Wskazówki Prymasa Polski w sprawie YMCA.

Poznań, dnia 7 marca 1927.

Spowodowany licznymi zapytaniami w 1927 r. przez Wielkopolską Ligę Katolicką i po raz drugi w 1934 r. przez sfery katolickie w Wielkopolsce, jak zapatrywać się na działalność Polskiej YMCA organizacji amerykańskiej (Young Mens Christian Association), Kard. Hlond wydał oświadczenie, które Kancelaria Prymasowska na zlecenie Prymasa opublikowała w marcu 1927 r. i wznowiła je w 1934 r. w miesięczniku diecezjalnym.

Ideologia religijna związku YMCA została na cały świat potępiona przez Stolicę Apostolską dekretem świętego Oficjum z dnia 5 listopada 1920 r. Dąży ona bowiem zasadniczo do tego, aby w umysły młodzieńcze wpajać zgubne zapatrywania jakoby między wiarą katolicką a sektami nie było głębszych różnic i ma na celu stworzenie typu "chrześcijanina", którego nie można pogodzić z ideałami młodzieńca katolickiego. Polska YMCA oświadcza wprawdzie, że chce uszanować uczucia katolickie w polskiej młodzieży. Pomimo to na podstawie prac YMCA w innych krajach katolickich podnieść należy, że oświadczenie to nie będzie miało żadnego praktycznego znaczenia, dopóki Polska YMCA organizacyjnie i ideowo nie uniezależni się zupełnie od YMCA amerykańskiej. Tymczasem stosować należy w całej pełni także do polskiej YMCA potępienie i zakaz Stolicy świętej, że pomimo wspomnianych oświadczeń Polskiej YMCA i pomimo niewątpliwie dobrej woli niektórych jej zwolenników, polska młodzież jest w instytucjach YMCA narażona na niebezpieczeństwo religijne, tego dowody spotykamy w organie Polskiej YMCA "Wiadomości o związku młodzieży chrześcijańskiej", który mimo wszystko tchnie duchem potępionym przez Stolicę Świętą.

Trzeba zaznaczyć, że w żadnym innym kraju ani duchowieństwo katolickie ani społeczeństwo katolickie nie współpracuje z YMCA. Powodem zaś tego jest, nie tylko uszanowanie zakazu Świętego Oficjum, lecz także niewzruszona zasada, że za fizyczne i sportowe wartości, choćby najwyższe, nie można poświęcić wiary młodzieży katolickiej amerykańskiemu sekciarstwu.

Z tego wynika, że społeczeństwo katolickie nie powinno popierać związku Polskiej YMCA, a zakładom jej nie powinno powierzać młodzieży katolickiej.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 3(1927);
także: Dzieła, s. 175-176. 

odsłon: 5356 aktualizowano: 2012-01-09 16:33 Do góry