Odezwy w sprawie budowy kościoła akademickiego w Poznaniu.

Poznań, 24 IV 1938 i 28 V 1938.

Najgoręcej popieram powyższą odezwę.

Projektowany przez Ojców Dominikanów kościół Królowej Różańca świętego w Poznaniu ma się stać ośrodkiem życia religijnego młodzieży akademickiej i niejako widomym wcieleniem myśli różańcowej w Wielkopolsce. Z tych względów inicjatywa budowy nowej świątyni zasługuje na pełne poparcie, zwłaszcza ze strony miłośników Różańca świętego i wszystkich tych, którym zależy na utwierdzeniu myśli katolickiej w umysłach naszej gorącej młodzieży akademickiej, a przez nią we wszystkich dziedzinach polskiego życia.

Wzywam przeto do ofiar na świątynię różańcową w Poznaniu i proszę o udzielenie wszelkiego poparcia dzieła, które Zakon Kaznodziejski tutaj stwarza dla ducha akademickiej młodzieży.

Gorąco popieram odezwę na rzecz budowy kościoła akademickiego w Poznaniu. Uważam tę inicjatywę za jedną z najważniejszych jakie zrodziły się w społeczeństwie poznańskim za moich rządów arcybiskupich. Pracy Komitetu serdecznie błogosławię, życząc jej zupełnego i szybkiego powodzenia.


Druk: Kard. August Hlond, W służbie Boga i Ojczyzny. Wybór pism i przemówień 1922-1948,
red. S. Kosiński, Warszawa 1988
,
s. 143-144.

odsłon: 2666 aktualizowano: 2012-02-23 20:09 Do góry