Z listu do Polaków Charbinie.

Poznań, 23 I 1936.

Wraca do Was po dłuższym pobycie w Ojczyźnie Wasz ksiądz Prałat Ostrowski, na którego ręce składam niniejszy list ze swoim serdecznym pozdrowieniem prymasowskim i z życzeniami przeobfitych łask bożych w roku 1936. - Ksiądz Prałat opowie Wam wszystko, co widział w kraju, jak ta Macierz Wasza, acz biedna i przybita skutkami ciężkiego kryzysu, pamięta o Was i czyni wysiłki wszelkie, aby Warn pospieszyć z pomocą. On Wam opowie o pięknym rozwoju naszego Seminarium Zagranicznego, założonego przez Prymasa Polski, aby w nim kształcili się kapłani z duchem misyjnym, którzy już w najbliższych latach wyruszą do naszych braci wychodźców, rozsianych po całej kuli ziemskiej, aby im nieść opiekę duchową i utwierdzać w świętej ojców wierze.

Nie upadajcie przeto na duchu i nie traćcie ufności w Opatrzność Bożą. Pamiętajcie zawsze, że czuwa nad Wami Bóg w szczególniejszy sposób, jako nad dziećmi, które są daleko od swej rodziny; wiedzcie, że troszczy się o Was Ojczyzna Wasza, Państwo polskie, które Was zawsze zalicza do swych synów najwierniejszych, którzy gdziekolwiek przebywają, godnie reprezentują godność i uczciwość Narodu polskiego.

Wiedzcie również, że pamięta o Was Prymas Polski, któremu Ojciec św. powierzył szczególną opiekę duchową nad Wami, i który Wam na Waszą drogę tułaczą z całego serca błogosławi.


Druk: Kard. August Hlond, W służbie Boga i Ojczyzny. Wybór pism i przemówień 1922-1948,
red. S. Kosiński, Warszawa 1988
,
 s. 127-128. 

odsłon: 2275 aktualizowano: 2012-02-28 11:42 Do góry