Życzenia dla polskiej emigracji.

Poznań, 24 XII 1935.

W wilię Bożego Narodzenia, na progu roku nowego myślą i sercem łączę się z polskim wychodźstwem. Duszą z wami jestem, czcigodni duszpasterze, co na wychodźczych szańcach pełnicie tak odpowiedzialną służbę kapłańską. W duchu do was wybiegam, najmilsi Rodacy, którzy po wszem świecie słowem i czynem polskim stwierdzacie swą wierność Bogu i Ojczyźnie.

Niech uświęconym zwyczajem popłyną od stolicy prymasowskiej, kędy się zwiera polska myśl katolicka, jak najtkliwsze życzenia noworoczne.

Niech Bóg prawdy, jedności i miłości króluje w waszym życiu rodzinnym! Niech Jasnogórska Pani będzie wam czułą Opiekunką w porę wszelką, w każdą tęskną chwilę! Niech święci Patronowie nasi orędownictwem swoim otaczają polską niedolę tułaczą!


Druk: Kard. August Hlond, W służbie Boga i Ojczyzny. Wybór pism i przemówień 1922-1948,
red. S. Kosiński, Warszawa 1988
,
 s. 127;
także: "Głos Seminarium Zagranicznego" 1(1936), s. 3;
także: Dzieła, s. 518-519. 

odsłon: 3554 aktualizowano: 2012-02-28 16:34 Do góry