Odezwa w sprawie Święta Młodzieży.

Poznań, październik 1928.

W niedzielę dnia 18 listopada b.r. przypada Święto Młodzieży, podczas którego katolicka młodzież polska oddaje hołd swemu Patronowi, świętemu Stanisławowi Kostce.

Jest moim życzeniem, aby dzień ten stał się jednocześnie potężną manifestacją na rzecz Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej jako tej przedniej straży akcji katolickiej w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej.

Niechaj ogół społeczeństwa dowie się, że w dobie szczególnych usilnych zabiegów nad znieprawieniem duszy młodzieży, rosną zastępy młodzieńców, pragnących żyć i pracować dla sprawy Kościoła i Narodu!

Wzywam więc Wielebne Duchowieństwo, aby ze swej strony nie szczędziło starań o jak najuroczystsze zorganizowanie Święta Młodzieży, którego program ustalam następująco:

1. Gdzie to możliwe, odprawiają się dla młodzieży przed uroczystością rekolekcje lub tryduum z wystawieniem Najśw. Sakramentu.

2. W sobotę, 17 listopada - spowiedź młodzieńców.

3. W niedzielę, 18 listopada - Msza św., w której młodzież bierze udział ze sztandarem; podczas Mszy św. Komunia generalna. Gdzie jest więcej Mszy św., odbędzie się Komunia generalna podczas rannej Mszy św. W razie potrzeby mogą się XX. Patronowie zwrócić do Kurii o pozwolenie binowania.

4. Po południu, lub wieczorem - uroczyste zebranie z przemową, deklamacjami, śpiewami i t.d. dla młodzieży oraz ich rodzin i znajomych. Dochód ze zebrania wpływa do kasy poszczególnych Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej, o ile istnieją na miejscu. Jeśli nie ma Stowarzyszenia, wpływa do kasy archidiecezjalnej na cele Stowarzyszeń.

5. Podczas nabożeństwa będzie zbierana składka, którą wysłać należy do kasy archidiecezjalnej na cele Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej do dnia l grudnia b.r.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 10(1928), s. 69;
także: Dzieła, s. 222. 

odsłon: 3594 aktualizowano: 2012-01-09 15:05 Do góry