Zarządzenie w sprawie nabożeństwa za śp Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Poznań, 15 V 1935.

W przyszłą sobotę złożone zostaną w grobach królewskich na Wawelu zwłoki Marszałka Piłsudskiego, który poza wielu innymi zasługami zapisał się w dziejach wskrzeszonej Polski jako pogromca zbrojnego bolszewizmu, chcącego podbić Polskę i wcielić jąw wszechświatową republikę sowiecką. Zwycięstwem z dnia 15 i 16 sierpnia 1920 roku stanął Marszałek Piłsudski w szeregu dziejowych obrońców Wiary. Pod jego dowództwem zwycięski czyn bohaterskiej armii polskiej, zwany Cudem nad Wisłą osiągnął znaczenie Lepanta i Wiednia. Za to należy się Józefowi Piłsudskiemu wieczna wdzięczność nie tylko pokoleń polskich, lecz całego chrześcijaństwa, bo rozbicie nawały bolszewickiej pod Warszawą odwróciło nieobliczalny w następstwach pochód Sowietów na kraje o zachodniej kulturze.

Zarządzam przeto, żeby w przyszłą sobotę, w którą trumna Marszałkowska spocznie obok szczątków królewskiego zwycięzcy spod Wiednia, w kościołach parafialnych obu Archidiecezji odbyło się nabożeństwo żałobne za duszę zmarłego Wodza. Godzinę Mszy świętej (bez mów pogrzebowych) wyznaczą księża Proboszczowie w porozumieniu z Władzami i ze szkołami, aby im umożliwić udział w modlitwach o wieczny spoczynek duszy Marszałka. W Gnieźnie i w Poznaniu główne nabożeństwa odbędą się w Archikatedrach.

W tęże sobotę o godzinie 8 wieczorem dzwony kościelne odezwą się ku żałobnej pamięci pierwszego Marszałka Polski.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 6(1935), s. 197;
także: Dzieła, s. 483. 

odsłon: 3485 aktualizowano: 2012-02-29 15:31 Do góry