Z przemówienia na Zjeździe Katolickim Mężów.

Poznań, dnia 14 marca 1936.

Chodzi nam o wielkich obywateli, chodzi o ludzi kochających Boga. Tych ludzi zebrać około siebie a około nich gromadzić innych. Pracujcie, ta praca warta jest tego, dla niej warto niejedno wycierpieć, a zdarzyć się może, że dla tej pracy będą mieli katoliccy laicy szczęście krew przelać. Z tej krwi męczeńskiej wyrosną nowe dzieje Kościoła.


Druk: "Dziennik Poznański" 65(1936), s. 4, z dn. 18.III.1936;
także: Dzieła, s. 537. 

odsłon: 3387 aktualizowano: 2012-02-28 11:31 Do góry