Przemówienie podczas jubileuszu 20-lecia Związku Młodych Polek.

Poznań, dnia 28 maja 1939.

Moje Druhny!

Dobrze, że urządzacie ten zlot w chwili, która wymaga wzmożenia wszystkich naszych energii duchowych, Polska zamienia się w warownię. Każdy Polak staje się rycerzem. Gdziekolwiek spojrzycie Polska wykuwa duchem jutrzejsze swoje zwycięstwo. W tej armii polskiej, która wszystkich, skupia i wy stoicie, Druhny. Stoicie na swoich posterunkach katolickich, polskich, patriotycznych, ażeby na tych posterunkach wykuwać' zwycięstwo swoją pracą, duchem, gotowością na wszystkie ofiary.

I jako takie patriotyczne rycerskie Polki w tej chwili dziejowej, jako reprezentantki najczystszego patriotyzmu witam Was tutaj zebrane w Poznaniu, i pragnę, ażebyście ze zlotu swego w wielkopolskiej stolicy, w swoje placówki poniosły nowego ducha, ten nowy płomień swego zapału dla Boga, Ojczyzny i Państwa, ażebyście tym nowym duchem, wyniesionym ze zlotu, zagrzały wszystkie swoje towarzyszki i współdruhny we wszystkich swoich oddziałach.


Druk: "Sprawie służ" 7-8(1939);
także: Dzieła, s. 657658.

odsłon: 3903 aktualizowano: 2012-01-16 10:58 Do góry