Słowa do redaktora agencji "Wschód" z okazji uroczystości jubileuszowych ks. arcybiskupa J. Teodorowicza i koronacji Matki Boskiej w Stanisławowie.

30 maja 1937.

Jestem bardzo zbudowany harmonijnym i serdecznym przebiegiem tej wielkiej uroczystości koronacyjnej, a zarazem jubileuszu wieloletniej pracy ks. Arcybiskupa Teodorowicza. Mogę stwierdzić, że organizacja obchodu, w którym wzięły udział wielotysięczne rzesze społeczeństwa katolickiego, stała całkowicie na wysokości zadania.

Jestem po raz pierwszy na terenie ziemi stanisławowskiej i odniosłem jak najlepsze wrażenie, obserwując z bliska tutejsze społeczeństwo. Cieszę się bardzo, że mogłem wziąć udział w tych uroczystościach i zetknąć się z przedstawicielami ludności.

Będąc po raz pierwszy w Stanisławowie, mogłem stwierdzić, żywotność miasta i jego zalety urbanistyczne, a w okresie wielkiego zjazdu podniosłą, budującą atmosferę, wśród której odbyły się uroczystości.

Specjalnie chciałem podkreślić wrażenie, jakie wywołuje powszechne skupienie dokoła osoby Dostojnego Jubilata ks. Arcyb. Teodorowicza i ten przepiękny kult i przywiązanie do prastarej świątyni ormiańskiej.

Solidarność społeczeństwa napawa otuchą i radością.


Druk: "Gregoriana" 2(1937), s. 130;
także: Dzieła, s. 583. 

odsłon: 2264 aktualizowano: 2012-02-24 19:45 Do góry