List do uczestników Jubileuszu Dziesięciolecia Związku Polskich Towarzystw Kobiecych we Francji.

Paryż, dnia 7 czerwca 1936.

Z okazji dziesięciolecia Związku Polskich Towarzystw Kobiecych we Francji, wyrażam Związkowi serdeczne podziękowanie za to, ze oparłszy swą działalność na zasadach katolickich, przyczynia się do podtrzymywania wiary i polskości wśród emigracji.

Działalności zbożnej i pracy dla ratowania rodzinnych wartości serdecznie błogosławię.


Druk: Pamiętnik wydany z okazji 10-lecia Związku Towarzystw Kobiecych we Francji 1926-1936, Lille 1936, s. 3.

odsłon: 2165 aktualizowano: 2012-02-28 11:23 Do góry