List do Prezydentki Rady Wyższej Stow. Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

Za bardzo szczęśliwy uważam projekt Rady Wyższej rozszerzenia akcji charytatywnej na tereny wiejskie oraz imprezy kwestarskiej p.n. Tydzień funta, umożliwiającej także mniej posiadającym świadczenie chrześcijańskiego miłosierdzia chociażby minimalnym datkiem w postaci naturaliów.

Z całego serca aprobuję inicjatywę Pań urządzenia w bieżącym roku - na obszarze obydwóch Archidiecezji - Tygodnia Miłosierdzia, rozpoczynającego się dorocznym Dniem ubogich (w pierwszą niedzielę Adwentu), a połączonego z kwestą p.n. Tydzień Funta.

Również jak najchętniej obejmuję protektorat nad tą wzniosłą mobilizacją chrześcijańskiego miłosierdzia, błogosławiąc czule wszystkim, którzy w niej sercem, modlitwą i datkiem wezmą udział.


Druk: "W służbie miłości bliźniego" 11(1935);
także: Dzieła, s. 512. 

odsłon: 3395 aktualizowano: 2012-02-28 16:46 Do góry