List do uczestników Jubileuszu Dziesięciolecia Związku Polskich Towarzystw Kobiecych we Francji.

Paryż, 7 VI 1936.

Z okazji dziesięciolecia Związku Polskich Towarzystw Kobiecych we Francji, wyrażam Związkowi serdeczne podziękowanie za to, że oparłszy swą działalność na zasadach katolickich, przyczynia się do podtrzymywania wiary i polskości wśród emigracji.

Działalności zbożnej i pracy dla ratowania rodzinnych wartości serdecznie błogosławię.


Druk: Pamiętnik wydany z okazji 10-lecia Związku Towarzystw Kobiecych we Francji 1926-1936,
Lille 1936, s. 3;
także: Dzieła, s. 540. 

odsłon: 3345 aktualizowano: 2012-02-28 11:17 Do góry