Rozporządzenie o odczytaniu encylkiki Piusa XI O Różańcu Świętym

Poznań, dnia 11 października 1937.

Encyklikę O Różańcu świętym Najśw. Maryi Panny odczytać należy we wszystkich kościołach obu Archidiecezji w ostatnią niedzielę październikową zamiast kazania o Chrystusie Królu. Treścią szeroką i aktualną, nawiązaniem do religijnych i publicznych potrzeb chwili bieżącej, podkreśleniem Akcji Katolickiej, ten znamienny dokument papieski bardzo stosownie nadaje się do obwieszczenia na uroczystość organizacyjną Akcji Katolickiej.

Wielebne Duchowieństwo omówi ponadto przepiękne myśli tego orędzia na zebraniach religijnych i katolickich organizacji.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 11(1937), s. 375;
także: Dzieła, s. 604. 

odsłon: 2542 aktualizowano: 2012-02-24 16:37 Do góry