Odezwa w sprawie triduum ku czci św. Andrzeja Boboli w Poznaniu.

Poznań, 23 V 1938.

Po wielkanocnym triumfie kanonizacyjnym, którego świadkami były niewidziane dotąd w Rzymie tłumy pątników polskich, wracają w uroczystym pochodzie do kraju szczątki poleskiego Męczennika. Wskutek łaskawego zarządzenia O. Ledóchowskiego, Generała Jezusowego Towarzystwa, relikwie świętego Andrzeja w drodze do Warszawy przybędą także do Poznania, gdzie naszym Archidiecezjanom dana będzie możność uczcić je w czasie triduum uroczystego w kościele Ojców Jezuitów.

Wzywam parafie poznańskie, stowarzyszenia kościelne i organizacje katolickie, by wzięły oficjalny udział w procesjach, które poprowadzą męczeńskie szczątki polskiego Świętego, dnia 13 czerwca z dworca do kościoła Ojców Jezuitów a dnia 17 z powrotem na dworzec. Niech też nikt z mieszkańców miasta Poznania i z tych, którzy do Poznania w czasie triduum przybędą, nie omieszka stanąć z hołdem wiary i czci wobec nowego Patrona Ojczyzny. Wszyscy polećmy jego opiece swe osobiste i rodzinne sprawy a zarazem prośmy go o orędownictwo możne dla Narodu i Rzeczypospolitej.

 


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 5(1938), s. 205;
także: Dzieła, s. 622. 

odsłon: 2752 aktualizowano: 2012-02-23 20:00 Do góry