Odezwa w sprawie sprowadzenia zwłok śp. ks. kard. Mieczysława Ledóchowskiego.

Poznań, dnia 5 września 1927.

Obejmując historyczną i kościelną spuściznę po swych wielkich poprzednikach na Stolicy Prymasowskiej, przejąłem obowiązek troszczenia się o to, by nie zacierała się pamięć ich prac i zasług, i by należycie szanowano i czczono ich groby.

Nie wielu Prymasów okryło Stolicę św. Wojciecha taką chwałą, jak śp. ks. kard. Mieczysław Ledóchowski. Oddał on już znakomite przysługi Stolicy św. będąc w papieskiej służbie dyplomatycznej. Objąwszy zaś rządy Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej nie tylko zajaśniał niepospolitymi zaletami pasterskimi, lecz gdy dla Kościoła nastały czasy ucisku, umiał bronić jego praw i swobody z wielką godnością i nieugiętą mocą ducha. Za święte prawa Kościoła był karany grzywnami i więziony w Ostrowie, gdzie go spotkało wyniesienie do godności kardynalskiej przez Papieża Piusa IX. Zmuszony do opuszczenia kraju sprawował w Rzymie ważne urzędy kurialne z wielkim oddaniem dla Stolicy św. Ostatnich zaś dziesięć lat pracowitego i szlachetnego żywota poświęcił zupełnie rozwojowi Misji katolickich, zajmując wysokie stanowisko Prefekta Św. Kongregacji Propagandy.

Było życzeniem śp. Kard. Ledóchowskiego, by jego zwłoki spoczęły na ziemi polskiej. Toteż po jego śmierci w roku 1902 sprowadzono z Rzymu jego serce i złożono w Katedrze Gnieźnieńskiej. W roku 1914 zaś czyniono przygotowania, by przenieść do Poznania jego zwłoki, lecz wybuch wojny światowej uniemożliwił ten zamiar.

Nadeszła wreszcie chwila spełnienia życzeń Prymasa Wyznawcy. Za zgodą Stolicy św. z końcem b.m. szczątki jego zostaną przewiezione do Polski i z okazji międzynarodowego akademickiego Kongresu Misyjnego uroczyście złożone będą na wieczny spoczynek w Katedrze Poznańskiej.

Życzę sobie, aby obie archidiecezje z tej okazji uczciły zasługi wielkiego Prymasa, biorąc udział w obrzędach pogrzebowych w Poznaniu i urządzając nabożeństwa żałobne po parafiach. W mowach żałobnych zechcą Wiel. Księża podnieść tak aktualne w obecnej chwili przykłady niezłomnej wierności śp. kard. Ledóchowskiego dla Kościoła i Stolicy św., jego męstwo w obronie wiary, jego pamiętne prace dla rozwoju Misji Katolickich.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 9(1927), s. 47-48;
także: Dzieła, s. 192. 

odsłon: 4344 aktualizowano: 2012-01-09 15:57 Do góry