

odsłon: 3582 aktualizowano: 2012-01-03 15:42 Do góry