List do organizatorów Kursu dla Sióstr Nazaretanek z Zagranicy w Warszawie.

Poznań, dnia 14 X 1937.

Dziękuję uprzejmie za zaproszenie na otwarcie II Kursu w Zakładzie S.S. Nazaretanek w Warszawie zorganizowanego dla Sióstr-nauczycielek polskich szkół parafialnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Niestety, w otwarciu Kursu uczestniczyć nie mogę. Doceniając ważność tych Kursów dla sprawy wychowania młodego pokolenia w Ameryce w przywiązaniu do wiary Św. i do Macierzy Polski, przesyłam dla wszystkich, tak dla Kierownictwa Kursu jak i Czcigodnych Kursistek, Sióstr-Nauczycielek z Ameryki, z gorącego serca błogosławieństwo prymasowskie z tym życzeniem, aby z zbożnej tej pracy wyrosły jak najobfitsze owoce dla dobra Kościoła i dla Zjednoczenia Polonii Amerykańskiej z Jej Macierzą.


Druk: "Polacy za granicą" 11(1937), s. 60;
także: Dzieła, s. 604. 

odsłon: 3691 aktualizowano: 2012-02-24 16:35 Do góry