Odezwa: W sprawie zakończenia Jubileuszu Odkupienia w bazylice gnieźnieńskiej.

Poznań, dnia 14 kwietnia 1935.

Nadzwyczajnymi obchodami kończy się Jubileuszowy Rok Odkupienia. Światowy finał rozegra się w Lourdes, przy Grocie Massabielskiej, gdzie na życzenie Ojca świętego i w obecności jego Legata przedstawicielstwa wszystkich narodów katolickich modlić się będą o pokój świata. Na Jasnej Górze zbiorą się dzieci całej Polski i włączą w swe modlitwy pomyślność i katolickiego ducha kraju. A Archidiecezje nasze tłumnie pielgrzymować będą do grobu świętego Wojciecha, aby w Bazylice Prymasowskiej odnowić swoje ślubowanie katolickie i złączyć się z modlitwami Narodu i całego chrześcijaństwa.

Kochani Diecezjanie! Skierujcie swe kroki pątnicze ku starodawnemu Gnieznu. Tam, wśród przejmujących pamiątek długich wieków wiary polskiej i polskiego życia, dajcie wyraz wierze i religijności współczesnej Polski. Tam, przy urnie ze szczątkami Biskupa Męczennika, który życiem swoim i śmiercią swoją wskazał Polsce i Słowianom ich duchowe posłannictwo, dziękując Bogu za to, że do apostolstwa Odkupienia na nowo powołał Polskę. O błogosławieństwo Boże dla Rzeczypospolitej, o wiarę niezłomną dla niej, o odporność wobec bezbożnictwa, o szczytne dzieje, o bohaterskie spełnienie posłannictwa pomódlcie się tam, gdzie tylu spoczywa tej Polski władnych, spiżowych Prymasów.

Z tych bogatych kaplic i naw nastrojowych, od grobów i pomników chwalebnych, od tych zjaw przecudnych, które ręką natchnionego artysty w habicie czaruje na tych czcigodnych murach, ponieście w całe nasze życie potężne tchnienie "Bogurodzicy Dziewicy", tej modlitewnej wezwy rycerskiej, która tam, jako wojenny hejnał wiary polskiej, rozbrzmiewa od wieków przejmującym wołaniem do apostolskiego potykania się o Chrystusa.

Niech z Gniezna, od Bazyliki Prymasów, przyobleczonej w nowe szaty godowe, z mocarnym głosem wojciechowego dzwonu popłyną na wielkopolską ziemię oddźwięki wielkiego Jubileuszu. Moce boże, nadziemskie ognie, zdobywczą wolę ponieście, pątnicy gnieźnieńscy, w swych sercach do wszystkich zakątków tej dawnej piastowskiej ziemicy. Była ongiś kolebką Państwa i Kościoła: niech i dziś przewodzi wiarą żywotną, górnym duchem, chrobrym czynem apostolskim.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 5(1935), s. 156-157;
także: Dzieła, s. 482. 

odsłon: 3584 aktualizowano: 2012-02-29 15:33 Do góry