Mamy nowego Marszałka Polski.

(na marginesie przemówienia Kard. A. Hlonda 10.XI.1936 z okazji wręczenia buławy marszałkowskiej)

...Jako przepiękna a równocześnie symboliczna nić złota przesuwają się z życzeniami naszymi, które nie tylko w tym duchu są naszymi, ale są całego społeczeństwa, symboliczne wskazania Ks. Prymasa Hlonda, wskazujące na splot Krzyża i Meczą w posłannictwie Polski. Toteż należy je przytoczyć - tak ważne nam one się wydają, ważne ze względu nie tylko na miejsce i chwilę wypowiedzenia, ale ważne ze względu na sytuację ogólną, w której rola Krzyża coraz bardziej w życiu narodów, a więc i naszego stać się musi aktywna. "Krzyż i miecz - mówił. Ks. Kardynał Hlond - wiodły Polskę przez stulecia zmagań i chwały. Krzyżem i mieczem wypowiadał naród w niewoli swe prawa do bytu. Krzyżem przeżegnała zmartwychwstała Polska swe nowe posłannictwa, mieczem podpisała swą wolność. Dalej idą przed Polską Krzyż jako stróż ducha i dobra, miecz jako gwarant niezawodny polskiego honoru i granic Rzeczypospolitej..." - Tak mówił Prymas Polski. I znów z jego słowy łączy się cała narodowa i katolicka Polska pragnąca, by Chrystus w życiu Polski żył i królował, wierząc, że wówczas i nad orężem polskim, który znaczyć się będzie Krzyżem i krwią bohaterską, zwycięstwa znaki jednoczyć się będą, łamiąc gromem swej siły, swego uderzenia i swej wiary każdego, który uderzyłby na ziemię polską.

Śmiemy twierdzić, że nie było podnioślejszego w swej treści, a głębszego w swem znaczeniu życzenia, któreby spłynęło do serca i umysłu Nowego Marszałka. I ważkie cele, połączone z rolą Marszałka i wierność wojsk i zespół uczuć zjednoczyły w sobie słowa Prymasa Polski, słowa, które znajdą głęboki i powszechny odzew w całej Polsce, i zagranicą, której ponownie unaoczni się symbol Polski, łączący w sobie Krzyż z mieczem, symbol prawdy, ducha i dobra, z symbolem siły i mocy w obronie honoru Polski.


Druk: "Jutro" 11(1936), s. 1, z dn. 15.XI.1936;
także: Dzieła, s. 559-560. 

odsłon: 2059 aktualizowano: 2012-02-27 15:46 Do góry