List do prezydium VII Międzynarodowego Kongresu Studentów Katolików "Pax Romana".

Wielmożny Panie Prezesie!

Chętnie przyjmuję zaofiarowany mi protektorat nad VII Międzynarodowym Kongresem Studentów Katolików "Pax Romana" w Warszawie.

Pracom Komitetu Wykonawczego życzę błogosławieństwa Bożego w tej myśli, by jak najlepsze powodzenie Zjazdu przyczyniło się w wielkiej mierze do pogłębienia ducha katolickiego u inteligencji w Polsce i w innych krajach.


Druk: "Dziennik Poznański", 177(1927), s. 5;
także: Dzieła, s. 190. 

odsłon: 4358 aktualizowano: 2012-01-09 16:05 Do góry