Odezwa na Dzień opieki polskiej nad rodakami na obczyźnie.

Poznań, dnia 4 września 1938.

Dzień Opieki - to święto polskiego patriotyzmu.

Dzień Opieki - to głos sumienia narodowego.

Dzień Opieki - to zew duszy polskiej.

Dzień Opieki - każe nam się troszczyć o ducha Rodaków za granicą dla tych samych powodów, dla których nie możemy rezygnować z naszego do nich prawa.


Druk: "Kurier Poznański" 394(1938), s. 5;
także: Dzieła, s. 627. 

odsłon: 4377 aktualizowano: 2012-02-23 19:30 Do góry