List do Sióstr Nauczycielek ze Stanów Zjednoczonych biorących udział w III Kursie dla Nauczycielek z zagranicy w Warszawie.

Poznań, dnia 18 października 1938.
L.dz. 3230/38 Pr.

Serdecznie witam Wielebne Siostry na ojczystej ziemi, ciesząc się, że przyjechałyście do Macierzy, aby się pokrzepić jej duchem i wzbogacić swą wiedzę nowymi wiadomościami na rozpoczynającym się III Kursie dla Sióstr Nauczycielek, zorganizowanym chwalebnie przez Światowy Związek Polaków z Zagranicy. Czule błogosławię Waszym pracom naukowym, życząc, by i pobyt w Polsce i zatrudnienia kursowe dały Wam pełne zadowolenie.


Druk: "Polacy Zagranicą" 11(1938), s. 13;
także: Dzieła, s. 635. 

odsłon: 2518 aktualizowano: 2012-02-23 15:53 Do góry